HETMANICE

(1407 or. Hertmanicze, 1473 Henthmanicze, 1498 Herthmanycze, 1520 Hertvanycze!, 1563 Hethmanicze, 1565 Hetnanicze, 1945 Kaltvorwerk) 7 km na NW od Wschowy.

1. 1520 n. pow. wsch. (PG 15, 343); a. 1619 par. własna? [→ p. 5, przyp. 1], 1619 n. par. Lgiń (Now. 2, 445).

3. 1407 Janusz Kromnow Heszerhorn dz. w H. i Lginiu (K 2; 238 cytowanego aktu nie odnaleziono).

1473 Henryk z Osowej Sieni odstępuje Wojc. Górskiemu [z Góry k. Bnina, pow. pyzdrn] kaszt. lądz. [i star. wsch.] części [→ w Dębowej Łęce?], które zamieniła z tymże Wojciechem Katarzyna z Jarocina ż. tegoż Henryka, w zamian za dobra we wsiach Lgiń, H. i Nowa Wieś [pow. wsch.] (MS 1 nr 1014); 1498 ur. Małgorzata wd. po Hinczy Lgińskim wyprawia ze swych dóbr wiennych, które posiada w Lginiu i H. oraz in. wsi, pachołka zbrojnego przy boku szl. Michała Powidzkiego na wyprawę turecką (ExBel. nr 568); 1512 Małgorzata wd. po Andrzeju s. Borka Osieckiego (z Osiecznej, zm.1508], ż. Henryka Hinczy Lgińskiego [s. Hinczy?], dz. w Lginiu i H. (Cieplucha 153); 1531 taż Małgorzata → niżej Opalińscy.

1520 Piotr Opaliński z → Włoszakowic oddaje w działach swym braciom Łukaszowi, Sebastianowi, Janowi i Maciejowi całe swoje części po ojcu i matce w licznych wsiach pow. kośc. i w pow. wsch., w tym w H. i Lginiu oraz części swych wsi w pow. pyzdr. z dodatkiem 350 grz. i 40 fl. w zamian za wsie po ich ojcu w pow. pyzdr. i części we wsiach w pow. kośc. (PG 15, 343); 1531 bracia Opalińscy [imion nie podano] spłacają Małgorzacie ż. Henryka Hinczy Lgińskiego [w tymże roku już wd.?] 800 grz. jej oprawy w Lginiu i H. (Cieplucha 153).

Pobór: 1563 z 1 karczmy (ASK I 5, 208); 1566 płaci [Andrzej Opaliński] kaszt. przem. z 1 karczmy i od 9 zagr. (ASK I 4, 304v); 1579 z 5 ł., od 1 rzem., 2 komor. z bydłem, 9 komor. bez bydła, 1 owczarza z 100 owcami (ŹD 101).

5. 1619 n. H. należą do par. Lgiń; w H. kościół filialny Ś. Jana Chrzciciela; kmiecie w H. oddają meszne pleb. w Lginiu (Now. 2, 4451W wizytacji z tegoż roku podano nazwę H.: „Żołnierzyce”! Cntowany autor przypuszcza, ie kościół w H. pierwotnie był par., ponieważ pleb. w Lginiu był zobowiązany do odprawiania nabożeństw niedzielnych na przemian w Lginiu i w H).

1 W wizytacji z tegoż roku podano nazwę H.: „Żołnierzyce”! Cntowany autor przypuszcza, ie kościół w H. pierwotnie był par., ponieważ pleb. w Lginiu był zobowiązany do odprawiania nabożeństw niedzielnych na przemian w Lginiu i w H.