ŚWIECIECHÓW

(1191 Sz(w)eczechow kop., 1223 Sewechou? or., 1326/7 n. Swecechow, 1448 n. Szweczechow, 1470-80 Szwyeczechow), 15 km N od Zawichostu.

1. Pow. lub., par. Ś.

2. Granice: 1417, 1427 z Bliskowicami (ZL II 101, X 131). 1448 z dobrami Rybitwy, Nieszawa, Mazanów (LP 31). 1468-9 z Chrośliną (ZL VIII 36, 64-5).

3. Własn. kośc. Dwór z folw. bpa krak., 14 ł. km., 8 karczem i 2 zagr. z rolami (DLB II 510). 1529 klucz Biskupice bpa krak. Czynsz 23 grz., 34 gr, z młyna konnego 6 [miar] słodu wart. 3 1/2 grz. (LR 36). 1531-3 pobór z 13 ł. i młyna konnego o 1 kole (RP).

5. Archid. zawichojski. 1191 kaplica w Ś. z dochodami własn. kolegiaty sand. (Mp I 2). 1223 bp krak pozbawił Ś. kanonika sand. kaplicy w Ś. (Mp II 388). 1328-1373/4 świętop. 9 sk. (MV I 312-88, II 179-300, Gromnicki 389). Plebani: 1326-7 Chwałko; dochód 3 grz. (MV I 159, 234). a. 1418 Jan z Modlnicy [pow. krak.] archid. zawichojski (RVat CCVII 136). 1418 Jakub Czechowic (ZDK II 219, 222). 1422 tenże odstąpił beneficjum Skarbkowi s. Fabiana (RLat CCXXXVI 216). 1445 Piotr pleban, tenut. klucza i sprzedawca dzies. (ZDK II 479). 1470-80 archid. zawichojski uposażony m. in. dochodami par. Ś. (DLB I 193). Dzies. snop. z całej wsi wart. (bez folw.) do 15 grz., ponadto z w. → Bliskowice i Rachów plebanowi w Ś. Do par. należą w. → Bliskowice, Dobieszów, Popów, Rachów, Wola Świeciechowska (DLB II 510-1). 1529 dzies. snop. wart. 12 grz., konopne 40 gr., kolęda 3 grz. oraz dzies. z w. → Rachów, Jakubowice, Opoka, Bliskowice, Gałki, Wałowice, Basonia miejscowemu plebanowi. Płaci wikariuszom 4 grz., ministrowi 1 1/2 grz. (LR 450). 1531-3 okręg par. jw., z wyjątkiem Dobieszowa, ponadto do par. należą w. → Opoka Mała i Wielka, Świątniki, Szczepanów, Wałowice (RP).

6. 1470 w Ś. miał się odbyć sąd kaszt. (ZL V 212).