JAROGNIEWICE

(1170! rps XV w. i wzm. 1516 Iarognyewy, 1218 or. Jarognieuiz, Wargowo!, 1301 obl. 1522 Yarognewycz, 1352 or. Iarognevo, 1366 obl. 1608 Iarognewicze, 1388 or. Jarognevicze, 1395 Iarognewo, 1397 kop. 1456 Jarognyewicze, 1397 Jarogwice!, 1399 Jergnewicz!, Yarognevicze, 1400 Jarognewicz, 1401 Iarogneuice, Jarogneuicze, Jarognyewycze, 1412 Jarognewicze, 1418 kop. 1428 Jarognewice, 1424 Jarognewycze, 1428 Gerognew[ice], a. 1439 Jarogneuui, 1439 Iarogniewice, 1444 Jaregnewicze, 1502 Jerugnow[ice], 5,5 km na NW od Czempinia.

1. 1445 n. pow. kośc. (PG 2, 108); 1581 n. par. Głuchowo (ASK I 6, 497).

2. 1428 woźny sąd. zapowiada pożytki dziedziny J. należącej do Jarosława Jarogniewskiego (KoścZ 9, 109v); 1508 (obl. 1531) w J. łąki zw. Pręty i Brzoza → p. 3B; 1510 Andrzej Sułocki toczy proces z Piotrem z Rydzyny o dokonanie pomiarów w całej wsi J., jej ról, łąk zw. Pręty i Brzozy, lasów i in. gruntów należących w połowach do obydwu stron (KoścZ 18, 197v); 1514 (obl. 1531) w J. łąki zw. Pręty, Błonie, Lasek Kierz, Brzoza → p. 3B; 1530, 1531 w J. staw rybny zw. Czaplin → p. 3B.

3. Własn. szlach. A. 1301-1496 Jarogniewscy h. Orla (Szaszor), B. 1494-1563 Sułoccy, C. 1494-1581 Rydzyńscy.

3A. 1301 komes Jarogniew z Y. śwd. [może ident. z Jarogniewem Jaraczkiem podsędkiem pozn. (Wp. 2 nr 834, 848)] (Wp. 2 nr 841); po 1301 (wzm. a. 1439, kop. 1652, 1802) [zgon] komesa Jarogniewa, który nadał kl. lub. wieś Pożegowo (MPH 5, 618; MPHn. 9/2, 72).

1352 Jarosław z I. → p. 6; 1366 tenże Jarosław z I., śwd. (Wp. 3 nr 1560).

1382-1412 Jan (Janusz) Jarogniewski h. Szaszor, s. Jarosława? dz. w J. i in. dobrach (Wp. 3 nr 1866; MHP 287; Lek. 2 nr 2593, 2631; KP nr 857; WR 3 nr 73, 202, 296, 313, 324; Wp. 5 nr 20, 63, 140, 186), burgr. (wiceburgrabia?) kośc. 1402 (GUrz. nr C 727), asesor sąd. w Kościanie 1404-07 (ZSW s. 215, 224, 263, 309, 341), łowczy pozn. 1408-12 (GUrz. nr A 240, podaje tylko do 1409 r.; KoścZ 4, 20, z datą 1412; w ZSW 360, błędnie Jacussius zamiast Janussius), wicesędzia w Kościanie 1409 (ZSW 392): 1382 → p. 6; 1382-1410 tenże Janusz brat Mikołaja z Kozłowa [k. Buku], dz. w J. i w 1/2 Zakrzewa [k. Zbąszynia] (Cieplucha 167); 1386 tenże w sporze z Kokoszką [skąd?, imienia brak] o 10 grz. (Lek. 1 nr 28); 1388 tenże wraz z ż. i dziećmi (pueri) toczy proces z Jordanową Żydówką pozn. o roszczenia, jakie wynikają z jej dok. (Lek. 1 nr 293); 1388 tenże pozywa panią ze Zborowa [pow. pozn.] i jej dzieci o porękę (Lek. 1 nr 369); 1388 tenże pozwany przez kmieci [skąd?, przedmiot sporu nie podany] kaszt. gnieźn. [Sędziwoja Świdwy z Szamotuł] (Lek. 1 nr 442); 1390 tenże winien zapłacić 3 grz., ponieważ naganił szlachectwo Andrzeja Jaskółki [z Jaskółek], a ten wraz z braćmi udowodnił swe szlachectwo (WR 1 nr 272; Lek. 1 nr 865); 1391 tenże Janusz pozwany przez Ostrosza Żyda pozn. o zapłacenie długu 5 grz. sumy głównej i lichwy od niej za 5 l. (Lek. 1 nr 927); 1391 tenże wraz ze [Szczepanem] Więckowskim [z Więckowie k. Buku] w sporze z archid. pozn. o kradzież (Lek. 1 nr 1151); 1394-1400 tenże (i Mac.Ptaszkowski?) w sporze z Wawrz. Łódzkim [z Będlewa] o dziedzinę Piotrowo [k. Czempinia]; Jarogniewski winien stawić [jako świadków?] Piotra Zyberlicha i Kachnę Falkenhanową [ż tegoż Piotrowa], wreszcie 1400 odstępuje od swych roszczeń (Lek. 1 nr 1810, 2058; KP nr 386); 1397 tenże Jan dz. w J. zapisuje klasztorowi dominikanów w Poznaniu na swej wsi Zaparcin wieczny czynsz roczny 2 grz. gr pras. za odprawianie w kościele klaszt. przy ołtarzu Ś. Jana Ewang., gdzie jest grobowiec rodu Jarogniewskich (“nostre genealogie sepultura”) codziennych mszy żałobnych (Wp. 6 nr 357); 1397 tenże Janusz w procesie z Aronem Żydem pozn. o pas srebrny wartości 16 grz. nie stanął w sądzie (Lek. 1 nr 2448); 1398 z tymże Dobka ż. Andrzeja z Nowej Wsi [par. Ś. Wojciecha k. Poznania, obecnie Nowa Wieś Górna?] toczy proces o 57 grz. poręki za Mościca [ze Stęszewa] głównego poręczyciela w sprawie jej posagu (Lek. 1 nr 2687, 2733); 1399 tegoż Janusza skarży Jan Gardota [z Podrzecza k. Gostynia?] o spowodowanie zabójstwa jego ojca; Janusz winien zapłacić Gardocie 30 grz. za głowę ojca i 30 grz. za zasadzkę uczynioną przez [in.] wrogów Jana (Lek. 1 nr 2844, 2977, 2988, 3009); 1399 tenże Janusz w procesie z Michałem Gamno wygrywa 1/4 dziedziny w Mikoszkach, a Michał winien wprowadzić go w posiadanie tej części; ponadto tenże Janusz dowodzi, że Michał zobowiązał się zwrócić mu dok., wystawiony przez Janusza (Lek. 2 nr 2329, 2330, 2347; WR 3 nr 121 – tutaj mylnie “Dampno” zamiast Gamno); 1399-1402 tenże toczy proces z Abrahamem Żydem pozn. o długi (pro pecuniis) zgodnie z dok., jaki jest w posiadaniu Abrahama (Lek. 1 nr 2873; KP nr 857); 1400 przeciwko temuż dowodzi Wyszak Tarnowski [z Tarnowa k. Czempinia, obecnie Tarnowo Stare] w sprawie o zbiegłych kmieci (WR 3 nr 145); 1400 tenże w sporze z Hinczką Wezemborgiem [z Gostynia]; sąd ma rozstrzygnąć, czy Hinczka pozostający w niewoli (lub w więzieniu? ,,in captivitate”) może mu odpowiadać [przedmiot sporu nie podany] (Lek. 2 nr 2542); 1401 tenże Jan z J. wraz z bratem Mik. Kozłowskim [z Kozłowa k. Buku] toczy spór z Adamem Pakosławskim o 1/2 cz. wsi Łąkie [obecnie Łąkie Stare k. Rakoniewic?] (KoścZ 1, 140v; KR 2, 157, błędnie odczytał z uszkodzonego w księdze tekstu Niałek zamiast Łąkie); 1401 tenże Janusz pozywa Mik. Granowskiego z Kokalewa [k. Stęszewa, obecnie Kąkolewo] o to, że przyrzekł złożyć przysięgę w procesie [Janusza] z [Janem] Gardotą, a tego nie uczynił (KoścZ 2, 1; → wyżej: 1399); 1401 tenże Janusz w sporze z panią [imienia brak, wd. po Andrzeju] z Kowalskiego [→ niżej: 1401 ss. Janusza bez imion] i jej dziećmi o umowę w sprawie wsi Szewce, Gaj k. Śremu i Marszewo (KP nr 648); 1404 tenże → p. 4; 1409 tenże toczy proces z Janem Zakrzewskim i Dziersławem Okrzeszycem [tak czytał KR 8, 12, w tekście: ,,d. ... Okrzszicz?”] w sprawie o 1/2 wsi Zakrzewo [k. Zbąszynia] i Śniegoszewo (KoścZ 3, 120v); 1409 tenże dowodzi przeciwko Janowi Zakrzewskiemu, że dzierżył w spokoju wieś Zakrzewo już 30 l. (WR 3 nr 413); 1411 tenże sprzedaje Mik. Będlewskiemu cz. wsi Zadory (KoścZ 3, 171v); 1411-12 tenże oraz Paszek Wyskota [z Chrząstowa], Wyszota z Łęgu [k. Śremu], Stan. Żydówka [z Rogaczewa Wielkiego k. Krzywinia] i Jan Kępski [z Kępy Wielkiej, pow. pyzdr.?] pozywają Mik. Granowskiego dz. z Ziemina [k. Wielichowa], Marszewa i in. dóbr po zm. jego ojcu o 170 grz. sumy głównej i 17 grz. czynszu z tytułu poręki (BR 628 nr 40, 44); 1412 tenże Janusz w sporze z Januszem Sulewskim [z Sulewa k. Osiecznej, obecnie Sulejewo] o 1/2 [jez.?] Mościska [k. Witosławia] składa przysięgę przeciw temuż Sulewskiemu (seniorowi) w sprawie toni zw. Mościska [?], która należy do jez. Witosławskiego1W cytowanej tu zapisce sporna toń na jez. → Mościska k. Witosławia określona została nazwą samego jeziora, tutaj wyjątkowo nazwanego jez. Witosławskim. W rzeczywistości, jak na to wskazują zapiski z l. 1415 (→ Jerzy Jarogniewski) i 1416 (→ Mikołaj, Jarosław i Michał Jarogniewscy) przedmiotem sporu było nie całe jezioro, lecz jego największa zapewne toń (KoścZ 3, 180v; KoścZ 4, 20, dawniej k. 85).

