SOWIN,

gm. Parczew, woj. bialskopodlaskie. Wieś ta została odnotowana po raz pierwszy w 1432 r. jako Sowoglowy (DM V 1394) i Sowieglowy (SP VII 606). Podobnie zapisano w 1458 r. (KzL 4 248v). W 1474 r. występuje Withus de Sowino (KzL 9 6), w roku następnym zapisano Sowin i Sowini (KzL 8 273; 9 95), zaś w 1496 r. Showyn (KzL 11 172). W 1529 r. Sowyn został spisany w parafii Parczew (LR 442). W 1531 r. zapisano go Sawin (ZD XIV 362), w XVI-XVII w. pisano go Szowyn i Sowin. Druga forma utrwaliła się od 1674 r. (RPogł. L 70) i występuje do dzisiaj (UN 117 24; WU III 274).