BRELKI

(1309 Brzelczycze, Brelczicze, Brzelky, Brelky) 9 km na NE od Bielska.

1. 1309 n. par. Łęg [Kościelny] (AC III nr 308); 1497 n. pow. biel. (MS II nr 945).

2. 1596 w polu w B. pod Kisielewem płosa od drogi z Kisielewa do Łęgu [Kościelnego] do granic Łęgu (PG 98, 545v).

3. Włas. szlach. 1440 Świętosław zw. Brelka z B.1Zierhoffer wyprowadza pochodzenie nazwy B. od nazwy osobowej Brzelek, Brzelka lub może Brzelec, stwierdzając: „wobec całkowitego odosobnienia n. m. Brzelczyce ... nie można nic powiedzieć o pochodzeniu hipotetycznej nazwy osobowej stanowiącej jej podstawę”, op. cit., s. 124 otrzymuje od księcia pr. nieodpowiedne (MK 340, 132v-133); tenże Brelka pożycza Dołędze z Mlic kanonikowi płoc. 70 kóp gr w szelągach, które kanonik zabezpiecza mu na cz. w Łęgu (MK 340, 135v); 1466 Jan s. Michała z B., student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 185); 1497 król Jan Olbracht daje Jakubowi Osieckiemu z Pniewa m. in. skonfiskowane dobra Katarzyny z B. (MS II nr 945); 1531: Świach – 1 wł. os., Miłkoscy – 1 wł. os., Kozik – 2 ćwierci os. (RP 41, 81v).

5. 1309 wieś B. z dzies. włączona do nowo erygowanej par. w Łęgu [Kościelnym] (AC III nr 308).

1 Zierhoffer wyprowadza pochodzenie nazwy B. od nazwy osobowej Brzelek, Brzelka lub może Brzelec, stwierdzając: „wobec całkowitego odosobnienia n. m. Brzelczyce ... nie można nic powiedzieć o pochodzeniu hipotetycznej nazwy osobowej stanowiącej jej podstawę”, op. cit., s. 124.