1399 Wojciech z J. [brat Janusza?] i Dorota wd. po [Stan.] Słapie z Palędzia oraz Wojciech s. Jakuba z Radwankowa sprzedali 3 grz. szer. gr czynszu rocznego na wsi Sędzinek dla altarii Ś. Doroty w kat. pozn. (Wp. 6 nr 371).

1400 Jagnieszka z J. pozywa Wyszaka z Gryżyny o nie zapłacone 3 grz. za dziedzinę [nazwy brak] (Lek. 2 nr 2538).

1400 Szczepan z J. [oraz z → Gorzyc i Mikoszek] toczy proces z Jaśkiem Niegolewskim, ponieważ Jasiek zabił jego syna [imienia brak] (Lek. 2 nr 2547); 1400 w sporze Dobiesławy z J. [ż. wspomn. Szczepana z J. i z → Mikoszek, a c. Dobiesława i Dobiesławy z → Chlebowa i z → Gorzyc] z Wyszakiem z Gryżyny o nie zapłacone 3 grz. [za dziedzinę] i wynikłą stąd szkodę wartości 10 grz., tenże Wyszak zaprzecza wysokości tej szkody (Lek. 2 nr 2591).

1401 ss. [imion brak] Janusza z J. toczą spór z wd. po Andrzeju z Kowalskiego [imienia, brak] i jej dziećmi o wsie Szewce, Gaj [k. Śremu] i 1/2 Marszewa (KP nr 647); 1412 woźny sąd. zapowiada wsie panów z J. [czyli ss. Janusza lub Janusza wraz z ss.]: Zaparcin i Witosław (KoścZ 4, 7, dawniej k. 104).

1401-16 Mikołaj z Kozłowa dz. w J., brat Jana (Janusza) Jarogniewskiego2Wbrew KR 7, 10-11, powołującego się na tę zapiskę, Mikołaj ten nigdzie nie został określony bratem wymienionych tu ss. Jana, Janusza; był natomiast ich stryjem, znanym już z Kozłowa z 1401: 1401 tenże wraz z bratem Janem Jarogniewskim w sporze z Adamem Pakosławskim o 1/2 wsi Łąkie → wyżej: Jan (Janusz); 1406 tenże Mik. Jarogniewski śwd. Grzymka i Anny z Dokowa Suchego (WR 3 nr 324); 1410 tenże dz. w Kozłowie (KR 6, 103, cytowanego aktu nie odnaleziono); 1415 tenże Mikołaj dz. w J. wraz z Jarosławem, Janem, Michałem i Pietraszem [ss. Janusza] dziedzicami w J. za pomocą swych dokumentów przeniesienia własności i wyroków sądowych odpierają roszczenia Andracha [Andrzycha] Borzysławskiego, Marcisza Komorowskiego [z Komorowa k. Wolsztyna i z Sepna] oraz Kachny ż. Galla3Katarzyna ż. Falkenhana, siostra Piotra Zeberlicha występuje w → Piotrowie k. Czempinia w l. 1391-1406, a w 1415 jako ż. Gawła procesuje się o tę dziedzinę. Gaweł, jej drugi mąż (też → wyżej: s. 409 przyp. 7) występuje 1410 w → Będlewie, 1412 w → Zastawie; prawdop. był starszym synem Jana byłego (1404) sołtysa z J do całej dziedziny Piotrowo; Janusz Woźnicki ręczy za Andracha i wszystkich jego krewnych, że nie będą nagabywać Jarogniewskich o wspomn. dziedzinę (KoścZ 4, 186v, dawniej k. 83v); 1416 tenże wraz z Jarosławem i Michałem dziedzicami z J. dowodzi przeciwko Halszce Sulewskiej, że [ciż] Jarogniewscy oraz ich ojciec [Janusz] dzierżyli bez przeszkód toń w jez. Mościska [k. Witosławia], dopóki nie pozwała ich o nią Halszka (WR 3 nr 609).

1406-27 Jerzy, Jurga Jarogniewski z J., s. Jana (Janusza), dz. w J. i in. dobrach, brat rodz. Jana i Michała4W wypadku wszystkich niżej podanych informacji o ss. Jana (Janusza) należy wziąć pod uwagę, że występują oni, choć bezimiennie, w cytowanych wyżej osobno zapiskach z l. 1401 i 1412, odnoszących się do wsi Szewce, Gaj k. Śremu, Marszewo, Zaparcin i Witosław, 1427-48 dz. m. in. w → Chobienicach i → Godziszewie [k. Zbąszynia] (WR 3 nr 1137, 1361, 1362, 1432, 1433, 1581; Wp. 5 nr 640, 647, 700; AC 2 nr 1111; KoścZ 8 k. 110v, 232v, 297v; KoścZ 9 k. 8v, 26, 43, 44v, 53, 74, 80v, 82, 85, 91v, 120v, 122v, 124, 125, 144, 146, 175v, 177, 178, 194, 203, 217, 229, 236v, 249, 261v, 278-278v; KoścZ 10 k. 3v-4, 151; KoścZ 11, 562; PG 1, 107v; Obra B 3, 221)5W podanym tu w nawiasach wykazie sygnatur znalazły się również sygnatury dotyczące licznych zapisek nie uwzględnionych – w związku z ówczesnym stanem kwerendy źródłowej, lub dlatego, że Jerzy występuje bardzo często tylko jako Jarogniewski – w haśle Chobienice. Dotyczą one zarówno samych Chobienic, jak i licznych spraw Jerzego jako dz. nie tylko Chobienic, lecz także in. jego wsi (są to różne spory i transakcje majątkowe z Janem Blosem z Chobienic, Piotrem Oganką z Godziszewa i Marcinem Oganką z Chobienic, Abrahamem Zbąskim, Henrykiem Małeckim, Przecławem Lubiekowskim z Sepna, Niklem Sikorzyńskim, Wojciechem, Janem z Tuchorzy i Mirosławem Psarskim, Piotrem Korzbokiem z Trzebawia). Nie podawano regestów tych zapisek tutaj, ponieważ najprawdopodobniej już od 1427 (?) miejscem zamieszkania Jerzego były Chobienice (w 1440 w domu jego w Chobienicach Piotr Oganka ogłosił herezję husycką – AC 2 nr 1098). W haśle niniejszym natomiast podano – pominięte w haśle Chobienice – godności urzędnicze Jerzego z l. po 1427. W uzupełnieniu tegoż hasła można dodać, że Jurga Jarogniewski był także 1432 dz. w Guździnie oraz 1432 (od 1429) dz. w Wojciechowie i jeszcze w 1444 w Piotrowie k. Czempinia, wicesędzia w Kościanie 1428 (KoścZ 9, 47), zastępca podkom. 1429 (KoścZ 9, 149v-150v), burgr. kośc. 1440-42 (GUrz. nr C 744): 1406 tenże Jerzy s. Janusza → p. 6; 1415 tenże Jerzy Jarogniewski wraz z braćmi [imion brak] w sporze z Małgorzatą zastępowaną przez jej brata Janusza Sulewskiego o toń jez. Mościska we wsi Witosław (KoścZ 4, 187, dawniej k. 84, w zapisce mylna nazwa: “Witowie”); 1422 tenże Jerzy w sporze [o co?] z Janem Szarnowskim [miejsce jego pochodzenia niezident.]; Jan jest “in captivitate”, gdy odzyska wolność, winien odpowiadać Jerzemu (KoścZ 7, 35); 1423 tenże pozywa Nikla Treplina [z Grąbiewa] o pieniądze za zastaw w Grabianowie [k. Czempinia] (KoścZ 7, 141v); 1423 przeciw temuż Jerzemu dowodzi Piotr Oganka [z Chobienic], że jego rządca zajął konie i wóz [Jerzego] na jego łące zagajonej [zapewne w Chobienicach?], a ranił Jerzego w swej obronie (WR 3 nr 1000); 1424 tenże Jerzy pozwany przez Abrahama Zbąskiego o uwięzienie jego poddanego [skąd?] (KoścZ 8, 73v); 1424 tenże dowodzi przeciwko Piotrowi Wacie [z Nądni] w sprawie poręki za poddanego Piotra (WR 3 nr 1022); 1424 przeciw temuż Jurdze dowodzi Przybek Wolikowski [z Wolikowa, obecnie Wolkowo], że “uciądzał” Jana parobka Jurgi na dziedzinach Abrahama [Głowacza ze Zbąszynia] między Zbąszyniem a Borują (WR 3 nr 1024); 1425 tenże Jerzy wraz z braćmi dz. w Gaju k. Śremu (Cieplucha 167); 1426 woźny sąd. zeznaje, że usypał i “confirmavit” kopce gran. między wsią Zakrzewem [k. Zbąszynia] tegoż Jerzego a wsiami Pyrzyny [obecnie Perzyny] i Poświątne Abrahama [Głowacza] Zbąskiego (KoścZ 8, 218v); 1426 tenże Jerzy dowodzi przeciwko [Piotrowi] Ogance [z Chobienic] w sprawie gran. między wsiami Perzyny, Grójec i Godziszewo (WR 3 nr 1149); 1427 tenże Jerzy oraz Szczepan (Stephanus) Proski [z Prochów] płacą 15 grz. szer. gr sumy głównej za Jana Blosa [z Chobienic] z tytułu poręki za szkody [czyje?] (KoścZ 8, 279v); 1438 tenże Jerzy wymieniony wraz z Wojciechem, Michałem i Marcinem jako dz. z J. (PG 1, 90 II); 1439 Jurga z J. śwd. (Wp. 5 nr 641); 1444 Jerzy z J., dz. w Chobienicach (PG 2, 21v).

