BAGIENICE DUŻE

(1404 Bagonnycza, Bagennycza, Bagienycza) 15 km na SW od Działdowa, blisko rz. Przylepnicy.

1. 1497 pow. szr. (MS II nr 815); 1578 par. Dłutowo (ŹD 64).

3. Włas. szlach. 1404 ks. Siemowit IV wystawia przywilej pr. nieodpowiednego dla Wierzbowów, wśród odbiorców są m. in. Jakub, Wawrzyniec, Bartłomiej, Wojmir i Andrzej z B. oraz Jan z B. (MH 1914, VII, 3/4, 45); 1438 Piotr z B. kupuje od Jana z B. całą cz. ojcowizny w B. za 15 kóp gr posp. (MK 335, 18v); 1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi Szreńskiemu kaszt. wis. skonfiskowane dobra m. in. Mikołaja Suchana, Andrzeja Wigilii, Jana Corni, s. jego Łazarza, Stanisława Zabłockiego, Wojciecha Żołądka i Mik. Miodusza, wszystkich z B. (MS II nr 815); oraz Piotrowi Zielińskiemu dobra Stanisława Beska i Jana z B. (MS II nr 890); 1531: Chrczon – 2 wł. folw., Wojciech s. Łazarza – 1 wł. folw., Feliks Zieleński – 1 wł. folw., wd. Kukowa z synami – 3 ćwierci folw., Jan Suchan – 1 wł. folw., Stan. Suchan – 1 wł. folw., Andrzej Suchan – 1 wł. folw. (RP 41, 132v).