SOBIESZCZANY

(1403 n. Sobescian, Sebescian, Sobyescziani), 12 km SE od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. Niedrzwica.

2. Granice: 1442 z Kiełczowicami (ZL X 268). 1443 z Poczerślem (LV 35). 1464 z Kiełczowicami i Celinami (KL 1587). 1465 role „in Czelyna” w S. (ZL V 407).

3. Własn. szlach. 1409-29 Jakusz z S. (TA VII 25-456, RH III 32, ZL I bp., II 131-59, X 105-338). 1414 tenże sprzedaje 1.2 swego dziedzictwa Bartłomiejowi z S. (ZL I bp.). 1429 tenże i ż. jego Małgorzata sprzedają 3 półłanki w S. za 14 grz. Janowi z S. (ZL II 222). 1409-27 Bartłomiej z S. (TA VII 447-55, ZL II 103, V 95, X 105-382). 1413-4 Mścisław (ZL I bp., V 93). 1414 Wyszko (ZL I bp.) 1414-27 Wawrzyniec (ZL I bp., II 103-288, V 185-384). 1416-28 Sułek (ZL II 103-73, X 118-360). 1416 Chwalisław (ZL X 121). 1416-30 Stanisław (OL I 14, ZL II 141-240, X 115-360). 1417- 8 Stachna siostra Stanisława (ZL X 137-201). 1417-3 Paszek (ZL X 135-207). 1417-27 Andrzej Bartkowic (ZL II 103, X 175-397). 1418 Klemens (ZL X 202). 1419 Mikołaj (AL X 338). 1419-27 Piotr (ZL II 103, X 338-57). 1427 Michał s. Wawrzyńca (ZL II 103). 1428 Jan Smuszek h. Nowina (RH III 98, ZL II 170). Elżbieta ż. Sułka z S., wd. po Dobiesławie z Rachowa (ZL II 186). 1441-52 Paweł-Paszek s. Wawrzyńca (LP 65, KL 198, ZL I 1, IV 70). 1441-51 Paweł-Paszek Niziołek (ZL IV 8-70, X 151). 1450 Wichna ż. Pawła Niziołka (ZL IV 8). 1441 Stanisław (ZL I 1). 1442-8 Stanisław Pizdoń (LP 28-31, ZL V 218). 1442- 62 Stanisław Bartkowic (LP 65, ZL V 60-218). 1443 Stanisław Bobowski z S. (ZL I 60). 1445 szl. Stanisław Piper z S. zapisuje ż. Jachnie 12 grz. posagu i tyleż wiana (ZL I 249). 1441 Jan Bolowski z S. (ZL I 1). 1441-52 Jakusz z S. (LP 65, ZL I 39, IV 81). 1442 Jakusz Mróz (ZL V 218). 1442-70 Regnold, Regnolth (LP 19-66, ZL V 73-248). 1442 Krystyn i Stefan ss. Wawrzyńca, Jan i Andrzej ss. Bartka, Mikołaj Pietraszowic, Filip z S. (ZL V 218). 1442-5 Michał (ZL I 86, V 218). 1445 Małgorzata (ZL I 230). 1445-52 Mścisław (ZL I 86, IV 81). 1443 cz. Mikołaja z Kiełczowic (LP 28, 31). 1450 Jan s. Wita (ZL IV 16). 1451 Mikołaj (ZL X 50). 1452 Krystyn Skoczek s. Wawrzyńca (LP 65). 1452-85 Wawrzyniec Stachnikowic (LP 65-100, KL 1554, ZL V 46, VIII 26, X 1-93, 305-7). 1456 Małgorzata ż. Sołtana z S. (ZL IV 222). 1460-9 Stanisław Sobieski z S. (ZL V 73-407, VIII 40-67). 1460-9 Jan Regnolt, Regalt, Regołtowicz (KL 1587-92, V 63-407, VIII 55, X 1-3). 1461 tenże zapisuje ż. Barbarze 60 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 325). 1460-5 Andrzej (ZL V 73-407). 1469 Andrzej Kurek (ZL VIII 82). 1460-6 Leonard s. Jana (ZL V 89-260, VIII 26-8, X 4-304). 1461 tenże wraz z br. Mikołajem na podstawie zeznań świadków zwolniony od jurysdykcji kaszt. (ZL VIII 28). 1460 Stefan i Skarbek (ZL V 260). 1460-73 Mikołaj s. Jana (KL 1630, ZL V 255-407, VIII 24-28, X 3). 1460 Michał (OL II 209-10). 1462-3 Jan (ZL V 60, VIII 41). 1462-6 Zygmunt Pieprzowicz (ZL V 88-90, X 93). 1466 Elżbieta (ZL V 90). 1466-8 Katarzyna ż. Wawrzyńca (ZL V 39-467, VIII 40). 1466 Bartek z S. sprzedaje swą cz. Zygmuntowi z S. za 4 grz. (ZL V 458). 1469 szl. Stanisław Piper (ZL VIII 55). 1474 Urszula ż. Stanisława Kolczka z S. (KL 1639-40). 1484 dz. Stanisław Ragnolt, Stanisław Kolczek, Jan Niziołek, drugi Jan (LP 97). 1531-3 szlachta bez kmieci. Stanisław Hynek z br. 1 1/2 ł.; Wawrzyniec Koza [wzgl. Leonard] i Jan Niemierza 2 ł.; Piotr Markowicz z Niedrzwicy 1/2 ł; Maciej Fudalej 1/4 ł.; Jan Rożniata 1 ł.; Mikołaj Dzierżek 1/2 ł.; Jan Zapadło 1/2 ł.; Jan Blaszka i Jakub Skoczek 1/4 ł.; Mikołaj Zapadło s. Jana 1/4 ł.; Apolonia i Michał Reginulth, Erginuld 1/2 ł.; Jan Witek 1/2 ł; Andrzej Blaszka 1 ł.; Jan Wiecheć [wzgl. Mierzek] 1/2 ł.; Jakub Suseł [„Szussol, Svsol”] 1/4 ł.; Jan Niziołek 1/4 ł.; Szymon, Mikołaj, Jan Skarbkowie, wzgl. Okrawkowie 1 ł.; Jan Reginulth [wzgl. Regnuld] Goraj 1 ł.; Bernard i Jan 1/2 ł.; Jakub Kolczek 1/2 ł.; Jan Blaszka s. Andrzeja 1/4 ł.; Jakub Blaszka 1/2 ł.; Apolonia Biedrzyna 1/4 ł.; Andrzej Przybyło 1/2 ł.; 1531 Marcin Koźmiński i Jakub Pióro 1 ł.; Jan Koźmiński z Łubek 1 ł.; 1533 Andrzej Górny 1/4 ł.; Stanisław Oska 1/4 ł.; Marcin Koźmiński 1/2 ł.; Jakub Piorun 1/4 ł.; Marcin Łubek 1/4 ł.; Kilowski 1/2 ł.; Kolczek 1/2 ł. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Krężnicy (OL I 7). 1529 dzies. co drugi rok 4 grz. plebanowi w Krężnicy, z 1/2 wsi 3 grz. plebanowi w Niedrzwicy (LR 434, 446).