NIEDRZWICA MAŁA

(1414 n. Nedrwicza, 1419 Minor N., 1445 n. Nyedrwiczka)1Przed r. 1939 Niedrzwica Kościelna albo Mała, 10 km SE od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. N.

2. Granice: 1436 z Babinem: od drogi z N. Dużej do Bełżyc dąbrową, koło łąki Czołny, do ściany Strzeszkowic (ZDM V 1419). 1485 z Bystrzyczką i Sobieszczanami: lasami, krzakami i polami do granicy Piotrowskiej (LP 100). 1464 Goworko z N. zastawia Janowi z Mętowa dąbrowę w N. od rz. Niedrzwicy do wsi Przepaść! na długość, oraz do doliny do granicy kłodnickiej na szerokość, między wsiami Borzechów i Kłodnica, k. łanów plebańskich (ZL V 395).

3. Własn. szlach.2Niektórzy dziedzice wspólni z → N. Duża 1414 Wojtek z Mętowa odstępuje ss. Jakubowi i Janowi 1/2 wsi N. (ZL V 92). 1419 Grot Grad z Małej N. (ZL X 300). 1420-43 Jakub Mętowski z N. (BO LX 40, ZL II 289-90, IV 102-9, X 353-63). 1445 Jakub z Niedrzwiczki łowczy lub. (ZL I 232). 1458 Anna z Charlęża. wd. po Jakubie Mętowskim łowczym lub., pani wienna w N. (ZL IV 265). 1453 Przechna wd. z Małej N. (ZL IV 131). 1457 Wojciech Mętowski h. Rawa zapisuje ż. Katarzynie 70 grz. posagu i tyleż wiana na w. N. (ZL IV 242). 1474 tenże złupił dobra klaszt. norbertańskiego w Busku (DH XII). 1477 tenże otrzymał za ż. Jadwigą 100 grz. posagu, którą to sumę wraz z 100 grz. wiana zapisał jej nu Małej N. (AGAD or. 3603). 1455 Jan z Mętowa zastawia 4 1/2 ł. km. w N. za 30 grz. Stanisławowi z Wierzchowisk (ZL IV 166-7). 1464 Goworko z Małej N. (ZL V 388). 1468 Andrzej z Małej N. (ZL VIII 33) 1468-9 Anna dz. z Małej N., ż. Dadźboga (ZL VIII 32-93). 1469 Mikołaj z Niedrzwiczki (ZL VIII 85). 1485-6 Jan Rybczowski z N. (LP 100, BŁ or. 46). 1497 dz. Jan Rybczowski zw. Sulica i Jan Sędzic (Ep IV 132).

1453 Grzegorz młynarz Jana Mętowskiego zobowiązuje się Grotowi tenut. kazimierskiemu wybudować młyn w Małej N. (ZL I 142). 1461 Stanisław szewc przybył do N. z Białej na Mazowszu (OL II 258). 1531-3 cz. Rybczowskiego i Mikołaja Spunth’a pobór z 4 ł. i młyna; cz. Mętowskiego 2 1/2 ł. (RP).

5. Archid. lub. Plebani: 1419-20 Mikołaj (ZL X 303-83). 1446-52 Klemens (Szafran 158). 1455-61 Piotr (OL II 75-258). 1529 dzies. snop. wart. 60 gr. bpowi; plebanowi dzies. z ról folw. w N. Małej 2 1/2 grz., z sołectwa w Czółnie, 1/2 wsi Sobieszczany i z Woli Niedrzwickiej, łącznie z kolędą 7 grz. 37 gr (LR 446). 1531-3 do par. należą w. → Czołna i Sobieszczany (RP). 1565 kośc. ś. Bartłomieja (Szafran 158).

1 Przed r. 1939 Niedrzwica Kościelna albo Mała.

2 Niektórzy dziedzice wspólni z → N. Duża.