SKROBACZ

(1407, 1447-8 Scrobicz) 6 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1407 mł., o 1 kole, nadany młynarzowi Seefeldowi za czynsz 5 grz., płaconych wsi Zak. Gronowo; 1447-8 tenże czynsz; 1515 Gotszalk v. Wege z Torunia sprzedaje mł. za 300 grz. m. Toruniowi; 1540 m. Toruń nadaje mł. dziedzicznie Andrz. Schindlerowi za czynsz 6 grz. (MT 523-4); XVI w. teryt. m. Torunia, klucz mlewski, par. Wielka Łąka (Bi. 47, 83).