KAROLÓWKA,

gm. Frampol, woj. zamojskie. Wieś ta wyrosła w miejscu rudy i huty żelaznej, która istniała w XVI w. na terenie parafii Radzięcin. Po raz pierwszy odnotowano ją w 1553 r. jako „in Conthy” (KsP 33 398v), poniżej wsi tej nazwy, nad rzeką Ładą (Rudy 302). Ruda Kąty pracowała jeszcze w czasach Jana Kazimierza (SG III 944). W miejscu zakładu produkcyjnego osadzono wieś Ruda Kąty, która widnieje na mapie z 1801 r. (Hld), jako wieś z 48 domami. W 1870 r. zwano ją już Karolówka (Cat 54), podobnie w 1877 r. (SKP I 251), zaś w 1905 r. razem z folwarkiem miała ona 47 domów i 322 mieszkańców (SKLG 178). Podobnie zapisywana jest w spisach z XX w. (UN 106 14; WU II 42).