MAJDAN WROTKOWSKI

/178/, część m. Lublina. Jak wszystkie niemal Majdany i ten musiał powstać w XIX w. na gruntach wsi Wrotków i stąd wywodzi się jego nazwa. Notowany już w 1877 r. (SKP I 360), później w latach osiemdziesiątych (SG V 908) w gm. Zemborzyce. W 1905 r. miał 12 domów i 106 mieszkańców (SKLG 343), w 1921 r. jako wieś mająca 18 domów i 130 mieszkańców, a obok niej leśniczówka tej samej nazwy (Spis 69). W latach trzydziestych na mapie widnieje Majdan Wrotkowski wraz z kolonią Nowiny z 25 domami (100 nowa) W 1959 r. włączony do m. Lublina (DL 22), tak też notowany w spisach oficjalnych (DzUL 1, 2-10; WU II 381) i na planie z 1970 r.