ŁYSAKOWO

(1419?, 1533 Leisacks, 1561 Leisikowo) 9 km na NE od Grudziądza.

1419 L. i Sadowo własn. kościołów Ś. Ducha i Ś. Jerzego w Grudziądzu (fals., Fr. 1, 206); 1533 bp chełm. Jan Dantyszek zatwierdza oddanie proboszczówki grudz. L. o 8 ł. uprawnych między Kłódką, Sarnówkiem, Rogozikiem i rz. Pręczawą w stwie grudz., diec. pomez., m. Grudziądzowi za czynsz roczny 20 grz. (UC nr 891); 1561 rada m. Grudziądza poleca wapniarzowi zbierać potrzebny kamień w L. (Fr. 1, 206); XVI w. własn. m. Grudziądza, pow. chełm., par. Grudziądz (Bi. 46, 79).