LEMSZCZYZNA

/159/, część m. Lublina. Był to początkowo folwark pod Lublinem (Juryd 41) należący w XVII w. do mieszczańskiej rodziny Łemków (MHL 239, 328, 346). W XIX w. notowano już wieś o tej nazwie w gm. Konopnica (SKP I 325; SG V 138). W 1905 r. wieś Lemszczyzna liczyła 12 domów i 114 mieszkańców, zaś folwark Lemszczyzna miał 10 domów i 138 mieszkańców (SKLG 349). W 1921 r. figuruje wieś Lemszczyzna-Granicznik mająca 5 domów i 41 mieszkańców (Spis 63), gdyż folwark Lemszczyzna i część wsi tej nazwy zostały już w 1916 r. włączone do miasta Lublina (DL 22). Cała Lemszczyzna znalazła się w granicach miasta w 1959 r. (DL 22). W spisie z 1967 r. występują dwie osady w granicach miasta: Lemszczyzna-Choinki i Lemszczyzna-Granicznik. W spisie z 1972 r. Lemszczyzna i Granicznik (UN 114 31; Bucz 261), zaś na planie tylko Lemszczyzna, dzielnica domków jednorodzinnych oraz ogródków działkowych na zach. od Alei Spółdzielczości Pracy (L plan 1970). Nazwa odnotowana też w spisie z 1978 r. (WU II 277).