WOLA TCHÓRZOWSKA

(1415-9 Wrzessouicze:, 1462 Volya Tchorzowska), 1531 Wola Thchorzowska alias Wrzossow, 1626 Wola Wrzosowska, dziś Wrzosów, 10 km SW od Radzynia.

Pow., łuk., par. Kocko. Własn. szlach. 1415-9 Jakusz z W. (ZL X 155-313). 1419 Małgorzata z W. (ZL X 312-3). 1462 Maciej kmieć z WT. (ZL V 58-61). 1464 Maciej Kieschosz kmieć z WT. (ZL V 382). 1509-30 dz. Jakub Zieleński pisarz z. łuk. (MS IV 23189-90, PŁ 1, 51, 130-1).