GORAJ

([a. 1466?]1Za życia Jana Czarnkowskiego (zm. 1466) miała mieć miejsce transakcja dot. dóbr → Czarnków, a w tym m. in. G.; wiadomość o tej transakcji pochodzi z 1486 r. (PG 10, 48v). Jest to pierwsza, hipotetyczna wiadomość o G, 1486 or. Goray) 6 km na SW od Czarnkowa.

1. 1508 n. pow. pozn. (ASK I 3, 10v); 1508, 1510 n. par. Lubasz (ASK I 3, 10v; LBP 82).

2. 1526 narożnik G. z wsiami → Bzowo i Lubasz leży w stawie zw. Rozwarowska, przez który przepływa struga tej samej nazwy; 1/2 stawu należy do G. (PZ 29, 521v).

3. Własn. szlach., dobra → Czarnków. [a. 1466], 1486, 1496 G. w posiadaniu Czarnkowskich z → Czarnkowa (PG 10, 48v; MS 2 nr 704); 1475 G. (K 2, 199 wskazanego źródła nie udało się odnaleźć); [1507 Maciej i Sędziwój Czarnkowscy, dzieląc między siebie dobra → Czarnków (przyp. 7), dzielą G. na 2 części]; 1556 Stan. Sędziwój Czarnkowski [s. Sędziwoja] otrzymuje cz. G. od brata Wojc. Sędziwoja, → Czarnków (WG 1, 47-48); 1557 Wojc. Czarnkowski [s. Macieja] w działach z braćmi otrzymuje części G. → Czarnków (PG 19 k. 386-388, 404-406).

1508 wiard. wojenne z G. z 11 półł. i karczmy (ASK I 3, 10v); 1510 w G. 13 półł. [oraz] 2 [półł.] opust., sołectwo (LBP 82); 1563 pobór: 5 1/2 ł., karczma dor. (ASK I 5, 225); 1577 pobór z 2 części: a) [Wojc. Czarnkowskiego s. Macieja] kaszt. rogoz. i b) Jana Przystanowskiego [dzierżawca?, urzędnik?] (ASK I 5, 688):, 1580 pobór: Barbara [wd. po Wojc. Czarnkowskim s. Macieja, kaszt.] rogoz.: 6 półł. i 1/4 ł., Jan Przystanowski: 1 półł., 3 zagr., 1 komornik (ŹD 19).

4. 1510 sołectwo w G. → p. 3.

5. 1510 dzies. z G. dla pleb. w Lubaszu (LBP 82).

1 Za życia Jana Czarnkowskiego (zm. 1466) miała mieć miejsce transakcja dot. dóbr → Czarnków, a w tym m. in. G.; wiadomość o tej transakcji pochodzi z 1486 r. (PG 10, 48v). Jest to pierwsza, hipotetyczna wiadomość o G.