PRZEWŁOKA

(1414 Przeloka!, Przewloki, 1431 Przewloka, 1432 Prziwloka, 1455 Prszyewloka, 1458 Przewloky, 1518 Przewloka utraque), 7 km E od Parczowa.

1. Pow. lub., par. Parczów.

2. 1546 w. na granicy z W. Ks. Litewskim (Limites 78).

3. Własn. szlach. 1414 dz. Bartłomiej oraz Anna c. Wawrzyńca z P., ż. Chwalisława z Blimowa (ZL I bp., V 95). 1431 Imek z P. (ZL II 292). 1432 Piotr z P. h. Rogi (SP VII/2 1615). 1443 Berwolt z P. (ZL I 193). 1458 Piotr z P. (OL II 166). 1458-66 Maciej z P. (OL II 166, ZL V 458, 486, VIII 17). 1466 Gierka c. Macieja z P., ż. Piotra z Ostrowa, sprzedaje cz. w P. za 20 grz. szl. Mikołajowi Niemcowi mieszczaninowi z Parczowa (ZL V 458). 1468 szl. Katarzyna z P. (ZL VIII 47). 1470 dz. Piotr, Katarzyna, Dorota, Mirosław, Jan (ZL VIII 121). 1474 Mirek s. Marcina z P. sprzedaje swą cz. za 20 grz. Mikołajowi Niemcowi mieszczaninowi z Parczowa (ZL IX 1). 1486 dz. Stanisław Przewłocki (ZL V 133). 1531-3 szlachta bez kmieci: Jan wzgl. Mikołaj Chojecki, Stanisław Sasin, Wawrzyniec Rzewuski, Mikołaj Paszkowski, Gabriel Chojecki, Jan Niewęgłoski, pobór z 1 ł. i młyna o 1 kole (RP).

5. 1455 dzies. plebanowi w Parczowie (OL II 73). 1518 dzies. wikariuszy katedry w Krasnymstawie w dzierżawie plebana parczewskiego (MS IV 11 960). 1529 dzies. z całej w. P. 3 1/2 grz. wikariuszy krasnostawskich w dzierżawie plebana parczowskiego (LR 443).