KSIĘŻOMIERZ

(1554 Xiaszmiesza), 14 km SW od Urzędowa.

[Pow. urzęd., par. Dzierzkowice]. Własn. król. 1554 Stanisław Tęczyński wda sand. i star. urzędowski lokuje w. K. na terenie należącym do w. Dzierzkowice (APL Star. Urzęd. 5). 1565 wieś osadzona w dąbrowie przy gościńcu lubelskim. 50 kmieci na 27 1/4 ł., 7 wolników, 5 karczmarzy, zagrodnicy, kołodziej, kowal, szewc. Granice z Lisnikiem i Dzierzkowicami (L 101-2).