RUDNICZEK alias RUDNIK

(1421 n. Rudnik, 1431 Rudniky, 1453 Rudnicz(e)k Minor, 1529 Rvdnyczek) dziś Rudnik Szlachecki, 12 km SE od Urzędowa.

Pow. lub., par. Wilkołaz. Własn. szlach. 1421 Władysław Jag. nadaje szl. Stachnie wd. po Henryku z Suchej i ich ss. Janowi, Mikołajowi, Jakubowi, Stanisławowi i Bartoszowi 12 ł. w dąbrowie z obu stron rz. Rudnik celem lokacji wsi na pr. średzkim w granicach m. w. → Wilkołaz, Popkowice, Sulów i Stróża, którą to wieś posiadać będą dziedzicznie z obowiązkiem służby z 2 kuszami na koniach wart. 5 grz. (ZDM VII 1917). Granice z Wolą Wilkołaską (ZDM VII 1902). 1427 Stachnica wd. z R. (ZL II 93, 112). 1427-31 Stanisław z R. (SP VII/2, 1614, ZL II 109). 1428-30 Mikołaj z R. (ZL II 167-279). 1443 Jan i Mikołaj z R. (ZL VIII 178). 1453 Mikołaj z R. (ZL I 143). 1454 dz. Jan oraz br. Bartosz i Wawrzyniec. Granice ze Stróżą (BJ VI 18) 1457 Jan z R. Granice z Popkowicami (ZL IV 254-8) Henryk s. Jana z R. (ZL IV 247). Na granicy z Bystrzycą gaj (ZL IV 247-54). 1458 szl. Stanisław z R. (OL II 133). 1461 Wawrzyniec z R. (ZL V 47). 1460-2 szl. Jędrzych, Andrzych dz. z R. (OL II 216, ZL V 52). 1470- 80 dz. Andrzych i in. 2 folw. Dzies. snop. z folw. i ł. km. plebanowi w Wilkołazie (DLB II 551). 1529 osep od 4 kmieci po 2 korce pszenicy, żyta i owsa wart. 13 gr plebanowi w Słupiu. Dzies. z folw. 3 grz. plebanowi w Wilkołazie (LR 446, 450). 1531-3 szlachta bez kmieci; pobór z cz. Lasoty i Gotarda 2 ł.; Jana Rudnickiego 1 ł. (RP).