WIELGOR-BAJCE

(1529 Baycze, 1531-3 Vyelgor Bayczye), obecnie cz. w. Wielgorz.

1529 dzies. 2 grz. 24 gr plebanowi w Zbuczynie (LR 416). 1531-3 pobór z 1 ł. (RP).