NIESZAWA

(1409 n. Maschow, 1425 n. Moschow, 1426 Mazou, 1429 n. Meschow, 1442 Myschowa, 1448 Missow, Messow, 1458 Nyeschow, 1459 Myeschow, 1466 Maszawa, 1469 Nyoschowa, 1488 Myeschow, 1529 Nyessowa. Nyessowice), 17 km SW od Opola.

1. Pow. urzęd., par. Rybitwy.

2. 1428 jezioro zw. Moschowsky (ZL II 168). Granice: 1425 z Mazanowem i Popowem (ZDM II 375). 1448 z → Mazanowem, z Basonią (PL 31). 1449 z Boiskami i Chruśliną (PL 41).

3. Własn. szlach. 1409-18 dz. Jakub zw. Gutto h. Luba (SP VII/2 1622, ZL X 274). 1425-9 Goworek zw. Gutto (ZDM II 375, ZL II 101-225, V 185). 1428 Małgorzata Goworkowa (ZL II 168). 1442 dz. Piotr (ZL I 51). 1443 Wojciech (ZL I 62). 1444-59 dz. Wilam, Pawłowski z Mazanowa (PL 30-85, ZDM III 705, ZL V 209). 1455 Jakub z N. h. Luba (ZL IV 172). 1457-66 Święszko (ZL IV 237, V 433). 1457 Jachna ż., Święszka (ZL IV 237). 1460 Jachna ż. Mścisława (ZL V 1). 1469 dz. Elżbieta i Jadwiga (ZL VIII 53). 1488 dział między br. Ossolińskimi N. Prokopowi (ZL IX 543). 1531-3 pobór łącznie z → Basonią.

5. 1529 dzies. snop. z pewnych ról fol w. i 2 kmieci wart. 1 grz. plebanowi, z pewnych ról 21 gr bpowi (LR 35, 463).

8. Znaleziska wczesnośr. (Żaki 523).