KOZICE

(1394 n. Kozycze kop., 1409 Kozicze), 20 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Giełczew-Piaski.

2. Granice: 1418 z Pogorzałymstawem (ZL X 262). 1447 z Wygnanowicami (LP 22). 1430 droga z Bystrzejowic do Krzczonowa (ZL II 283-4).

3. Własn. szlach. 1394 Władysław Jag. nadaje Stanisławowi z K. wójtostwo w m. Krasnymstawie (ZDM VI 1598). 1416-7 Stanisław z K., 1418 nie żyje (ZL X 119-184, 206). 1417 Małgorzata c. Stanisława z K., ż. Macieja z Suchodołów sędziego z. lub. (ZL X 173). 1409 Piotr-Piotrasz z K. (TA VII 50-346). 1413-41 Jakub (Pol III 209, MH II 35, ZL I bp., 1-26, II 102-289, V 185, X 103-396). 1451 Anna wd. po Jakubie (ZL X 61). 1417-56 Wojciech z K. alias z Bystrzejowic, br. Jana (ZL I 13-227, II 102-286, IV 221, X 59, 195-262), 1430-42 komornik sędziego z. lub. (Mp IV 1420, ZL II 286). 1429 tenże zapisuje ż. Annie 100 grz. wiana (ZL II 232). 1456 Katarzyna wd. po Wojciechu (OL II 100). 1427 Jan (ZL II 102). 1430 dział między br. Wojciechem, Piotrem Janem: Janowi m. in. cz. w K. z młynem i stawem (ZL II 283-4). 1442-69 Mikołaj br. Jakuba (ZL IV 12-221, V 269-442, VIII 55-82, X 59, OL II 48). 1451 2 Mikołajów (ZL X 61). 1451 Mikołaj ptrzymał za ż. Anną 60 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 35). 1464 Anna ż. Mikołaja (ZL V 394). 1455 Mikołaj zapisuje ż. Dorocie dom z dworem (ZL IV 176). 1464 Mikołaj sprzedaje swą cz. br. Jakubowi za 120 grz. (ZL V 394). 1447-56 Jan br. Jakuba (LP 22-32, ZL IV 221). 1453 Zuzanna ż. Jana (ZL I 137, IV 132). 1451-64 Jakub (ZL IV 221, V 394, X 61). 1466 Jakub z K. burgrabia lub. zapisuje ż. Barbarze 80 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 480). 1452 Stanisław zw. Warczyglowa z K. [dz.?] (OL II 25). 1466-70 Wojciech (ZL V 245-431, VIII 40). 1466 tenże zapisuje ż. Jadwidze c. Mikołaja Wnuczka z Minkowic 60 grz. posagu (ZL V 431). 1469 Barbara ż. Zbyszka z Ziółkowa, tenut. w K. (ZL VIII 58-82). 1470-80 dz. Jan, Jakub, Mikołaj (DLB II 548). 1531-3 pobór z cz. Marcina Kaniskiego i Mikołaja Bieleckiego 3 ł., cz. Jana Rudnickiego 1 1/2 ł., cz. Stanisława Kozickiego 1 młyn. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanom w Giełczwi i Krężnicy (OL I 7). 1478 Paweł bp chełmski, jako komisarz papieski, przysądza dzies. z folw. w K. kościołowi w Piaskach przeciw plebanowi z Krężnicy OK XXXIV 436-9). 1529 dzies. z folw. i pewnych ról km. 9 grz. plebanowi w Piaskach, z reszty wsi 11 1/2 grz. bpowi (LR 34, 441).

6. 1491 Andrzej s. Mikołaja z K. zapisany na Uniw. Krak. (Ind).