1412-30 Jarosław Jarogniewski s. Jana (Janusza), dz. w J. i in. dobrach, brat rodz. Wincentego, Piotra, Wojciecha, Pawła i Marcina Jarogniewskich, brat przyrodni Jerzego, Jana i Michała Jarogniewskich (KR 1 s. 16, 24, 26; KoścZ 9 k. 24v, 120v, 122, 122v, 138v, 151v, 167v, 175v, 192, 194, 220v, 227, 263, 274), asesor sąd. w Kościanie 1420 (MHP 323), wicesędzia w Kościanie 1426 (GUrz. nr C 795), wicewojewoda w Kościanie 1427-30 (GUrz. nr C 765), podsędek pozn. 1430 (GUrz. nr A 283): 1412 za tegoż Jarosława jego brat Jan przedstawia w sądzie dok. nabycia wsi Konin [k. Pniew] i 1/2 Sławoszewa (PZ 3 k. 190, 194v); 1413 tenże Jarosław oraz Wincenty i Jan wraz z in. braćmi [imion ich nie podano], dziedzice z J. wygrywają spór z Janem, Dochną, Elżbietą i Zofią dziećmi Kachny wd. po Falkenhanie o wieś Piotrowo [k. Czempinia]; 1/3 cz. w tej wsi zakupioną od Mac. Ptaszkowskiego posiadał Niczek Unrow z Ujazdu6Tekst drugiej z podanych tu 3 zapisek nie w pełni jasny wskutek ubytków w karcie księgi; wspomn. dziedzice z J. oraz ich siostry [nie wspominają o nich, ani nie podają ich imion in. źródła] otrzymują też te części, które wspomn. Niczek trzymał w Piotrowie w zastawie od Piotra Zeberlicha i [jego siostry] Kachny Falk[enh]anowej (KoścZ 4 k. 69, 76v; Cieplucha 238);

1415 Mikołaj oraz [bracia] Jarosław, Jan, Michał i Pietrasz z J. w sporze m. in. z Andrachem Borzysławskim i jego krewnymi o wieś Piotrowo → wyżej: Mikołaj;

1416 tenże Jarosław wraz z Mikołajem z J. i [bratem] Michałem z J. toczą spór o toń w jez. Mościska k. Witosławia → wyżej: Mikołaj; 1417 tenże Jarosław dz. z J. brat przyrodni Jana z J., śwd. (KoścZ 10, 321); 1418 tenże dz. z J. kupuje od Dobrogosta z Szamotuł wsie: Orle [Wielkie], Głuchowo [k. Wronek] i Sieradowo za 1000 grz. szer. gr (PZ 10, 116v-117); 1422 przeciwko temuż Jarosławowi dowodzi Parys [z Pożarowa?], że zaręczył mu oraz Piotrowi [bratu Jarosława?] za pana Suczkę [z Psarskiego k. Poznania] na 11 grz. (WR 1 nr 1103); 1425 tenże Jarosław z braćmi dz. w Gaju [k. Śremu] (Cieplucha 167); 1425 tenże w sporze [przedmiot sporu nie podany] z Oswaldem Łęckim [z Łęgu k. Śremu] (KoścZ 8, 207v); 1426 tenże Jarosław z J. winien przedstawić w sądzie dok. dot. wsi Bargowo [obecnie Borgowo] w sprawie przeciwko Żydowi Ickowi7KR 7, 11, uznał na podstawie tej zapiski, że Jarosław był dz. w Bargowie, choć informacji tej nie potwierdzają in. źródła, → Bargowo (PZ 8, 132); 1427 tenże pozywa Oswalda z Bargowa z tytułu poniesionych szkód na 60 grz. (KoścZ 8 k. 287, 298v); 1427 w procesie tegoż Jarosława i [jego brata] Michała z J. ze Święchną (Świętochną) z Uzarzewa wd. po [ich bracie] Piotrze Jarogniewskim, matką Wojsława i Borka z Gryżyny [ss. Jana z Gryżyny], w sprawie 50 grz. posagu i wiana zapisanych jej przez zm. Piotra na wsi Gaj, wspomn. wd. przysięga przeciwko Jarosławowi i Michałowi, a ciż ręczą za swych braci z J. [imion brak] co do uwolnienia tejże Święchny od ich pretensji (PZ 9 k. 42v, 51v, 59v, 137v); 1427 na rzecz tegoż Jarosława winien Maciej [niegdyś] Brodnicki [z Wronowa] w imieniu swej ż. Małgorzaty [współdziedziczki Szczodrowa] zrzec się czynszu rocznego 2 grz. szer. gr od sumy głównej 20 grz. zapisanego na Szczodrowie (KoścZ 8, 297); 1428 tenże Jarosław w sporze [o co?] z Tomickim (KoścZ 9, 37v); 1428 tenże ręczy za Andrzeja zagr. z Kubaczyna, iż ten zwolni ogród tamże na rzecz swej pani Małgorzaty (KoścZ 9, 108v); 1428 tenże w sporze [z Andrzejem Karpickim i Wincentym Choryńskim?] o swój zastaw w Szczodrowie (KoścZ 9, 141); 1429 tenże [Jarosław] Jarogniewski posiada w → Szczodrowie 3 kmieci w zastawie; Maciej niegdyś Brodnicki dz. Szczodrowa na czas trwania tego zastawu zawiesza wszystkie swoje spory i pozwy wobec tych kmieci (KoścZ 9, 157v); 1429 temuż Jarosławowi winien zapłacić 1/2 grz. szer. gr Jakusz Sepieński (KoścZ 9, 179v); 1429 tenże Jarosław pełnomocnikiem kmiecia Klemensa [jako jego pan?] w jego sporze ze szl. Maciejem, Grzymkiem i Haszem z Uścięcic (KoścZ 9, 192); 1430 tenże Jarosław i Niemierza z Grodziska [Wlkp.] poręczają Dziersławowi, Wojciechowi i Mikołajowi braciom z Chrząstowa za Piotra Słapa, iż ten zabezpieczy swej ż. Krzystce [z Chrząstowa] sumę 400 grz. [→ Dąbrowa k. Poznania, gdzie wg in. źródła mylna kwota tylko 4 grz.] na całej Dąbrówce i 1/3 wsi Dąbrowa [obydwie wsie w par. Skórzewo k. Poznania], w zamian za co Krzystka zrzeknie się na rzecz wspomn. braci swych dóbr w Chrząstowie (KoścZ 9, 278v).

