STAW

(1398 Stabe, Steben, Steeben, Stob, Stabon, 1570 Staw) 11 km na NW od Chełmży.

1. 1398 folw., komt. pap. (GA 517); 1438 wieś (GZ 97); 1570-1 teryt. bpstwa chełm., klucz pap., par. Papowo Biskupie (Bi. 59, 83).

3. 1398-1406 własn. Zak.; 1398 inwentarz folw.: 28 koni do pługa, 8 krów, 28 świń, 50 owiec (GA 517-8); 1418 czynsze: Jenechen z S. płaci 4 1/2 grz., karczmarz 8 szk. na Ś. Marcina (GA 464); ok. 1423-4 Beneke Reyneke w S. w komt. pap., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 5); 1438 czynsz od wolnych w prok. pap.; w S.: Michał 1 wiard., Hans v. Veldechen 22 szk., 4 funty pieprzu i po 3 korce czworakiego zboża (GZ 96); wieś, 13 ł. chł. płaci po 1 grz. na ś. Tomasza, z 9 ł. opust., dają 100 kur, karczma o czynszu 4 grz. 1 wiard. bez 9 den., opust. (GZ 97); 1505 S. z okr. pap. darowane przez Aleksandra Jag. bpowi chełm. (UC nr 578); 1510 bp chełm. Jan Konopacki zatwierdza zawarty przez swego poprzednika1Był nim niewątpliwie bp chełm. Mik. Krapitz, urzędujący do r. 1507 z Mik. Głuchowskim kontrakt zamiany wsi Falęcin i S. (MS 4, nr 1038, 2740); 1570-1 własn. bpstwa chełm., 25 ł. chł. os., 2 zagr., karczma (Zap. 20, 318).

6. Hans Barth w S. rycerz z. chełm. (AST 2, 201).

7. MT 531-2.

1 Był nim niewątpliwie bp chełm. Mik. Krapitz, urzędujący do r. 1507.