WITANIÓW

(1409 Vytanow, 1428 Vyttanow or., 1426 n. Wythanow, 1437 n. Withanow kop.), 2 km NW od m. Łęczna.

1. Pow. lub., par. Nowogród.

2. 1428 łąki sołtysie od Skokowskiego mostu do granic Ziółkowa (ZDM II 408). 1442 granice z Łęczną (ZDM III 596). 1461 granice z Ziółkowem, Zezulinem i Sianorzątkami (ZL V 330).

3. Własn. szlach. 1409 Stefan z W. (TA VII 11-115). 1426 Dziersław z W. (ZL V 178). 1427 Dorota i Małgorzata z W. (ZL II 101). 1427-30 szl. Pełka z W. (OL I 13, ZL II 93-132); 1429 b. dz. (ZL II 210-65). 1427 Jan z W. (ZL II 93-115). 1428 Jan Włostowski z W. zastawia W. za 60 grz. Bieniaszowi z Krzesimowa (ZL II 193). Dorota z Krężnicy ż. Jana Włostowskiego (ZDM II 408). 1428 Prandota z W. (ZL II 137). 1442-69 Jan z W. i Łuszczowa, Witaniowski (ZDM III 596, ZL I 71-139, IV 13-299, V 63-465, VIII 56, X 58). 1451-69 Anna z Leszcz, ż. Jana Witaniowskiego (LP 49-79, ZL I 138, V 4-290, VIII 72). 1451 Anna ż. Andrzeja z Leszcz podsędka lub. zrzeka się praw do W. na rzecz Wosia z Tomaszowic (ZL IV 38). 1447 Zbigniew z Ziółkowa zastawia W. za 100 grz. Wojciechowi z Tomaszowic (ZDM III 767). 1451-84 Wojciech-Woś z W. alias Tomaszowic, 1456 n. łowczy lub. (OL II 227-34, ZL IV 53, V 37-103, 330-441, IX 8-54). 1491 dz. Prokop przeor sieciechowski, Jan pleban w Żydaczowie oraz Jakub, Andrzej i Stanisław (ZL IX 646). 1495 dz. Mikołaj Tęczyński, dzierżawczyni: jego bratanica Agnieszka, ż. Jakuba z Siekluki (AGAD or. 6739). 1531-3 pobór z cz. wojewodziny z Łęcznej 1 1/2 ł.; z cz. Szkody 1 1/2 ł. (RP).

1427 Jan karczmarz z W. (ZL II 99-108).

4. 1428 Dorota z Krężnicy, wraz z mężem Janem Włostowskim, nadają szl. Bieniaszowi z Krzesimowa sołectwo w swej w. W. z łanem Babusowskim, z 1 1/2 ł. obok od rz. Wieprz do granicy, z pr. wystawienia karczmy i lokowania zagrodników. Po 20 wolnizny sołtys na pospolite ruszenia winien dać kuszę za 1 grz., lub 1 grz. (ZDM II 408). 1430-1 Bieniasz z W. (ZL II 266-88). 1437 Jan Bieniaszowic z W. (ZDM V 1427). 1460 Kazimierz Jagiel. na prośby Wojciecha łowczego lub. przenosi jego w. W. na pr. magd. (kop. prof. A. Gieysztora).

5. 1460 dzies. plebanowi w Nowogrodzie (OL II 227). 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. w/w plebanowi (LR 443).