WIERZBICA

(1416 n. Wierzbicza, 1419 n. Wirbicza), 3 km NW od Urzędowa.

Pow. i par. urzęd. Własn. szlach. 1416 Wacław z W. (ZL X 118). 1416-28 Śmieszek z W. h. Nowina (SP VII/2 1609, ZL II 178, X 118-319). 1429 Marcin z W. (ZL II 231). 1443-4 i 1451-6 Marcin z W. (KL 60-76, ZL IV 69-193). 1451 Elżbieta z W. (ZL X 59). 1453 Anna ż. Jana z W. (ZL IV 116). 1454-6 szl. Piotr z W. (OL II 50, ZL IV 193). 1455 dz. Markusz; granice z Bobami i Wolą Wierzbicką (ZL IV 173). 1466 Elżbieta z W. i Woli Bobowskiej, ż. Stanisława, c. Marcisza (ZL V 483). Jakub Chechelski z W. zapisuje ż. Annie, c. Pełki ze Sroczkowa [pow. wiślicki] 40 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 483). 1495 Jakub z W. (BJ VI 28). 1529 dzies. z folw. 2 1/2 grz. plebanowi w Bobach, z pewnych ról w W. i Woli Wierzbickiej snop. wart. 1 1/2 grz. bpowi (LR 34, 437). 1531-3 pobór z cz. Jakuba i Jana z 2 ł. (RP).