KLUCZKOWICE,

gm. Wrzelowiec, woj. lubelskie. W 1416 r. zapisano tę wieś jako Cliczcowice (KzL 10 109, 126), Cliczkow w 1425 r. (Ks Of 31v). U Długosza Clyczkowycze należały do parafii opolskiej (D II 512, III 545). W 1529 r. pisano je Cliczkovicze, Kluczkowycze i Klyczkowycze (LR 33, 437, 462). W 1531 r. Kliczkowice (ZD XIV 356), tak samo w l. 1563 (KsP 33 468), w 1580 (ibid. 772v), w 1626 (RL 108) oraz w spisach z następnych lat. W 1721 r. ponownie zapisano tę wieś Kluczkowice (Vis.KM 20 648) i tak już zostało do dzisiaj, chociaż w 1747 r. występują jeszcze Kliczkowice (TŁ 50). W 1905 r. były Kluczkowice Duże i K. Małe (SKLG 476), w 1921 r. K. wieś z folwarkiem i K. Małe wieś (Spis 83), do 1964 r. Kluczkowice wieś i kolonia (DzUL 1, 2-10, 12), a w 1970 r. jedna wieś K. (UN 116 19). Tak samo w 1978 r. (WU II 86).