RYBCZOWICE

(1409 n. Ribczowicze, 1433 n. Rypczowicze) dziś Rybczewice, 11 km S od m. Paski.

1. Pow. lub., par. Częstoborowice.

2. 1465 granicę z Częstoborowicami stanowi rz. [Giełczew] (ZL V 424).

3. Własn. szlach. 1409 Klimka i Piotr z R. (TA VII 188-294). 1409-14 Mikołaj z R. (TA VII 69-294, ZL I bp.) 1409-30 Andrzej z R. (TA VII 188-294, ZL II 94-278, V 179-84, X 107-388). 1430-1 Świętochna wd. po Andrzeju, ich ss. Mikołaj z Prawiedlnik i Piotr ze Śmiłowa (ZL II 284-8). 1427 Katarzyna z R. (ZL II 110). 1429 Wojciech z Kozic zapisuje ż. Annie 100 grz. wiana na R. i Częstoborowicach (ZL II 232). 1430 w dziale między br. Wojciechem, Piotrem i Janem cz. w R. przypada Wojciechowi (ZL II 283-4). 1433 Maciej z R. (OL I 19). 1451-8 Mikołaj z R. i Częstoborowic (LP 63-79, ZL IV 35-144, OL II 140-3). 1453 tenże otrzymał za ż. Jachną 40 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 132). 1451-5 Marcin z R. (ZL IV 67-164). 1458 kolator kośc. w Częstoborowicach (OL II 138). 1459 Elżbieta wd. po Marcinie (OL II 177). 1462 Mikołaj i Wojciech ss. Mikołaja z R. (ZL V 69). 1465 Mikołaj Kozicki z R., inny Mikołaj z R. (ZL V 424). 1462-5 Andrzej, Dobrogost, Katarzyna i Elżbieta dzieci Mikołaja z R. (ZL V 69-424). 1465 Jan z R. (ZL V 424). 1483 Jan z R. (BO LX 77), 1484 sędzia grodzki lub. (Mp V/P 7), 1496 bez tytułu (AS II 206). 1531-3 pobór z cz. Ciepielowskiej 1 1/2 ł.; Dobka Kiełczewskiego 1 1/2 ł. i młyna, Piotra Rybczowskiego 1/2 ł. bez kmieci (RP).

Kmiecie: 1409 Jan i Maciej (TA VII 274). 1427 Andrzej cieśla (ZL II 95). 1428 Stanisław (ZL II 146).

5. 1529 dzies. z całej w. 8 grz. plebanowi w Częstoborowicach (LR 445).