1412-38 Jan Jarogniewski s. Jana (Janusza), dz. w J. i in. dobrach (Wp. 5 nr 136, 140, 186, 640, 641; KoścZ 9, 122; PZ 3, 184v; PG 1, 107v), [1421?] burgr. w Złotorii [w ziemi dobrz.] (Archiwum Państwowe w Toruniu dok. nr 1180), 1426 tenut. w Drahimiu, 1438 tenut. w Mieścisku [pow. gnieźn.] (G.Star. 78), uczestnik delegacji pol. na sobór w Konstancji (MH 10, 75): 1412 tenże Jan dz. z J., pełnomocnik brata → wyżej: Jarosław; 1413, 1415 tenże z braćmi z J. w procesie z Kachną Falkanową, Niczkiem Unrow i Andrachem Borzysławskim o Piotrowo → wyżej: Mikołaj i Jarosław;

1417 (obl. ok. 1434) tenże dz. w J., brat przyrodni Jarosława, śwd. (KoścZ 10, 321); 1418 tenże Jan dz. w J. i wsi Szewce (Cieplucha 168); 1418 tenże Jan dz. wsi Szewce w sporze z Sędziwojem Będlewskim o uwięzienie [swego?] brata [bracia Sędziwoja nieznani] (PZ 5, 113v); 1418 tenże Jan Jarogniewski dz. w Szewcach płaci karę 8 sk. za niestawienie się w sprawie z Mościcem [ze Stęszewa] o najazd z 4 szl. i 12 kmieciami na Mościca i rabunek łodzi na jego jeziorze; Jan dowodzi, że nie dokonał tego napadu (PZ 5 k. 113v, 115v; WR 1 nr 1027); 1418 tenże Jan dowodzi przeciwko Dobrogostowi niegdyś z Ujazdu, że gdy Mik. Będlewski domagał się od Dobrogosta zadośćuczynienia pr., ten odmówił mu, twierdząc, że to sprawa Jana (WR 1 nr 1028); 1418 tenże Jan płaci kary sądowi i wspomn. Dobrogostowi po 3 grz. za krzywdę wyrządzoną mu po uwięzieniu go; obie strony toczą też proces o krzywdy i rany poddanego [Dobrogosta?] (PZ 5, 117); 1418 tenże Jan zeznaje, że Mik. Będlewski nie brał udziału w wielkiej wojnie [z Krzyżakami, w l. 1409-11]; Mikołaj dowodzi, że zawiadamiał o swej chorobie pana Dobrogosta Szamotulskiego oraz sędziego [pozn.] Mik. Czarnkowskiego jako dowódców? chorągwi z ramienia starosty [gen. Wlkp.] (MHP 144; WR 1 nr 1029); 1420 przeciw temuż Janowi dowodzi Bieniak Będlewski, że nie słyszał podsędka [wicesędziego?], który kazał mu wrócić i odpowiadać na pozew Jana (WR 3 nr 792); 1420 tenże Jan dowodzi przeciwko Burzy z Bieczyn, że jego pachołek zajął poddanego z Bieczyn wraz z użytkami z lasu będlewskiego, z którego Jan w tym roku korzystał (WR 3 nr 832); 1424 tenże Jan → p. 6; 1425 tenże wraz z braćmi dz. w Szewcach (Cieplucha 167); 1425 tenże [Jan] Jarogniewski i jego kmiecie ze wsi Szewce w sporze z Marcinem [skąd?, brak tekstu] (PZ 8, 82); 1426 tenże Jan [tenut. w Drahimiu] dowodzi przeciwko Piotrowi Sobiepanowi mieszcz. kośc., że czeladź, którą Piotr oskarża o napaść, nie należała do niego i nie wyjechała z grodu w Drahimiu, ani tam nie powróciła po napadzie (WR 1 nr 1229, 1230); 1428 przeciw temuż Janowi dowodzi Michał [kmieć] z Laskowa [pow. gnieźn.], że miał zgodę burmistrza m. Kłecka na zabranie 4 końmi [z lasu, gdzie?] drewna na opał, kołów i chrustu [do płotów] oraz na budulec “ku posiedzeniu” (WR 4 nr 719); 1428, 1429 tegoż Jana sługa Maciej w sporze [o co?] ze szl. Janem Brylewiczem z Kuczyny (KoścZ 9 k. 138v, 146v); 1431 tenże Jan → p. 6; 1435 tenże Jan dz. w Gaju zapisał swej ż. Dorocie Bnińskiej, siostrze Andrzeja bpa pozn. po 200 grz. posagu i wiana na wsi Gaj, którą to sumę w tymże roku spłacił Andrzej Borek Jaszkowski (Cieplucha 144)8Cieplucha 168, mylnie utożsamiał tegoż Jana z Janem wójtem kośc. dz. w → Gołanicach. W haśle Gaj k. Śremu błędnie podano za wspomn. autorem Jana wójta kośc. jako dz. tamże; 1436 tenże Jan z J. wśród poręczycieli kapituły kat. gnieźn., która pożyczyła 1000 fl. węg. od Mikołaja ze Ściborza podstolego brzeskiego, kuj. i star. inowrocł. oraz Mikołaja z Kościelca chor. [brzeskiego] kuj. (AC 1 nr 1662; Kor.Abpi 2, 151); 1437 tenże Jan wraz z braćmi rodzonymi Jurgą i Michałem wśród arbitrów w ugodzie polubownej Wojc. Jarogniewskiego [→ niżej i → Jaromierz] z Dorotą wd. po Stan. Słapie z Dąbrówki [k. Poznania]; 1438 tenże Jan tenut. w Mieścisku głównym poręczycielem przy pożyczce kap. gnieźn. od Mikołaja ze Ściborza kaszt. inowrocł. (AC 1 nr 1675, 1676).

