CEMELNO

(1251 kop. Cemelno) zaginiona osada w diecezji poznańskiej, prawdopodobnie położona na W od Międzyrzecza.

1. [Na granicy pow. pozn.]

5. 1251 Boguchwał bp pozn. ustanawia wysokość dziesięcin z posiadłości templariuszy w diec. pozn., m. in. z wsi Wielka Wieś, Templewo i C.: z każdego łanu flamandzkiego po 2 ćw. (mensura) pszenicy, 2 ćw. żyta i 2 ćw. owsa miary wrocławskiej (Wp. 1 nr 294).

Uwaga: H. Lüpke próbując zlokalizować zaginioną siedzibę komandorii templariuszów → Wielka Wieś, natrafił w aktach z XVII i XVIII w. na ślady innej zaginionej osady zw. Giemeln położonej w pobliżu Wielkiej Wsi. Osada Giemeln leżała prawdop. na NE od jezior zw. dziś Buszno i Buszenko. Oryginał dokumentu z 1251 r. zaginął i nie można sprawdzić lekcji Cemelno, jeżeli jednak przyjmiemy, że poprawna lekcja brzmiała Gemelno, to identyfikacja osady Giemeln z osadą Gemelno jest oczywista [być może słowiańska nazwa tej osady powinna brzmieć Jemielno lub Imielno? – KGG] (H. Lüpke, Die Wüstungen Grossdorf und Giemeln im Lande Sternberg, [w:] Die Neumark, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Neumark, 9: 1932, s. 53-71).