SOWIEGŁOWY

(1432 Sowoglowy kop., Sowyeglowy, 1457 Showyeglowy, 1474 Sowina, 1529 Sowyn, 1531-3 Savin), dziś Sowin, 3 km S od Parczowa.

Pow. lub., par. Parczów. 1432 star. lub. określa granice w. S. nadanej przez kr. Władysława Jag. Wojciechowi Sowiegłowskiemu: od wsi parczowskiej k. rz. Konotopa naprzeciw lasów m. Parczowa do granic Stępkowa, do wierzchowisk Konotopy, gdzie są bagniste łąki, dalej do wyrębów k. mostków na drodze z Lublina do Parczowa, do lasu Skrody, którego 1/3 należy do S., do łąki Jastrzębiej, k. błota do lasu Golienczow i powrotem do granic wsi parczowskiej (ZDM V 1394). Wojciech z S. h. Rogi (SP VII/2 1615). 1457-74 Wit Sowiński z S. (ZL IV 248, V 426-9, IX 2). 1458 ks. Andrzej z S. uposażył w testamencie ołtarz ś. Jakuba w kośc. ś. Michała w Lublinie (AGAD or. 7105). 1518 → Parczów. 1529 dzies. plebanowi w Parczowie (LR 442) 1331-3 szlachta bez kmieci br. Jan i Tomasz; pobór z 1 ł. (RP).