1412-35 Michał Jarogniewski s. Jana (Janusza) dz. w J. i in. dobrach, po 1435 w → Jaromierzu (KoścZ 9 k. 12v, 84v, 97, 100, 105v-106, 108, 197v, 243v, 274v; KoścZ 10, 257; KoścZ 11 k. 197v, 274v; PG 1, 107v; AC 2 nr 1063; BJ 8057 IV, 182; WR 1 nr 1581), burgr. kośc. 1432-349KR 7, 11, błędnie podaje informację o urzędzie burgr. kośc. Michała pod 1435 na podstawie AC 2 nr 1063, gdzie dok. ten w kop. z 1435 dotyczy 1433, (GUrz. nr C 739): 1412 tenże wraz z braćmi dz. w J., Zaparcinie i Witosławiu (KR 7 s. 10, 11, cytowanych aktów nie odnaleziono; też → wyżej: 1401, 1412 ss. Janusza z J. bez imion); 1413, 1415 tenże Michał → wyżej: Mikołaj i Jarosław, proces o Piotrowo; 1416 tenże w procesie o toń jez. Mościska → wyżej: Mikołaj; 1416 tenże dz. w Marszewie (Cieplucha 167); 1416 tenże Michał wraz z in. szl., m. in. z Dziersławem z Łopienna [pow. gnieźn.] h. Szaszor, ręczy za Michała Bardzkiego [z Barda, pow. pyzdr.] h. Szaszor, na kwotę 3000 grz. (PZ 4, 165v; KR 7 s. 24 i 26, gdzie Michał podany mylnie jako śwd.); 1417 tenże Michał brat przyrodni Piotra, dz. z J. (Wp. 5 nr 265); 1419 tenże dz. w Szewcach i Reklinie (Cieplucha 167); tenże Michał w sporze z Hynakiem z Karny o gran. między Karną a Reklinem (KoścZ 5, 176); 1425 tegoż Michała sługa Andrzej przysięga przeciwko Janowi z Brodów, że zajął ludzi pana z Tuchorzy z 2 kaszubami [dymnik, tu w znaczeniu naczyń z węglami do okurzenia pszczół?] na dziedzinie [której?] Jarogniewskiego (WR 3 nr 1128); 1426 tenże Michał dz. w Miechininie [pow. pyzdr., obecnie Mechlin] (Cieplucha 167); 1427 tenże wraz z bratem Jarosławem toczy proces ze Święchną z Uzarzewa o jej oprawę w Gaju → wyżej: Jarosław; 1427 tenże Michał w sporze z Małgorzatą ż. Oswalda z Łęgu [k. Śremu] (KoścZ 8, 296v); 1427 tenże wraz z Franciszkiem z Sulęcina przysięga, że był gotów ręczyć Janowi Tuchorskiemu [i z Brodów?] za kmiecia z Tuchorzy, iż ten wypełni [wobec Tuchorskiego] układ ziemski, zanim został zatrzymany, gdy opuszczał wspomn. wieś (WR 3 nr 1277); 1427 tenże Michał i Tomasz pleb. w Czempiniu oświadczają, że są gotowi zapłacić Maciejowi altaryście kościoła par. w → Buku sumę 20 grz. szer. gr, którą zm. Sędziwój Pietrski zapisał w swym testamencie (ACC 10, 7v; Now. 1, 343, podaje mylną kwotę legatu 200 grz.); 1428 tenże Michał w sporze z Maciejem kmieciem z Uścięcic (KoścZ 9, 44v); 1428 tenże ręczy Małg. Dokowskiej [z Dokowa Suchego] za kmieci ze wsi Szewce, iż ci zapłacą jej po 1 gr za 48 koni, które ci kmiecie wpędzili w szkodę na jej dziedzinie, a taż Małgorzata pozywa Michała o zapłacenie po 1 gr za 28 koni z tego samego tytułu (KoścZ 9 k. 83v, 97v); 1428 tegoż Michała z J. wieś Szewce zapowiada woźny sąd. (PZ 10, 102); 1429 tenże Michał w sporze z Jakuszem Jaromirskim (KoścZ 9, 167v); 1430 tenże w sporze z Abrahamem Zbąskim (KoścZ 9, 249v); 1431 tenże Michał dz. w Szewcach kupuje z zastrz. pr. odkupu od Wawrzyńca Laynsseta mieszcz. pozn. czynsz roczny 2 grz. zapisany na jego domu w rynku pozn. za 20 grz. szer. gr (ACC 29, 180); 1433 za zgodą tegoż Michała jako kolatora i patrona altarii Bożego Ciała w kościele par. w Buku została ona przeniesiona do kat. pozn. (ACC 17, 29v; Now. 1, 343); 1433 tegoż Michała zastępuje jego brat Jurga Jarogniewski w sprawie o “wstecz” w jego procesie [przedmiot nie podany] z Mikołajem [Kiełbasą z Tymieńca] kaszt. bydg. (KoścZ 10, 151); 1434 tenże Michał dz. w Karnie (KR 7, 11; Cieplucha 167); 1435 tenże dz. w Szewcach w sporze z Elżbietą i Wojciechem z Radwankowa (KoścZ 11, 60v); 1435 tenże toczy proces z Franciszkiem z Ujazdu, który nabył od Przedpełka z Koźmina [pow. pyzdr.] 1/2 wsi → Jaromierz, o pr. bliższości do tej części Jaromierza wartości 200 grz. i 1 kopy gr; w ciągu 8 tygodni ma wypłacić Franciszkowi te pieniądze albo zrzec się swych praw (KoścZ 11, 18, dawniej k. 30; KR 6, 100); 1435 tenże Michał Jarogniewski kupuje od Bartosza Grabiszy ze Strzelec [k. Grodziska Wlkp.] jego 1/4 cz. w Jaromierzu za 200 grz. (PG 1, 107v); po 1435 tenże Michał dz. w → Jaromierzu; 1438 tenże wymieniony wraz z Jerzym, Wojciechem i Marcinem jako dz. z J. (PG 1, 90 II).

1413 Wincenty, s. Jana (Janusza), dz. w J.: tenże wraz z braćmi Jarosławem i Janem oraz pozostałym rodzeństwem w procesie z Kachną Falkenhanową, Niczkiem Unrow i Andrachem Borzysławskim o Piotrowo10Prawdop. tenże Wincenty zm. po 1413, ponieważ w 1415 w zapisce dot. tej samej sprawy już nie występuje (→ wyżej: Mikołaj); nie jest też wymieniany i po 1415 r, → wyżej: Jarosław.

1415-25 Piotr, Pietrasz Jarogniewski s. Jana (Janusza), dz. w J. i in. dobrach, zm. a. 1427 oraz 1419-27 Świętosława (Święchna) z Uzarzewa jego ż. [przedtem wd. po Janie Gryżyńskim] i 1427 wd. po nim: 1415 tenże Piotr z J. ze stryjem Mikołajem i braćmi Jarosławem, Janem i Michałem dziedzicami z J. w procesie z Andrachem Borzysławskim i Kachną Falkenhanową o Piotrowo → wyżej: Mikołaj; 1417 tenże dz. z J. brat przyrodni Michała, śwd. (Wp. 5 nr 265); 1418 tenże Piotr [dz. w Gaju k. Śremu] zawiera ugodę z Hinczkiem z Krzyżanowa i jego ss. Marcinem oraz Januszem w sprawie błota leżącego między Krzyżanowem a Gajem (KoścZ 4, 332-332v); 1419 Świętosława ż. Piotra Jarogniewskiego dowodzi przeciwko Bieniakowi Będlewskiemu, że nie wzięła pieniędzy po swej siostrze Bieniaszce, należących do części Bieniaka i Sędziwoja [z Będlewa, brata Bieniaka] poza tymi, które sąd kazał jej wypłacić i o których wspomn. braciom powiedziała (WR 3 nr 737); 1420 tenże Piotr z J. dz. w Mikoszkach zapowiada tę wieś (Cieplucha s. 167, 208); 1432 tegoż Piotra oraz in. dziedziców [imion brak] wieś Zaparcin zapowiada woźny sąd. (KoścZ 7, 163v); 1425 tenże Piotr dz. w Gaju (KR 7, 11, cytowanego aktu nie odnaleziono; Cieplucha 167); 1427 Swięchna z Uzarzewa wd. po Piotrze Jarogniewskim toczy proces z braćmi zm. męża o oprawę na wsi Gaj, → wyżej: Jarosław.

1424-28 Paweł Jarogniewski s. Jana (Janusza) dz. w J. i in. dobrach: 1424, 1426 tenże z bratem rodzonym Wojciechem dziedzice z J. w sporze z Piotrem wójtem kośc., któremu winni są zapłacić 88 grz. szer. gr (KoścZ 8 k. 22v, 262); 1426 tenże Paweł wraz z bratem Marcinem dz. w Koninie [k. Pniew] (KR 7, 11, cytowanego aktu nie odnaleziono); 1426 tenże z bratem Wojciechem dz. w Mikoszkach (Cieplucha 209); 1428 tenże Paweł zastępuje Marcina [współdziedzica w Koninie] w jego sporze z Zachariaszem z Wróblewa i Ćmachowa (PZ 19, 72v).

1424-62 Wojc. Jarogniewski, s. Jana (Janusza) dz. w J. i in. dobrach, po 1446 dz. w → Jaromierzu, oraz 1434-44 jego ż. Małgorzata z Sędzina (PZ 14, 229v; APP Akta majątku Opalenica 4, 77; Obra B 3, 221): 1424, 1426 tenże, dz. z J. → wyżej: Paweł; 1433 tenże Wojciech w sporze ze Zbylutem pleb. w → Brodach i kan. uniejowskim (PZ 12, 93); 1434 tegoż Wojciecha dz. z Orla Wielkiego ż. Małgorzata z Sędzina [obecnie Sędziny] c. zm. Stan. Słapa z Palędzia toczy spór [o co?] z Barbarą i Dobroszką cc. zm. Mroczka z Łopuchowa [i Posadowa, → Brody] (PZ 12 k. 213, 220); 1434 tejże Małgorzacie z Sędzina ż. Wojciecha z Orla [Wielkiego], Potencjan Słapowski z Dąbrówki [k. Poznania] umarza 1/2 dok. poręczenia na 200 grz. szer. gr (PZ 12, 149); 1434 taż Małgorzata i Agnieszka [z Sędzina] cc. zm. Stan. Słapa [z Dąbrówki] w sporze z Tomaszem Gądkowskim [z → Gądek] (PZ 12, 234v); 1434 Wojc. Jarogniewski dz. w Orlu Wielkim wraz z ż. Małgorzatą (KR 1, 11); 1435 tejże Małgorzacie zapisuje Zawisza z Palędzia 1 grz. czynszu rocznego (PG 1, 105v); 1436 przeciwko Wojc. Jarogniewskiemu dowodzi Słapowski [Piotr brat Stanisława], że nie ujednał się z nim w sprawie owsa (WR 1 nr 1477); 1437 tenże Wojciech pozwany przez Dorotę wd. po Stan. Słapie [swą teściową] i [jej szwagra] Piotra Słapa o czynsz 7 grz. z Palędzia, o 5 grz. zabranych przez Małgorzatę c. [Stan.] Słapa [ż. Wojciecha] za sołectwo w Sędzinie, a także o żyto z Palędzia i Rosnowa; tenże Wojciech z ż. Małgorzatą pozwany przez wspomn. Dorotę i Piotra Słapa oraz przez Agnieszkę i Dorotę cc. Stan. Słapa [siostry Małgorzaty] o rabunek 6 koni; Jan, Jurga i Michał Jarogniewscy, bracia Wojciecha, występują jako sędziowie polubowni we wszystkich wspomn. wyżej sprawach (WR 1 nr 1581, 1582); 1438 tenże Wojciech pozwany przez Krzystkę wd. po Piotrze Słapie z Dąbrówki [k. Poznania] o zabicie jej męża (WR 1 nr 1596); 1438 tenże Wojciech wymieniony wraz z [braćmi] Jerzym, Michałem i Marcinem jako dz. z J. (PG 1, 90 II); 1443 tenże dowodzi przeciwko Niemierzy z Grodziska [Wlkp]., że dał mu swą wieś Głuchowo [k. Wronek] w zamian za Konin [k. Pniew] w uczciwej, a nie podstępnej zamianie (WR 1 nr 1608; Koz.Nieznane nr 26; Cieplucha 209, podaje [błędnie] jako przedmioty tej zamiany wsie Konin i Koninek); 1443 tenże w sporze [o co?] z Zachariaszem z Ćmachowa (PZ 14, 229v); 1444 Małgorzata ż. Wojciecha z J. i Angieszka ż. Piotra Mieczowskiego [z Mieczewa w pow. pyzdr.?] jej siostra oraz Jan i Melchior jej bracia stryjeczni, oraz Jakusz i Marcin z Chraplewa sprzedają Potencjanowi z Dąbrówki 1/2 wsi Palędzie i 2 grz. czynszu za 200 zł węg. (PG 2, 45v-46); 1446 Wojc. Jarogniewski dz. w Koninie, Orlu [Wielkim] i Głuchowie w sporze [o co?] z Trojanem z Łekna [→ niżej: Małgorzata ż. Marcina i Synocha c. Jarosława] (PZ 15, 126v); 1446 tenże Wojciech z J. oddaje Janowi, Mikołajowi, Wincentemu i Marcinowi braciom niedz. z Jaromierza swą wieś Konin w zamian za wsie Ujazd, Jaromierz, Reklin oraz 1/2 wsi Karna i pr. do drugiej 1/2 tejże wsi (PG 2, 170); 1456?, 1462 tenże tenut. w → Kopanicy (AS 1, 148; ACC 42, 11v).

