DOBRZYCZNO

(1435 or. Dobrzyczno, Dobryczno maius), dziś Jez. Lubosz Wielkie1W 1621 r. Piotr Broniewski s. zm. Jana Broniewskiego sprzedaje Adamowi Świniarskiemu wsie Lubosz, Chorzewo, Chudopczyce i Daleszynko [osada nowsza] w pow. pozn. za 40 tys. zł pol. Do Lubosza należą jeziora zw. Wielkie, Zamorskie, D., Oćmiech, Lubosina [→ Lewoszyna], Obierze, Czarne i Księże (PG 209, 696-696d). Akt ten wykazuje, że przy Luboszu istniały zarówno jez. Wielkie, jak i jez. D. (na MTop. 1950: oznaczono je nietrafnie jako Jez. Luboszek i Jez. Lubosz Wielkie). Tonie, które w 1435 r. zastrzeżono dla wsi Chorzewo i Chudopsice wskazują, że jez. D. to dziś jez. Lubosz Wielki. Również ludność miejscowa na jego oznaczenie jeszcze dziś używa nazwy D. (Kornaszewski Nazwy 268 n.). Do identyfikacji zobacz też Gołaski J., Badania materiałów źródłowych przy opracowywaniu nazw wód na mapach, „Przegląd Geodezyjny” 56: 1984, s. 12-14, 4 km na W od Pniew, na S od Jez. Luboszek, ok. 2 km na S od Lubosza.

[Pow. pozn.]

Własn. szlach. 1435 Niemierza i Sędziwój bracia niedz. z Grodziska [Wlkp.] zapisują [matce] Annie 200 grz. szer. gr posagu i wiana na wsi [→ Lubosz] z jeziorem [→ Wielkim] k. Lubosza, rezerwując tylko 1 toń dla wsi Chorzewo, z jeziorami Lewoszyna, Gogoline, Oćmiech, Obierze, Czarne, Uścięcino i D. (rezerwując dla wsi Chudopsice w tymże jeziorze D. Wielkim tonie2Kozierowski (K 2 s. 246, 573; K 3, 389; K 8, 37) na podstawie aktu z 1435 nietrafnie podał Jankowice, Wilcze i Ostrowy jako nazwy toni na jez. D., → Lubosz Zgon, Postrzalna, Sitna i Sosnka) oraz z [obiektami nieokreślonymi] Wilcze Ostrowy i Jankowice, przynależnymi do Lubosza, a także z [obiektami nieokreślonymi] Rozpędowo, Ochodza, Obryciec, Wierzbowiec, z folwarkiem Uścięcino, a także z częścią jezior zw. Zamorskie (PG 1, 137v).

1 W 1621 r. Piotr Broniewski s. zm. Jana Broniewskiego sprzedaje Adamowi Świniarskiemu wsie Lubosz, Chorzewo, Chudopczyce i Daleszynko [osada nowsza] w pow. pozn. za 40 tys. zł pol. Do Lubosza należą jeziora zw. Wielkie, Zamorskie, D., Oćmiech, Lubosina [→ Lewoszyna], Obierze, Czarne i Księże (PG 209, 696-696d). Akt ten wykazuje, że przy Luboszu istniały zarówno jez. Wielkie, jak i jez. D. (na MTop. 1950: oznaczono je nietrafnie jako Jez. Luboszek i Jez. Lubosz Wielkie). Tonie, które w 1435 r. zastrzeżono dla wsi Chorzewo i Chudopsice wskazują, że jez. D. to dziś jez. Lubosz Wielki. Również ludność miejscowa na jego oznaczenie jeszcze dziś używa nazwy D. (Kornaszewski Nazwy 268 n.). Do identyfikacji zobacz też Gołaski J., Badania materiałów źródłowych przy opracowywaniu nazw wód na mapach, „Przegląd Geodezyjny” 56: 1984, s. 12-14.

2 Kozierowski (K 2 s. 246, 573; K 3, 389; K 8, 37) na podstawie aktu z 1435 nietrafnie podał Jankowice, Wilcze i Ostrowy jako nazwy toni na jez. D., → Lubosz.