KOSIORKI

(1507 n. Kosyorky), leżały zapewne ok. 5 km S od Łukowa.

Pow. i par. łuk. Własn. szlachta bez kmieci. 1507 dz. Piotr (PŁ 65). 1509 Piotr i Stanisław (PŁ 30). 1511 Jakub (MS IV 9985). 1531-3 pobór łącznie z Jeziorami i Jedwami z 1 ł. (RP).