PLISZCZYN

(1398 Pliscin), 6 km NE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Bystrzyca (DLB II 575).

2. 1409 w lasach na granicy z Łucką odbywają się łowy z sieciami (TA VII 278). Granice: 1434 z → Rudnikiem; droga do Rudnika (ZDM II 466). 1453 z Jawidzem (LP 69). 1464 z Łysakowem drogą z Łysakowa do puszczy Mienina (ZL V 390).

3. Własn. szlach. 1398 dz. Abraham Chamiec (SP VIII 7840-1, 7859). 1409 Baduco! z P. (TA VII 202). wzm. dzieci po Abramie z P. (TA VII 392). → Ciecierzyn. 1409 Elżbieta virgo, dz. z P. (TA VII 104-282); wyst. do 1420 (ZL X 341). 1409-1419 Małgorzata z P., siostra Abramki i Ofki, ż. Dobka kaszt. gostynińskiego (TA VII 354-366, LP 149, ZL X 340). 1414 Jakub Gut z Kościelnik [pow. krak.?] (ZL V 96). 1419 tenże zapisuje ż. Ofce alias Smiłce 200 grz. posagu i tyleż wiana (ZL X 327). Ofka Gutowa, siostra Abramki i Małgorzaty wyst. do 1453 (LP 53-68, ZDM III 780, ZL I 42-234, II 119-210 V 176, X 54-341). Jakub Gut jako dz. P. wyst. do 1448 (ZDM III 780, V 1384, ZL I 13-225, II 95-237, V 176-87, X 248-376). 1419-28 Abramka z P., siostra Ofki i Małgorzaty (ZL II 112-81, X 340-1). 1419 Mikołaj z P. (ZL X 320). 1420 Zygmunt z P. (ZL X 353-57). 1433 Stefan z P. (OL I 19). 1447-71 Jan Gut s. Jakuba, dz. P. i Baszek (LP 16-34, SP VII/2 1622, ZDM III 780, ZL IV 58-258, V 61-390, VIII 15-56, Mp V/N 266). 1452 Elżbieta c. Jakuba Guta, siostra Jana, ż. Stefana z Sycyny [pow. stężycki] (ZL IV 76). 1473-86 Jan Gutek, alias Gut (LP 101-5, AGZ VI 110, ZL V 38); 1474 komornik graniczny (ZL IX 10-28). 1485-1504 Jakub Gut [z P.?] pisarz król., od 1507 prepozyt przemyski (I. Sułkowska-Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w l. 1447-1506, Wrocław 1967, s. 126). 1496 Bernard Gut z P. (LP 117). 1497-9 Jan Gut z P. „piperarius” król. (MS II 702, 872, ZK CLIII 241) 1504 Małgorzata z P., ż. Jana Zborowskiego, kwituje swego br. Jana Guta wojskiego lwowskiego z dóbr ojczystych i macierzystych (MS III 1716). 1500 Grot Gut z P. łożny król., 1501-23 wojski z. lub., 1523 kuchmistrz królewny Jadwigi (AKH VIII 268, MS IV 2707, 4155). 1531-3 pobór z cz. Nikodema Guta łącznie z Baszkami 7 1/2 ł. i młyna; z cz, Żukowskiego łącznie z Łysakowem 3 1/2 ł. i młyna (RP).

5. 1529 dzies. z folw. i ról karczemnych 5 grz. plebanowi w Bystrzycy, z reszty wsi bpowi (LR 33, 442).