MISZEWO MUROWANE

(1401 Misschova, Mischewo, Mischewo Omnium Sanctorum, Mnyschevo Murata) 17 km na SEE od Płocka.

1. 1442 n. par. M. O. S. (Kap. P OM nr 96)1Istnieje wzmianka, nie udokumentowana, że par. w M. M. powstała najprawdopodobniej pod koniec XIV w., i że pierwsza wiadomość o kościele pochodzi z 1406 r. (Diecezja Płocka. Struktura personalno-administracyjna, Płock 1978, s. 121); 1445 n. distr. płoc. (WP 269, 115); 1429 par. M.O.S. (Kurenda, 217); 1506 dek. płoc. (MD); 1578 pow. płoc. (ŹD 8).

2. 1581 płosa w Barcikowie od miejsca [zw.] Zapłocie do rowów naprzeciwko lasu w Barcikowie, ciągnącego się do M. M. (PG 75, 244v); 1593 pole w Barcikowie pod Pepłowem, od drogi z Barcikowa do Pepłowa do granic M.; inne pole od drogi miszewskiej do granic Jaszczułtowic (PG 95, 356v); zagon w Pepłowie pod Zapałami, od drogi bodzanowskiej do granic M. (PG 95, 25); płosa w Pepłowie od granicy M. do gościńca bodzanowskiego (PG 95, 214).

3. Włas. szlach. Bracia, synowie Jaszczołda z M. herbu Lubicz: 1401 – zm. 1445 Jakub student Uniwersytetu Praskiego, 1401 bakałarz sztuk, 1406 kan. płoc., 1413 kustosz, 1434-1445 prep. (ADP perg. 151, 183, 185, 192; ZDP nr 93, 96, 121)2W Diecezji Płockiej (s. 121) wzmianka, iż to ten właśnie Jakub zbudował kościół murowany w M. M., który w 1448 r. konsekrował bp Paweł Giżycki; 1402-1413 Stanisław kan. płoc., pozn., gnieźn., krak., od 1402 oficjał płoc., 1407-1413 zarazem dziekan (ADP perg. 132, 133, 134; L nr 145; ZDP nr 60, 84); 1417 – zm. 1439 Wojciech podstoli płoc. (MH 1935, XIV, 7/8 nr 16; SW nr 51; ZDP nr 95); 1410 Klemenes Misschova wzięty do niewoli przez Krzyżaków w czasie wojny polsko-krzyżackiej (Bi. 706)3Brak pewności, czy tenże Klemens pochodził z M. M; 1418 Mikołaj zw. Rukała dz. z Żochowa sprzedaje Wojciechowi z M. podstolemu płoc. dom w Płocku za 30 kóp gr; ks. Siemowit IV uwalnia dom od ciężarów i danin oraz zezwala na prowadzenie w nim wyszynku wszelkich trunków i sprzedaży różnych towarów (ZDP nr 95); Jakusz dz. z M. (L nr 156); 1439 w sporze między Jakubem s. Jaszczołda z M. prep. płoc. i jego bratankiem Janem s. [zm.] Wojciecha z M. oraz ur. Dorotą jego matką o wieś M. O. S. z folw., na której Dorota miała zabezpieczone wiano, ustala się, że Jakub obejmuje dożywotnio M. O. S., w zamian przekazując bratankowi wieś Radotki w z. dobrz.; zbiory z r. b. z folw. M. O. S. i Jaszczułtowic mają być podzielone między strony (ADP perg. 248); 1442-1479 Jan zw. Kurwica s. Wojciecha z M. O. S., herbu Lublicz, dworzanin ks., 1471 cześnik płoc. (WP 269, 116; MK 337, 65; MK 5, 2v, 12; MK 6, 117; ZDP nr 191, 206); 1442 ks. Włodzisław I uwalnia dom w Płocku, należący do dworzanina księżęcego Jana z M., od wszelkich ciężarów i sądownictwa miej. oraz zezwala na wyszynk w tymże domu, również trunków przywoźnych, i sprzedaż towarów (MS IV/3 Supl. nr 763); 1450 Jan z M. posiada Jaszczułtowice (MK 335, 57); 1459 tenże Jan sprzedaje Świętosławowi z Borowic całą swą cz. w Borowicach za 80 kóp gr w szelągach (MK 337, 40v); 1477 tenże Jan Kurwica z M. O. S. pcz. płoc. jest jednym z kolatorów ołtarza w kościele Wszystkich Świętych w M. (MK 5, 70); 1494 prac. Maciej z M. (Ep. 15, 82); 1497 król Jan Olbracht daje Wojciechowi z M. skonfiskowane dobra Mikołaja Śledzia z Miszewka [Strzałkowskiego], Ofki z Kanigowa, Tomasza Krupy, Stanisława, Piotra Chrczonowicza i Jana z Pepłowa, Piotra z Goślic, Mikołaja z Zielonek, Grzegorza z Golejewa, Eliasza Gawłowskiego z Bogurzyna (MS II nr 887); 1498 król Jan Olbracht daje Zawiszy z Kondrajca kaszt. płoc. m. in. skonfiskowane dobra Wojciecha Miszewskiego (MS II 1314)4Jak rozumieć wzmianki z 1497 i 1498, w których Wojciech Miszewski należy najpierw do obdarowywanych, a następnie do tych, których dobra ulegają konfiskacie? Czy pomyłka w stosunku do osoby Wojciecha, czy też było w tym czasie dwóch Wojciechów Miszewskich?; 1518 Anna wd. po Wojciechu z synami, Stanisławem, Janem, Rudolfem, dziedzice z M. i patroni kościoła par. tamże (Ep. 2, 339); 1520 Mikołaj s. Pawła z M. M. wyświęcony na kapłana (Os. 4874, 66v); 1531: 8 wł. os. (RP 41, 71v).

