MODŁA

(1319 Modla, Modgla, Modla Regia) 3 km na S od Mławy.

1. 1466 n. distr. zawkrz. (MK 337, 20v); 1578 pow. mław., par. Mława (ŹD 68)1Wg AM par. Podkrajewo.

2. 2 wł. w M. w kierunku Mławy naprzeciw sadzawki (MK 337, 20v).

3. Włas. ks., potem szlach. i z powrotem ks. 1319 ks. Wacław nadaje Mikołajowi kaszt. wysz. wieś M. (L nr 53); 1410-1461 Stan. Boruta dz. z M., od 1434 chor. warsz. (Pł. nr 1532; MK 3, 90, 90v; PP V nr 45, 103, 105, 107, 157, 306; GP 227; PP VI nr 79; WS 291)2Autor mylnie określił Borutę jako pochodzącego z Modły w pow. niedzb; 1411, 1412 → p. 6; 1418 Pietrasz z M. (Wysz. 44, 46); 1429 Szczepan Marchewka z dziećmi i żoną odstępują Stan. Borucie dz. z M. Sękocin w drodze zamiany za Chmieleń (PP VI nr 75); sąd ziemi warsz. był uprzednio wwiązany w dobra Sękocin Szczepana Marchewki z powodu niezapłacenia przez niego kary. Sąd przekazuje te dobra Borucie z M., który wypłaci te kary sądowi (W 2, 33); 1437 Piotr z Podkrajewa sprzedaje szl. Piotrowi zw. Liczko z M. całą swą ojcowiznę w Podkrajewie z cz. pr. patronatu kościoła par. tamże za 170 kóp gr w półgr. (MK 335, 161v); 1440 → p. 4; 1441 Boruta z M. [i z Falęt] chor. warsz. darowuje br. rodzonemu Piotrowi Liczko dobra w z. płoc. (MK 336, 33); 1443 Piotr Liczko z M. zastawia siostrze Annie 1/2 cz. w Podkrajewie, z wyjątkiem barci, w 20 kopach gr (MK 337, 122-122v); ks. Włodzisław I daje Piotrowi Liczko wieś książęcą Wiśniewo w zamian za wieś M., za cz. w Podkrajewie za 3 wł. i za 70 kóp gr; kmiecie przez 4 lata mogą brać drewno z dóbr książęcych (MK 337, 125-125v); 1449 folwark w M. należy do uposażenia [Mikołaja z Podkrajewa] star. płoc. (MK 337, 77v; WS 304); [1459]-1477 Jan Modlski psęd. zawkrz. (Ep. 5, 97; AG perg. 2131; WS 297); 1463 Ratołd z Wiśniewa darowuje Mikołajowi z Podkrajewa sędziemu zawkrz., star. płoc., dobra dziedziczne w Wiśniewie, Podkrajewie i M., lecz akt ten zostaje anulowany (MK 337, 7v); 1466 M. jest wsią książęcą, którą zm. ks. Włodzisław I otrzymał był w drodze zamiany od Piotra z M. za wieś książęcą Wiśniewo; 2 wł. w M. zwrócone zostają Radołtowi s. tegoż zm. Piotra (MK 337, 20v); 1498 we wsi M. folwark opuszczony; kmiecie, z których każdy siedzi na włóce, płacąc rocznie po 18 gr w szelągach, po 2 koguty i 15 jaj: Mik. Paszkuda, Paszkudzic, Szypień, Nowakowicz, NN, Gołąb, Białek, Szlachta, Czarnota, Raczki, Bajko, Kózka, Świechowa, Całka, Stopski, Kiczka, Nowak; karczmarze: Rogala i Grzegorz płacą staroście po 14 gr w szelągach; ogrodnicy: Maciej Płaszk, Skrzypek. Staw spuszczony, ogród opuszczony (LP 159); 1510 Prokop Sierpski star. płoc. zabezpiecza wiano żony m. in. na 1/2 wsi M. (MS IV/1 nr 965); 1530 król Zygmunt I odbiera Mikołajowi Niszczyckiemu starostwo grodowe płoc. i nadaje królowej Bonie wszystkie królewszczyzny płoc., m. in. M. (LP XXVIII; MS IV/1 nr 5572); 1531: 17 wł. os., cz. Wiśniewskich – 1 wł. os. (RP 41, 138v).

4. 1440 Piotr z M. sprzedaje br. Pawłowi z Podkrajewa 2 wł. wójtostwa w M. z sadzawką zw. Studzieniec w cz. Podkrajewa (MK 337, 20v).

5. 1444 bp płoc. nadaje Tyczy kanonikowi płoc. dzies. z wsi M. (Kap. P OM nr 215; Kap. P 50, 6v).

6. 1411 Krzyżacy rabują wieśniakom z M. 2 woły wartości 2 kóp gr pras. (Lites II, 197); wieśniacy Krzyżaków ze wsi Szczupliny rabują Borucie z M. 10 sztuk bydła wartości 10 kóp gr (Lites II, 196); 1412 wójt z Działdowa rabuje Stanisławowi z M. 4 konie wartości 13 grzywien krak. (Lites II, 198).

7. 1485 (Ep. 10, 366).

1 Wg AM par. Podkrajewo.

2 Autor mylnie określił Borutę jako pochodzącego z Modły w pow. niedzb.