BUKÓWKA

(1564/65 Bukowka albo Miskowa, 1944 Bukow Fliess) pr. dopływ Noteci, uchodzi na W od Wielenia.

[Pow. pozn.]

1564/65 nad rz. B. albo M. znajduje się osada zw. Hamer Bliższy [zapewne obecna Kuźniczka, 1944 Kottenhammer] w dobrach Wieleń; tamże stawek na rzece (LWK 1 s. 197, 199).

Uwaga: Podwójna nazwa rzeki w r. 1564/65 pochodzi od nazw 2 młynów: Mniszek (1595 młynarz Misiek, ; 1631 n. Mniszek, 1944 Mischkenmühle) 4 km na NW od Wielenia, oraz Buczek (1618-52 Buczek, 1653 Buckow) osada zanikła, występowała zawsze łącznie z Kuźniczką (1944 Kottenhammer), leżącą 8 km na NE od Wielenia (Schulz Netzegau 123, 148). Może oba młyny istniały już w 1564 r.? Obecnie nazwą Bukówka obejmuje się rz. B., jej dopływ → Górnicę oraz łączącą się z nimi poprzez jez. Straduń rz. → Bukownicę (zob. mapa na s. 153)