STAROŚCICE

(1414 n. Starosczicze), 22 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Mełgiew (DLB II 551).

2. Granice: 1443 i 1455 z Wierzchowiskami (ZL IV 171, VIII 181). 1484 z Jaszczowem i Łysołajami (LP 98). 1486 droga do Krzesimowa (LP 105).

3. Własn. szlach. 1414 Jasiek Staroski (ZL I bp). 1414-27 Piotr z S. (ZL I bp., II 110-6, X 125-284). 1414 Piechna ż. Piotra (ZL I bp.) 1414-30 Klemens z S. (SP VII/2 1586, ZL I bp., II 100-279, V 183, X 122-359). 1416-29 Wojciech z S. (ZL II 177-263, X 122-284). 1417 Wojciech z S. s. Piotra (ZL X 177). 1421 Wojciech s. Macieja (SP VII/2 1586). 1413 Dziersław z S. (ZL X 237-325 1419 Katarzyna z S. (ZL X 277-84). Dzieci Macieja z S. Dziersław, Piotr i Paweł oraz Anna ż. Świętosława z Moszny (ZL X 325). 1420-9 Święszek z S. (ZL II 93-222, V 182-3, X 359). 1428 Stanisław i Strachna! z S. (ZL II182). Klemens z S. sprzedaje 1/2 tej wsi za 45 grz. Wojciechowi z S. (ZL II 177). 1429 Świętochna z S. (ZL II 209). 1441 Wojciech z S. podkoniuszy król. (ZL X 150); 1443 starosta koniuchów [„capitaneus subagasonum”] król. (ZDM III 642). 1459-97 Maciej z S. (LP 97, AGAD or. 6687, Ep IV 132, ZL IV 282, V 57-317, VIII 90-1). 1461 tenże zastawia S. Janowi Gozdskiemu [„Gioczsky”] swemu zięciowi za 50 grz. (ZL V 317). 1466 tenże zapisuje ż. Annie, c. Klemensa Jaszowkiego z Mełgwi 150 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 462). 1470 Jan z S. (ZL VIII 150). 1503 Marcin z S. (AS II 227). 1531-3 pobór z 3 1/2 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. plebanowi w Mełgwi (LR 436).