ROBAKOWO

(1422 Robkaw, Robekaw, Robakowo) 16 km na NE od Chełmna.

1422 Kuncze z R. (Reg. 1, nr 3917); ok. 1423-4 własn. ryc. w wójt. lip. o 34 ł., obow. do 1 służby w zbroi ciężkiej (DK 6); 1570 właśc. Tom. Sokołowski, 9 chłopów, karczma pow. chełm., par. Sarnowo (Bi. 40, 82).