MIĄCZYN DUŻY

(1421 Manczino, Antiqua Myanczino, Miaczin, Myaczyno) 16 km na SW od Mławy.

1. 1434 n. distr. zawkrz. (MK 335, 5av); 1518 z. płoc. [!] (MS IV nr 2756; RTH III nr 155); 1578 pow. szr., par. Szreńsk (ŹD 53-54, 62).

2. [1455-1461] → p. 3.

3. Włas. szlach. 1421 Mikołaj z Liberadza sprzedaje Janowi z M. swoją włas. w Liberadzu za 102 kopy gr pras.; ks. Siemowit IV przenosi wsie Jana, M. i Liberadz, z pr. polskiego na pr. chełm. (Żychl. XIII, 232); 1434 Jan z M. sprzedaje br. Mścisławowi dz. z M. całą swą cz. dziedzictwa w M. za 24 kopy gr (MK 335, 5av); 1437 Klemens z M. kupuje 20 wł. w Wieczfni [Kościelnej] od Dadźboga z Kosin [Starych] (MK 336, 66-66v)1Klemens w następnych latach występuje już jako Klemens z Wieczfni, → Wieczfnia Kościelna; Paweł z M. winien br. Stanisławowi z Galomina 6 grz. krak. bez 6 gr (Z II nr 2938); 1447 → p. 4; 1450 Stanisław z M. posiadał był cz. w Kiełbowie (MK 335, 91v); 1454 Andrzej z M. odstępuje Stanisławowi i Jakubowi, synom Jana z M., swym bratankom, swoje części w A. M. (Żychl. XIII, 232); [1455-1461] Jakub i Stanisław, bracia z M., sprzedają Jakubowi i Maciejowi, braciom z Liberadza, 2 wł. chełm. dziedzictwa w M., kupione niegdyś w Liberadzu, od granic Bogurzyna do granic Bońkowa2Obecnie wieś Zaręby obok Liberadza, za 43 kopy gr w szelągach (MK 337, 10v); 1477 Anna żona Jana z M. odstępuje swoje wiano (Żychl. XIII, 233); 1478 Jakub i Paweł, bracia z M., synowie Jana, winni są Andrzejowi z Przecławia 2 kopy gr (Żychl. XIII, 233); 1481 Anna żona Pawła z M. winna Piotrowi z Zielonej 1 kopę gr (Żychl. XIII, 233); 1490 Wichna żona Jakuba z M. (Żychl. XIII, 233); 1496 Małgorzata c. Stanisława z Mianowa żona Mikołaja z M. kwituje ojca z zadośćuczynienia za posag; Stanisław z Mianowa zapisuje Mikołajowi z M., synowi zm. Jakuba, 10 kóp gr (Żychl. XIII, 233); 1506 ur. Mik. Sobieński skarbnik płoc. zastawia Stanisławowi i Jaroszowi, synom zm. Pawła z M., 1 wł. w Kamieniu w 1/2 kopie gr (Żychl. XIII, 233); 1507 Hieronim s. Pawła z M. zabezpiecza żonie Dorocie c. Stan. Kossaka z Dramina 32 kopy gr na dobrach swoich w M. (Żychl. XIII, 233); 1518 Stan. Miączyński z M. dowodząc swego szlachectwa, przedstawił godło, czyli herb swego ojca zw. Komnaty (w czerwonym polu trąba z rogu tura, opasana złotymi krążkami na końcach i w środku, z krzyżem złotym nad tarczą); herb ten noszą stryj Stanisława – Mikołaj z M. – oraz jego bracia stryjeczni, Mikołaj, Bartłomiej i Hieronim z M., synowie innego stryja, Andrzeja z M., Stan. Kosiński, Jakub Miączyński, ojciec Jana Miączyńskiego, rodzica rzeczonego Stanisława; przedstawił też babkę z linii ojca Wichnę c. Przedbora Goszczyńskiego h. Pobóg, który nosi Andrzej Stawiski wnuk brata babki, której następcami są: Feliks Kruszyński, Mik. Zgliczyński, Stan. Luberadzki, Stan. Czajka, Mik. Szarzyński, wszyscy z z. płoc; matka rzeczonego Stanisława, Elżbieta, jest c. Piotra Wyszyckiego h. Gierałt czyli Osmoróg, i poślubiła Jana Miączyńskiego podstarościego Nowego Korczyna, z którym zrodziła wzmiankowanego Stanisława i br. jego starszego Jana (MS IV nr 2756; RTH III, 155); 1531: wdowa po Bartłomieju – 1 wł. os., wdowa po Macieju Duchniku – 3 ćwierci os. (RP 41, 126v).

4. 1421 → p. 3; 1447 szl. Stanisław s. Miczka wójt z M. sprzedaje cz. ojcowizny z siedliskiem w Kiełbowie za 100 kóp gr w półgr. (MK 336, 23v).

1 Klemens w następnych latach występuje już jako Klemens z Wieczfni, → Wieczfnia Kościelna.

2 Obecnie wieś Zaręby.