KŁÓDKA SZLACHECKA

(1323 Clode, Clodaw) 8 km na E od Grudziądza.

1. Ok. 1423-4 komt. grudz. (DK 19); 1533 folw. (UC nr 891); XVI w. pow. chełm., par. Grudziądz (Bi. 38, 77).

2. 1533 C. graniczy z Łysakowem (UC nr 891).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc., Hannos ze Świerkocina ma 14 ł. na pr. magd. i daje z 7 ł., które były czynsz., daninę „2 off Martini und 1 orkunde”, z 7 ł. pozostałych, które kupił, daje od pługa 1 korzec pszenicy i 1 owsa; z całości obow. jest do 1 służby konnej (DK 19); 1435 w. m. Paweł Russdorf nadaje K. Mikołajowi z Białachówka z wielkim i małym sądownictwem z wyjątkiem drogowego, ze zwolnieniem od płużnego oraz z obowiązkiem 1 służby zbrojnej i daniny 1 funta wosku i 1 den. kol; 1445 wsie C., Białachowo, Białachówko i Sapoty odmawiają daniny w zbożu, powołując się na swe przyw. (Reg. 1, nr 8803); 1500 Adam Rubit z O. sprzedaje C. Jerzemu Stiftowi za 190 grz.; 1555-60 właśc. Mik. Bartuszewski (Fr. 1, 178).

6. 1323 Piotr z K. śwd. (PrU 2/1, nr 438); 1411-22 K. i Kłódka Mł. mają straty woj. na 200 grz. (Fr. 1, 178); 1457 Trotzko z K. rycerz z. chełm. (AST 4, 535).

8. Grodzisko wczesnośredn. (Ziel. 27).