5. 1429 Mikołaj pleban z M.O.S. wezwany do uiszczenia świętopietrza (Kurenda, 217); 1442 bp płoc. z kap. godzą się na przeznaczenie pewnych dziesięcin, wartości 4 kóp gr, na budowę kościoła par. w M. O. S. i na uposażenie plebana tamże (Kap. P OM nr 96); 1448 bp płoc. konsekruje kościół w M. M. (Diecezja 121); 1452 Maciej nauczyciel w szkole [par.] w M. O. S. (UKP 387); 1458-1466 discr. Mikołaj rektor szkoły par. w M. O. S. (Ep. 5, 92v, 182); 1477 → p. 3; 1496 Mik. Dębski pleban w M. O. S. (Ep. 15, 56v, 157); 1496 bp płoc. ma zatwierdzić darowiznę księdza Stan. Radzanowskiego dzies. snop. w Juryszewie dla plebana kościoła Wszystkich Świętych w M. (Ep. 15, 57); 1521 Paweł Chylicki pleban w Bulkowie i w M. [późniejszy kan. warsz. i pisarz ziemski wysz.] (WT 10, 35, 44); 1598 kościół par. Wszystkich Świętych (WP 5, 300v).

7. 1496 (Ep. 15, 265v).

8. XIV-XV w. grodzisko w kształcie regularnego kopca, otoczonego fosą, usytuowane na krawędzi dolinki bezimiennej strugi, 300 m na NW od kościoła w M. M. (GMP 79-80); 1445-1448 zbudowany kościół gotycki, murowany, później przebudowany; zachowane do dziś sklepienia gotyckie w nawach bocznych (Diecezja 121; Zab. arch. XV, 79; SG VI, 505-506).

1 Istnieje wzmianka, nie udokumentowana, że par. w M. M. powstała najprawdopodobniej pod koniec XIV w., i że pierwsza wiadomość o kościele pochodzi z 1406 r. (Diecezja Płocka. Struktura personalno-administracyjna, Płock 1978, s. 121).

2 W Diecezji Płockiej (s. 121) wzmianka, iż to ten właśnie Jakub zbudował kościół murowany w M. M., który w 1448 r. konsekrował bp Paweł Giżycki.

3 Brak pewności, czy tenże Klemens pochodził z M. M.

4 Jak rozumieć wzmianki z 1497 i 1498, w których Wojciech Miszewski należy najpierw do obdarowywanych, a następnie do tych, których dobra ulegają konfiskacie? Czy pomyłka w stosunku do osoby Wojciecha, czy też było w tym czasie dwóch Wojciechów Miszewskich?