LNISKA WIELKIE

(1285 Elnis, Grosse Elnischcz, Ellisch, Elnisch, Grosse Elnis, Gros Elniss, 1565 Lnyska) 6 km na E od Grudziądza.

1. Ok. 1423-4 komt. grudz. (DK 10); XVI w. pow. chełm., par. Grudziądz (Bi. 46, 79).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc. o 20 ł. z obow. 1 służby w zbroi lekkiej (DK 10); 1345 Mikołaj z E. zapisuje kościołowi w Grudziądzu 1 grz. na swym majątku (PrU 3/2, nr 756a); 1481 Barbara Wolff v. E. sprzedaje 6 ł. za 50 grz. i 3 1/2 ł. za 9 grz. szl. Lorenzowi i Andrzejowi (Fr. 1, 68); 1498 Barbara i jej synowie Hans v. d. Michelaw i Hans Damyan sprzedają m. Grudziądzowi wieś G. E. o 24 ł. za 320 grz.; 1545 rozpoczyna się spór m, Grudziądza ze szl. Jerzym Gelwaldem o 1/2 wsi, spór trwa do końca stulecia (Fr. 1, 67-8); 1565 własn. miejska (Lustr. 129).

4. 1514 rada m. Grudziądza nadaje przyw. wsi G. E. o 18 ł. z laskiem, który miasto zatrzymuje dla swego użytku; sołtys otrzymuje 2 ł. wolne, 1 ł. czynsz, i 1/3 opłat z sądownictwa; z 16 ł. czynsz po 2 grz. i 2 kury oraz służba z koniem na wezwanie; w razie wybudowania karczmy czynsz z niej wyniesie 1 1/2 grz.; plebanowi z Grudziądza mają dawać 1/2 korca zboża z łanu (Fr. 1, 67-8).

6. 1285 Jan z E. śwd. (Fr. 1, 68); 1403 Kuncze z E. z okr. grudz. otrzymuje od Zak. 24 grz. i 9 grz. za konie (Tr. 218); 1414 szkody woj., Cuncze z G. E. wykazuje szkód na 200 grz., otrzymuje odszkodowania 80 grz. (Fr. 1, 67); 1440 Damian z E., rycerz z. chełm.; Lorke z E. działacz Związku Pruskiego (AST 2, 207; 4, 46).