BANIE

(poł. XV w. Ban, 1493 or. Bany, 1513 Banie, 1560 Ban) jezioro, obecnie Jez. Dolskie Wielkie, nad nim Dolsk, położony 12 km na S od Śremu.

[Pow. kośc.]

Ante 1480 jezioro B. pod m. Dolsk, w pobliżu liczne inne jeziora (DA 1, 92); 1493 pozew o rozgraniczenie wsi → Brzednia i Lubiatowo Małe: wzmianka o łąkach nad jez. B.; miejsce Nart przy brzegu jez. B., oblane zewsząd jego wodami, uważa się za kopiec narożny między dziedziną Banie, czyli m. Dolsk, Lubiatowem Małym i Brzednią (PZ 22, 235); pozew o rozgraniczenie Kotowa i m. Dolsk oraz Lubiatowa Małego: od brodu, który uważa się za kopiec narożny między Kotowem, Lubiatowem i Lubiatowem Małym kopce gran. między Dolskiem i Lubiatowem Małym aż do bagna i łąk nad jez. B. i do strugi, która stanowi granicę aż do jez. B. (PZ 22, 235v); 1513 Zygmunt St. potwierdza rozgraniczenie między m. Dolsk, jeziorem tego miasta [= jez. B.], wsią Brzednia a Lubiatowem Małym; granica dochodzi do łąk nad jez. B., które z powodu zalania ich zostaną rozgraniczone później; jez. B. własn. bpów pozn. (A 218; MS 4/2 nr 10 422, 10 453); 1560 Mac. Wilkowski pozywa Kat. Lubiatowską, wd. po Wiktorynie Lubiatowskim i jej ss. Kaspra, Mateusza, Wawrzyńca, Wiktoryna i Wojciecha, właśc. części w Lubiatowie Małym o to, że wdarli się gwałtem w stary rów płynący przez łąkę Macieja z jez. B. do innego jeziora i zniszczyli urządzenia do połowu ryb (KoścZ 57, 117v); 1564 w kluczu dolskim bpstwa pozn., przy Dolsku jezioro wielkie zw. B., na nim 18 toni niewodowych (IBP 288-289).

Uwaga: W 1637 r. „B. czyli Dolskie Jezioro” (K 4, 9).