WOJCIECHÓW

(1328 n. Woycechow, 1336 Woyczechovicz, 1349 Woycechowicz, 1350-1 n. Woyczechow, 1441 n. Woczechow), 7 km N od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. W.

2. Granice: 1443 z Bełżycami i Krężnicą (ZL IV 104). 1453 z Chmielikiem (ZL IV 132). 1464 drogi do Wąwolnicy i Maszek (ZL V 379).

3. Własn. szlach. 1398 w dziale rodzinnym Janowi ze Szczekocin [pow. lelowski], br. Piotra, przypadają w. W. Maszki, Palikije, Bogucin, Garbów, Księżyce i Swarocin (SP VIII 7327). 1416 dz. Jan [Szczekocki] kaszt. lub. (ZL X 143). 1420 tenże zapisuje ż. Annie 1000 grz. na W. z przynależnościami (ZL X 372). 1433 tenże zm. (MPH VI 668, PSB X 483). 1429 i 1443 Jakub z W. (ZL I 249, II 237). 1436-40 Jan Szczekocki z W. podkomorzy z. lub. (AKH III 89); 1439 n. stolnik z. sand.; 1439-61 star. lub. (SP VII/2 610-1617, ZL V 258-325). 1450 Katarzyna z Jawora ż. Jana Szczekockiego z W. star. lub. (SP II 3410-3), 1462-83 wd. (AGAD or 7353, ZL V 304). 1478 w/w Katarzyna odstępuje c. Katarzynie, ż. Andrzeja Tęczyńskiego kaszt. sądeckiego sołectwo w → Pilaszkowicach, zapis na w. Nisko i Zaosice w z. sand., oraz swój posag i wiano zapisane na w. W., Bątki i Maszki (AGAD or. 7353). 1483 w/w Katarzyna odstępuje c. Zofii, ż. Jana Pileckiego, swój zapis wiana na w. W., Wola Wojciechowska, Bątki, Maszki i Palikije (BPANKr MMCCLXXI 3). 1462-9 Zbigniew z W. i Palikijów kanonik sand. (ZL V 56, VIII 37); 1468-9 star. lub. (ZL VIII 41-55). 1462 tenże zrzeka się praw majątkowych na rzecz br. Henryka (ZL V 294). 1489 tenże odstępuje w/w siostrze Zofii w/w wsie (BPANKr MMMCCLXXI 3). 1462-6 Henryk s. śp. Jana Szczekockiego star. lub. (Mog 140, ZL V 57-403 VIII 21). 1469 dz. Anna ż. Jana Rytwiańskiego marszałka król. (ZL VIII 61). 1481 w/w Anna odstępuje siostrze Zofii, ż. Jana Pileckiego, swe cz. ojczyste i macierzyste w w/w wsiach (BPANKr MMMCCLXXI 3). 1470-80 dz. Jan Szczekocki h. Odrowąż (DLB II 575, BŁ CDIL). 1531-3 łącznie z w/w wsiami pobór z 32 ł. i 4 kół młyńskich (RP).

1414 Wichna c. Olszama z Łubek odstępuje 1/2 ł. wykarczowanego i 1 ł. niewykarczowany w W. Piotrowi plebanowi w W. (ZL I bp.). 1441 Zdziesko z W. odstępuje swą cz. Mikołajowi Glinieckiemu z Łubek w zamian za cz. w Łubkach (ZL I 14). 1450 Mikołaj Pszonka ze Strzeszkowic daje Piotrowi Węgrzynowi z [Poniatowej] wwiązanie w 11 kmieci w W. na sumę 110 grz. (ZL IV 27). 1455 szl. Mikołaj s. Michała scholarz z W. (OL II 85).

1430 Piotr rządca w W. (ZL II 273). 1452 Jan z Klonowa tenut. w W. (OL II 18). 1454 Piotr karczmarz w W. (AKH V 123).

5. Archid. lub. 1328 wzm. par. (MV I 308). Świętop.: 1336 2 sk. (MV I 389). 1349 1 sk. (MV II 228). 1373-4 2 sk. (Gromnicki 399). 1350-1 dochód plebana 3 grz. (MV II 374-86). Plebani: 1409 Paweł (TA VII 442). 1413-4 Piotr (ZL I bp.). 1434 Jan (OL I 16). 1441-53 Jan dz. ze Skowieszyna (LP 3-5, ZL I 8-207, IV 128, X 60). 1452! Bartłomiej (OL II 18). 1455 Mikołaj Potocki (OL II 77-105). 1459-60 Mikołaj (OL II 163-222).

Poł. XV w. plebanowi dzies. z wsi → Chmielik, Jaroszowice, Kierz, Szczuczki (OL I 7). 1470-80 kośc. drewn. (DLB II 575). 1529 dzies. snop. wart. 3 1/2 grz. i dzies. pien. 4 grz., 13 1/2; gr bpowi; plebanowi dzies. z folw. w W. 8 grz. oraz dzies. z wsi Chmielik, Kierz, Łubki, Palikije, Szczuczki, wikariuszom dzies. z Jaroszowic i Góry, nauczycielowi z Palikijów; dochód łącznie z kolędą 3 grz. - 55 grz. 1 wiard. (LR 34-5, 439). 1531-3 do par. należą w. → Chmielik, Góra, Kierz, Łubki Maszki, Palikije, Szczuczki (RP). 1565 kośc. Wniebowzięcia NMP (Szafran 175).

6. 1414 odbyły się w W. roczki w drodze na wojnę [,,in via expeditionali”] (ZL I bp.).

8. Późnośred. zamek w ruinie (Guerquin 310).