ZASZCZYTÓW

(1470-80 Zasczythow, 1529 Zasczitow), dziś Zastów Karczmiski, 9 km SW od m. Kazimierza.

Pow. lub., par. Wilków. Własn. szlach. Dz. Jan i Mikołaj Kazimierscy [z Ostrowa] h. Rawa. Folw., karczmy, zagr. nie ma. 20 kmieci, role nie wymierzone. Dzies. snop. wart 1 grz. należała podobno niegdyś do opactwa świętokrzyskiego, za czasów Długosza do bpa (DLB II 554, III 249). 1529 dzies. snop. bpowi (LR 33).