PIASECZNO

jezioro (1291 Peske, 1565 Piaseczno) w pobliżu Grudziądza, dziś nie istniejące.

1291 P. granicą obszaru nadanego m. Grudziądzowi do wspólnego użytku (PrU 1/2, nr 581); 1565 P. jez. „społeczne” stwa grudz. w pobliżu jez. Rządz, ma 10 morgów, 8 toni niewodnych; w lecie połów na użytek zamku, ponadto połów może przynieść ok. 4 grz. (Lustr. 127); zob. Grudziądz, Pasekno i Rządz jez.