1426-57 Marcin Jarogniewski s. Jana (Janusza), dz. z J., Kozłowie i Koninie, zm. a. 1466, i 1446 jego ż. Małgorzata: 1426 tenże Marcin dz. z Kozłowa pozwany przez kmieci Mikołaja i Przybaka ze wsi Szewce o rabunek ich koni (PZ 8, 82); 1426 tenże Marcin wraz z bratem Pawłem dz. w Koninie (KR 7, 11); 1427 tegoż Marcina z Konina kwituje Święchna z Uzarzewa, wd. po Piotrze Jarogniewskim z 40 grz. gr pras. z tytułu poręki za jej posag zapisany na wsi Gaj [k. Śremu] (PZ 9, 137v), 1428 tenże Marcin Jarogniewski w sporze z Zachariaszem z Wróblewa i Machowa → wyżej: Paweł; 1434 tenże Marcin [prawdop. jako wierzyciel zm. Macieja Trzcielskiego] toczy proces z dziedzicami → Trzciela i przynależnych dziedzin, to jest z siostrami Filką [ze wsi Rusiec, pow. kcyn.] wd. po Śreniawie, Burnetą wd. po [Janie] Janowskim [Janowiec, pow. gnieźn.], Janem Rojewskim [tytułowany stolnikiem lub podstolim inowrocł.], Barbarą i Dobroszką [cc. zm. Mroczka] z Łopuchowa (PZ 12, 123v); 1435-57 tenże Marcin dz. w Koninie (Cieplucha 167); 1438 tenże wymieniony wraz z Jerzym, Michałem i Wojciechem jako dz. z J. (PG 1, 90 II); 1441 tenże winien jest Jerzemu Buchwaltowi mieszcz. pozn. 10 grz. długu (AR nr 212); 1446 Małgorzata ż. tegoż stren. Marcina dz. w Koninie sprzedaje Trojanowi z Łekna sędziemu kal. swe dobra dziedz., które ma wraz z siostrami Katarzyną i Jadwigą w m. Łeknie i m. Chodzieży [pow. kcyn.] oraz kilku wsiach w pow. kcyń. i w pow. nak. za 800 grz. (PG 2, 168); 1447 temuż stren. Marcinowi Jarogniewskiemu sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mik. Kucz z Krzestkowic swoją część tamże za 26 grz. (PZ 16, 74); 1447 temuż Marcinowi oddaje Mik. Kucz swą cz. w Krzestkowicach wartości 40 grz. szer. gr, ponieważ nie ma pieniędzy na zwrot długu w tej kwocie; woźny sąd. ma wwiązać Marcina w tę cz. (PZ 16, 79); 1452 tenże Marcin dz. w Koninie (KR 7, 11); a. 1466 tenże tenut. klucza dóbr bpa pozn. w Pszczewie (CP 3 nr 9).

1428 Jarogniewski [który?] sprzedaje [swą cz. we wsi] Zaparciu Piotrowi [Jarogniewskiemu?] (KoścZ 9, 2v).

1432-56 Synocha c. Jarosława Jarogniewskiego: 1432 taż ż. Materny [Macieja] Łekieńskiego [z Łekna, pow. kcyń.] wniosła mężowi w posagu 1450 grz. zapisanych na połowach wsi J., Mikoszki i Piotrowo [k. Czempinia] (Cieplucha 167); 1450 taż Synocha wd. po Macieju z Łekna wraz z wujem Dobrogostem z Ostroroga kaszt. kam. i stryjami Jurgą i Marcinem Jarogniewskimi zeznaje, że ojciec jej zm. męża Trojana z Łekna sędzia kal., zabezpieczył jej sumy posagowe i wienne zapisane na jej dobrach dziedzicznych w 1/2 wsi J., Piotrowo i Mikoszki przyjętych za nią przez zm. męża (PG 4, 89; Cieplucha 168); 1456 tejże Synosze jako swej ż. zapisuje Jan Granowski posag 1500 grz. w półgr na wsiach Granowo, Granówko i Ziemin (PG 5, 33; W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 35-36); 1436 (kop. 1483) śwd. Boguchwał z J.11Można przypuszczać, że imię tej osoby znane tylko z 1 wzm. w późnej kop. dok. zostało podane omyłkowo lub zostało zniekształcone [czyj syn?] (Wp. 5 nr 584).

1445-71 Jadwiga Jarogniewska c. Jarosława dz. w J. i in. dobrach, ż. Stęszewskiego: 1445 taż Jadwiga ż. Mikołaja ze Stęszewa stolnika pozn. oddaje mężowi 1/3 cz. swych dóbr w J., Piotrowie i Mikoszkach, zachowując 2 części dla siebie, a Mikołaj zapisuje jej 500 grz. wiana na 1/2 m. Stęszewa i 1/2 wsi Dębno [k. Stęszewa] (PG 2, 107v-108; Cieplucha 266; Cieplucha 208, podaje, że Jadwiga wniosła mężowi w uposażeniu 1/2 J. i in. wspomn. wsi); 1469 taż Jadwiga dz. w J. zapisuje z zastrz. pr. odkupu Janowi prezbiterowi z Szadka [którego?] 2 grz. czynszu rocznego od sumy głównej 24 grz. (PG 8, 20); 1470 taż Jadwiga z J. oddaje Wojciechowi [Jarogniewskiemu, niegdyś Żernickiemu, z Żernik k. Swarzędza] Miechinińskiemu [z Miechinina, pow. pyzdr., obecnie Mechlin] 1/2 J. i 1/2 Mikoszek w zamian za Miechinin (PG 8 k. 91, 97v; Cieplucha s. 168, 209).

1446-49 Katarzyna i Jan z J. dzieci zm. Jana Jarogniewskiego, s. Jana (Janusza): 1446 tejże Katarzynie z J. c. zm. Jana i Janowi z J. s. tegoż Jana Jerzy Jarogniewski dz. w Chobienicach zapisuje z zastrz. pr. odkupu jako swym bratankom po 10 grz. czynszu rocznego od 100 kóp gr sumy wyprawowej ich matki na wsi Zakrzewo [k. Zbąszynia] (PG 2, 150v); 1449 tejże Katarzynie Jerzy Jarogniewski zapisuje 10 grz. czynszu rocznego od sumy 160 grz. zapisanej na wsi Zakrzewo (PG 3, 62v).

