WYSOCHOWO

(ok. 1240 Vysechovo, Wyschechowo, Wisechowo, Wyszhechovo) 10 km na SSE od Raciąża.

1. 1476 pow. rac.! (L nr 238); 1578 pow. płoń., par. Gralewo (ŹD 98).

2. 1515 pole w Cywinach Wojskich za strumieniem naprzeciwko Cywin[-Litwinów], obok granic W.; inne pole od strumienia do drogi wiodącej do W. (PZG 6, 310v).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. części wsi V. (K nr 301); 1441 wieś V. wyznaczona przez bpa płoc. jako jedna z trzech przeznaczonych do ewentualnej sprzedaży, by uiścić 100 kóp gr, które kapituła jest dłużna stren. Adamowi Kaszewskiemu (Kap. P OM nr 81); 1476 wieś W., należąca do dóbr stołowych bpa płoc., była trzymana w zastawie przez ur. Piotra stolnika wysz. i br. jego Jakuba, dziedziców z Rogowa [Szlacheckiego], w 50 kopach gr pożyczonych bpowi Ściborowi; ks. Kazimierz III bp płoc. darowuje w dożywocie W. Janowi ze Zdziaru archidiakonowi dobrz., uwalniając go od płacenia dochodów do czasu uzyskania sumy potrzebnej do spłacenia pożyczki, by po jego śmierci wieś W. mogła powrócić do dóbr stołowych bpstwa (L nr 238); 1531: 3 wł. i 1 ćwierć os. (RP 41, 114).