DRAHIM

(1312 Tragheheim, 1313 Dragheim, 1315 Drageheym, 1600 Draim jeziorko, 1616 Drahim błocisko albo jeziorko) osada nie istniejąca, położona zapewne nad jeziorkiem o tej samej nazwie, 4,5 km na S od Skwierzyny.

1. [Pow. pozn.]

3. Własn. nieznana. 1312, 1315 granica → Popowa rozpoczyna się przy drzewie granicznym stojącym między Popowem a wsią T. (D.) i biegnie na E koło źródła Studzieniec, dzielącego Popowo i Skwierzynę, aż do jez. Żabno (Wp. 2 nr 958, 978); 1313 sąd polubowny przyznaje klaszt. cyst. w Ząbrsku (→ Bledzew, opactwo) w sporze z m. Skwierzyną m. in. 1 ł. roli w obrębie dóbr m. Skwierzyny położony przy granicy z D. (Wp. 2 nr 961).

1600 mieszczanie skwierzyńscy skarżą opata bledz. oraz sołtysów z Popowa i Zemska o naruszenie granicy: m. in. sołtys z Popowa zniszczył 2 kopce graniczne nad jez. D. (PG 659, 611v).

Uwaga: W 1616 r. granica m. Skwierzyny z Popowem biegła koło błociska albo jeziorka D. (PG 668, 614v).