1466-94 Jadwiga Jarogniewska [c. Jana?, → Cieplucha 168] dz. w J. i in. dobrach, ż. Rydzyńskiego, następnie Kobylińskiego: 1466 taż Jadwiga ż. Jana Starszego Rydzyńskiego wniosła w uposażeniu swemu mężowi 1/2 wsi J. (Cieplucha 168); 1470 taż Jadwiga Janowa Rydzyńska sprzedaje 1/2 Mikoszek Wojc. Jarogniewskiemu [niegdyś Miechinińskiemu] (Cieplucha 209); 1472 taż Jadwiga oddaje Janowi niegdyś Jarogniewskiemu [s. Jana, bratu Katarzyny? s. Wojciecha?, → wyżej: jego ż. Katarzyna dz. w Sędzinie] dz. w Sędzinie cz. wsi Sędzin w zamian za 1/2 J. i 1/2 wsi Mikoszki (PG 8, 162v); 1476 taż Jadwiga otrzymuje od Wojc. Jarogniewskiego [niegdyś Miechinińskiego] 1/2 wsi i folw. w J. w zamian za 1/2 folw. w Mikoszkach i dopłatę 18 grz. (PG 9, 62v); 1485 tejże Jadwidze ż. Wojc. Kobylińskiego jej mąż zapisuje na 1/2 cz. w m. Kobylinie [pow. pyzdr.] 100 grz. (PG 10, 24v); 1494 taż Jadwiga Kobylińska sprzedaje Piotrowi, Wojciechowi i Mikołajowi braciom niedz., dziedzicom w Rydzynie, ss. swym z pierwszego męża, 1/2 wsi Dąbcze zapisaną jej jako wiano oraz 1/2 J. po swym ojcu [Jarosławie] za 200 grz., z tym że Wierzbięta Kobyliński jej s. z drugiego męża winien dać wspomn. braciom 60 grz. (PG 7, 16).

1470-76 Wojc. Jarogniewski, niegdyś Żernicki, niegdyś Miechiniński [s. lub wnuk Michała Jarogniewskiego?, → wyżej: Michał 1426], dz. w J. i Mikoszkach12KR 7, 12, niesłusznie podaje Wojciecha niegdyś Żernickiego z J. z 1471 oraz Wojc. Jarogniewskiego z J. i Mikoszek z 1476 jako osoby różne i 1471-96 jego ż. Katarzyna: 1470 tenże → wyżej: Jadwiga c. Jarosława, Stęszewska oraz Jadwiga ż. Rydzyńskiego; 1471 tenże Wojciech dz. w J. zapisuje swej ż. Katarzynie c. zm. Jarosława Dokowskiego [z Dokowa Suchego] po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 J. (PG 8, 99); 1476 tenże Wojc. Jarogniewski z J. i Mikoszek pozwany przez Jarosława Kusza mieszcz. kośc. o niezapłacenie za 1 1/2 postawu sukna, 13 kóp ryb i kuszę, w które zaopatrzył się na wyprawę wojenną [w służbie?] króla Węgier (KoścZ 16, 143-143v); 1476 tenże → wyżej: Jadwiga ż. Rydzyńskiego; 1496 Katarzyna wd. po Wojc. Jarogniewskim z J. sprzedaje Andrzejowi Sułockiemu burgr. kośc. swą oprawę, tj. po 200 grz. posagu i wiana od męża zapisaną na 1/2 J. (PG 7, 114v).

a. 1472 Jan Jarogniewski [s. Jana?, brat Katarzyny? lub s. Wojciecha?] dz. z J. i Sędzina, od 1472 niegdyś Jarogniewski: 1472 tenże sprzedaje Mik. Stęszewskiemu [mężowi Jadwigi c. Jarosława Jarogniewskiego] 1/2 wsi Piotrowo za 400 grz. (PG 8, 162v); 1472 tenże Jan → wyżej: Jadwiga ż. Rydzyńskiego.

1494-96 Anna, Róża i Beata Jarogniewskie cc. zm. Wojc. Jarogniewskiego i Kat. Dokowskiej, dziedziczki w J.: 1494 Anna i Róża dziedziczki w J. kupują z zastrz. pr. odkupu od Mik. Szczodrowskiego [z Dokowa Suchego] wieś Uścięcice za 300 grz. (PG 7, 18); 1495 Annie c. zm. Wojciecha jej mąż Jan Wolicki zapisuje po 200 zł węg. posagu i wiana na 1/2 wsi Paruchów [pow. pyzdr.] i na 1/2 jeziora i mł. wodnego tamże oraz na 1/2 cz., którą ma we wsi Komorze (PG 7, 70); 1495 Anna ż. wspomn. Jana i panna Róża siostry kupują z zastrz. pr. odkupu od Andrzeja Sułockiego burgr. kośc. jego prawa do 1/2 wsi Uścięcice i do 2 wiatraków w Dokowie Suchym za 166 zł węg. i 72 grz. (PG 7, 53v; PG 11, 74v); 1495 siostry Anna i Róża sprzedają z zastrz. pr. odkupu Apolonii ż. Mikołaja Młynkowskiego c. zm. Jana Gryżyńskiego swe prawa do Uścięcic i wiatraków tamże [?] nabyte od Andrzeja Sułockiego; Mik. Dokowski zapisuje Róży 1 1/2 grz. czynszu rocznego na 1/2 wsi Uścięcice, a Andrzej Sułocki sprzedaje z zastrz. pr. odkupu tejże Róży swe pr. do 80 grz. zakupionych z zastrz. pr. odkupu w Szołdrach (PG 7, 69v-70); 1496 panna Róża dz. niegdyś z J.13KR 7, 12, podaje cc. zm. Wojc. Jarogniewskiego (bez imion) jako dziedziczki w 1/2 J. i Mikoszkach jeszcze pod 1496; cytowanego aktu nie odnaleziono. Nie wiadomo więc, czy chodzi tu tylko o Annę i Beatę i Wojciech, s. Anny i zm. Jana Wolickiego, jej siostrzeniec (PG 7, 93); 1496 Beata c. zm. Wojc. Jarogniewskiego ż. Winc. Paska dz. wsi Stęgosz14Jarogniewscy-Szaszorowie opuścili ostatecznie swe gniazdo rodowe w J. w końcu XV w., przenosząc się m. in. do Barda w pow. pyzdr., jak Jarogniewski znany tam z l. 1489, 1491 i jego ss. Mikołaj i Michał z 1501 (KR 7, 15) i Bielejew [pow. pyzdr.] (PG 7, 115v-116).

3B. 1494-1563 Sułoccy w J.15Cieplucha 168, podaje, że Sułoccy posiadali 1/2 J. jeszcze do 1637 r: 1494 Tadrowie Sułoccy weszli w posiadanie 1/2 J. i 1/2 Mikoszek [po Katarzynie wd. po Wojc. Jarogniewskim] (Cieplucha 168).

1495-1518 Andrzej Tader Sułocki: 1495 tenże Andrzej burgr. kośc., dz. Sułocina i Sworzyc nabywa Mikoszki (Cieplucha 209); 1496 tenże nabywa oprawę Katarzyny wd. po Wojc. Jarogniewskim na 1/2 J. → wyżej: Wojc. Jarogniewski niegdyś Miechiniński; 1504 tenże Andrzej z ż. Elżbietą [z Dalabuszek] zapisuje Marcinowi Lutomskiemu pleb. z Lwówka 5 grz. czynszu rocznego na wsiach Sułocin, Sworzyce i 1/2 wsi J. (PG 13, 18); 1505 tenże Andrzej sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Stan. Wambiewskiemu dz. w Ujeździe 1 ł. os. roli za 10 grz. (PG 13, 27); 1508 (obl. 1531) tenże pozywa Piotra Rydzyńskiego dz. 1/2 wsi J., Dąbcza i Gorzyc o podorywanie na swojej połowie w J. ról kmieci i zagarnianie łąk zw. Pręty i Brzoza oraz o sprzeciwianie się dokonaniu pomiarów wsi m. in. tychże łąk (KoścZ 25, 65-65v); 1510 tenże Andrzej w sporze z Piotrem z Rydzyny o pomiary w J. → p. 2; 1514 (obl. 1531) w sporze tegoż Andrzeja z tymże Piotrem o pomiary w J. łąk zw. Pręty, Błonie, Lasek Kierz i Brzoza, sędziowie nakazują Andrzejowi milczenie w tej sprawie (KoścZ 25, 64v); 1518 tenże Andrzej dz. w Mikoszkach i w cz. J. (Cieplucha 209).

1525-31 Wojc. Sułocki dz. w J.: 1525 tenże zapisał swej ż. Agnieszce Krzyżanowskiej wiano na Grzybnie, J. i Mikoszkach (Cieplucha 209); 1530, 1531 tenże pozywa Annę Rydzyńską wd. po Piotrze o wyłowienie ryb wartości 13 grz. ze swego stawu w J., zw. Czaplin, przez jej s. Piotra Rydzyńskiego pleb. w Strzelcach [Wielkich k. Gostynia] wraz z 12 ludźmi (KoścZ 25 k. 22v, 61-62); 1531 tenże Wojciech pozywa Jana scholastyka kat. pozn., Piotra pleb. w Strzelcach, Wojciecha i Łukasza braci Rydzyńskich dziedziców w J. i ich matkę Annę wd. po Piotrze Rydzyńskim, która posiada oprawę w J., o dokonanie pomiarów tamże; pozwani twierdzą, że posiadają taką samą połowę wsi J., jak Wojciech Sułocki i że nie podorywali żadnych ról opust., ani nie przestawiali płotów i nie kosili łąk poza gran. oraz że nie uczynili łąk ze wspólnych pastwisk (KoścZ 25, 63-63v).

