SŁOWNIK
HISTORYCZNO-
GEOGRAFICZNY
ZIEM POLSKICH
W ŚREDNIOWIECZU

Edycja elektroniczna

Redakcja ogólna: Tomasz Jurek
Opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke