DOWIEŻYN

(1354 kop. 1665 Dovezino, 1387 Doueszino, 1425 Dozewyno, 1471 Dowyczyno, 1508 Dowyeszino, 1563 Dowieschino, 1564 Douiezyno, Douęzyno, 1580 Dowięzino), obecnie Dobieżyn 3,5 km na S od Buku.

1. 1508 pow. pozn., par. Buk (ASK I 3, 2v).

2. 1401 ugoda o rozgraniczeniu między Otuszem a Bukiem i D.; kopiec na wyspie w połowie stawu, który leży naprzeciwko Otusza; od kopca 1/2 stawu do Otusza, a 1/2 do posiadłości bpich (Wp. 5 nr 19); 1426 rozgraniczenie między wsiami Wojnowice i Kozłowo rozpoczęto od [kopca narożnego! ze wsią] D. (APP Maj. Grodzisk Opalenica 4 k. 30); 1434 sędziowie polubowni rozgraniczają Buk i D. oraz Otusz: od ostrowu za drogą, nad wierzchowiskiem stawu zw. Poznańskie Koryte (czy też Poznańskie Krzyże) aż do ostatniego starego, wielkiego kopca w stronę „schodniey drogi”; miało nastąpić rozgraniczenie [Dowieżyna?] z Jeziorkami, lecz dotychczas tego nie dokonano (CP 378, 27-29); 1564 gaik brzozowy (IBP 278); 1570 rozgraniczenie między D. a Jeziorkami: od kopca przy drodze wielkiej z Buku do Poznania przy lesie dębowym wsi Dąbrowa do kopca narożnego wsi Otusz, Dąbrowa i D.; od niego 20 kopców wg starych, widocznych dobrze znaków czyli wg starych ujazdów, aż do kopca narożnego wsi Piekary (KoścZ 62, 439v-440v); 1577 małe jezioro zw. Błocko przed D. (CP 4 nr 152).

3. Własn. bpstwa pozn. 1387 Kiczka z D. (WR 1 nr 33); 1401, 1434 D. własn. bpstwa pozn. (Wp. 5 nr 19; CP 378, 27-29); 1508 pobór z 5 ł. (ASK I 3, 2v); 1510 pobór z 4 ł. (ASK I 3, 246v); 1563 pobór z 7 1/2 ł., karczma, 1 komor., 3 ł. sołtysie, 5 ł. opust. (ASK I 5, 215); 1564 D. w kluczu buk. dóbr bpstwa pozn.: 7 1/2 ł. os., 5 1/2 ł. opust., z łanów os. i opust. po 42 gr czynszu, 4 ćw. owsa, 2 kapłony i 30 jaj z ł.; dają owies i koguty tytułem wiecnego; 3 ł. sołeckie, sołtys daje 1 dukata; karczma rocznie po 24 gr, a od każdych 2 beczek po 9 den. tytułem stawnego; z kawałka roli dają po 7 gr; folw. na 6 ł., wysiew jesienny i wiosenny po ok. 10 małd.; z łąk 1 stóg siana; gaik brzozowy (IBP 278, 280); 1570, 1577 D. własn. bpstwa pozn. (KoścZ 62, 439v-440v; CP 4 nr 152; ASK 1 5, 664v); 1580 D. bpstwa pozn.: 8 ł., 5 zagr., od 1 komor. 8 gr, 1 colonus, 5 ł. opust.; 3 ł. sołtysie oraz od 3 zagr. po 2 gr (ŹD 6).

4. 1423 prudens Michał sołtys w D. (RH 14, 60); 1425 scultetissa Drogosława z D. (PZ 8, 42; KR 2, 157 pod 1424); 1563, 1564, 1580 → p. 3; 1577 uczciwy i opatrzny Andrzej Gaiel kupił sołectwo w D. za czasów bpa Konarskiego [1562-1574], lecz spłonął mu dok.; na jego prośbę bp wystawia mu nowy dok., w którym m. in. zezwala sołtysowi na połów ryb w jez. Błocko, z tym zastrzeżeniem, że poddani z D. mogą w nim poić inwentarz (CP 4 nr 152).

6. 1471 kapłan Maciej z D. (AC 2 nr 1341).