1563 Sułocki [bez imienia] w J. → niżej: pobór.

3C. 1494-1581 Rydzyńscy w J. [1466 Jan Starszy Rydzyński w J. i 1494 Piotr, Wojciech i Mik. Rydzyńscy ss. tegoż zm. Jana w J. → wyżej: Jadwiga Jarogniewska ż. Rydzyńskiego, następnie Kobylińskiego].

1494 Piotr Rydzyński zapisuje swej ż. Annie Gołanickiej c. zm. Baltazara po 900 zł węg. posagu i wiana na wsiach Gorzyce i na cz. oraz folw. w Gorzyczkach oraz na 1/2 wsi J. z folw., z tym że ustąpi ona z tych dóbr, w wypadku działów męża z braćmi Wojciechem i Mikołajem, godząc się na przeniesienie oprawy na dobra, które Piotr otrzyma w dziale (PG 7, 18); 1508, 1510, 1514 spory tegoż Piotra z Andrzejem Sułockim → p. 3B; 1514 tenże Piotr w działach z braćmi otrzymał 1/2 Rydzyny z zamkiem i wsie Kłoda, Tarnowa [k. Rydzyny, obecnie Tarnowa Łąka], 1/2 J., Gorzyce i Gorzyczki (Cieplucha s. 169, 178-179).

1523-31 Anna wd. po Piotrze Rydzyńskim i ss. tegoż Piotra: Jan, Piotr, Wojciech i Łukasz Rydzyńscy dziedzice w J. i in. dobrach: 1523 ciż ss. Piotra dziedziczą w Rydzynie, J., Gorzycach i Gorzyczkach (Cieplucha 169); 1530, 1531 spory Anny Rydzyńskiej i jej ss. z Wojc. Sułockim → p. 3B.

1563 Łukasz i Wojc. Rydzyńscy w J., 1581 Jan i Andrzej Rydzyńscy w J. → niżej: Pobór.

Kmiecie w J.: 1432 Michał kmieć z J. w sporze [przedmiot sporu nie podany] ze szl. Andrzejem s. zm. Wyszaka [Gryżyńskiego] z Gołębina (KoścZ 10, 121).

Pobór w J.: 1530 z 10 ł. (ASK I 3, 126); 1563 z cz. ur. Łukasza Rydzyńskiego z 6 ł. i 1 kwarty, 1 karczmy, 1 wiatraka w dzierż. dorocznej i od 2 komor.; z cz. ur. Wojc. Rydzyńskiego z 1 ł.; z cz. ur. Sułockiego [imienia brak] z 5 ł. i 3 kwart, 1 karczmy i od 1 komor. (ASK I 4, 168); 1581 z cz. ur. Jana Rydzyńskiego z 9 1/4 ł., 1 wiatraka w dzierż. dorocznej, od 6 zagr., 2 komor., owczarza z 45 owcami; z cz. szl. Mik. Rybińskiego z 2 1/2 ł. os. i 1/4 ł. opust.; z cz. ur. Andrzeja Rydzyńskiego z 3/4 ł. (ASK I 6, 497).

4. 1404 Janusz Jarogniewski pozywa Jana sołtysa z J. z jego ss. o 3 grz. za drewno na budynki; Jan niegdyś sołtys w J. z 2 synami powierza swą sprawę z Januszem o sołectwo w J. synowi starszemu Gawłowi (Gallowi16→ przyp. 3: KoścZ 2, 72v); 1404 Gaweł s. sołtysa w J. winien przedstawić Januszowi dz. w J. 3 nabywców [sołectwa], z których jego pan ma wybrać jednego; jeśli tenże Gaweł nie zdoła sprzedać sołectwa w J. w ciągu 18 tygodni, wówczas pan Janusz winien mu za nie zapłacić tyle, na ile opiewa dok. (KoścZ 2, 73; ZSW nr 781).

5. 1170! (recte 1187) ks. Mieszko St. nadał [na prośbę Benedykta bpa pozn.] klasztorowi joan. pozn. [→ Święty Jan k. Poznania] ufundowany przez siebie [1170] za radą Radwana bpa pozn. [1164-72?] szpital Ś. Michała pod Poznaniem wraz z wsiami książęcymi i nadanymi wspomn. szpitalowi przez bpa Radwana dzies. stołu biskupiego ze wspomn. wsi oraz z in. wsi, m. in. z J. (DH 2, 80; AC 2 nr 1703, wzm. 1516; RPD nr 115, 126; Wp. 1 nr 29, z datą 1191!; SŹ 8 s. 94-95)17O treści informacji Długosza o tym nadaniu → Czerlenino, przyp. 6; 1218 (or. i trans. 1417) Paweł bp pozn. zatwierdza nadania poczynione na rzecz joan. pozn. przez swych poprzedników, w tym dzies. m. in. z J. (SŹ 8 s. 90-95 i 9 nr 4, s. 55-56; Wp. 1 nr 104 i MS 4/3 suppl. nr 5, podają błędną nazwę Wargowo zamiast J.; RPD nr 115 s. 113, nr 126 s. 122; Bielińska 320).

6. 1352 Jarosław z J. współuczestniczy w konfederacji szlachty wlkp. (Wp. 3 nr 1313); 1382 Janusz Jarogniewski wraz z rycerstwem Wielkopolski przyrzekają wierność tej córce króla Ludwika Węg., którą ten przeznaczy na dziedziczkę Królestwa Polskiego (Wp. 3 nr 1804); 1406 Jerzy s. Janusza z J., student w Krakowie (AS 1, 24); 1424 król Władysław Jag. oznajmia, że szl. Jan z J. pozostaje na służbie król. i bierze udział w zbrojnej pomocy cesarzowi Zygmuntowi przeciwko heretykom w Czechach, wobec czego do czasu powrotu tegoż Jana, nie należy sądzić jego spraw (KoścZ 8, 66v); 1431 [Jan] Jarogniewski h. Orla [Szaszor] oraz Bartosz Wezenborg [z Gostynia] i Dobrogost Koleński [z Kolna i Prusimia] zebrali z wieśniaków wojsko przeciw Krzyżakom, którzy spustoszyli ziemię kuj. i dobrz., i stoczyli z nimi bitwę [pod Dąbkami] (DH 4, 459; KR 7, 12; M. Biskup, Najazd Krzyżaków na Polskę i bitwa pod Dąbkami 1431 r., “Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej” Ser. Hist. nr 15 s. 15-28); 1476 Wojc. Jarogniewski z J. bierze udział w wyprawie wojennej [w służbie?] króla [Mac. Korwina] Węgier → p. 3A.

1502 Jarogniewscy (Jerugnowscy) o nie określonych bliżej związkach i pochodzeniu z J.: bracia Jan i Wincenty w służbie u star. w Dybowie, Jarogniewski [wspomn. bez imienia] oraz Piotr, oskarżeni o rozboje na drogach publicznych przed sądem w Poznaniu (SBP s. 332, 335, 336).

8. Niezident. osada (?) na wzgórzu na W od wsi z ok. 800-1100 (Hensel 2, 203).

Uwaga: Już z pierwszych obfitszych materiałów źródłowych z końca XIV w. wynika, że Jarogniewscy oprócz kompleksu dóbr zgrupowanych w bliższych lub dalszych okolicach ich gniazda rodowego, posiadali dobra także w in. stronach Wielkopolski, m. in. w pobliżu Osieczny, Opalenicy i Zbąszynia. Powiększały się one w wyniku transakcji majątkowych i koligacji rodzinnych licznych potomków Jana (Janusza) o dalsze posiadłości, m. in. w okolicy Pniew i Kopanicy (→ też fragmentaryczne informacje u Ciepluchy 167).

W dostępnych nam źródłach wśród dość licznych wiadomości o wspomn. posiadłościach ss. Jana (Janusza) stosunkowo najmniej znajdujemy informacji jednoznacznie określających stan posiadania poszczególnych Jarogniewskich w samych J. Nie znamy działów majątkowych ss. wspomn. Jana (Janusza), dlatego nie sposób ustalić, jak długo i czy wszyscy Jarogniewscy pozostawali współdziedzicami w J. Określenia “z J.”, a nawet “dz. z J.” lub “Jarogniewski”, wskazujące przede wszystkim na miejsce pochodzenia, nie zawsze może być równoznaczne z posiadaniem dóbr w J. Szczególnie dot. to Jurgi (od 1427) oraz jego braci Michała (od 1435) i Wojciecha (od 1446), którzy opuścili, jak się wydaje, J., przenosząc się (Jurga) do Chobienic, lub (dwaj pozostali) do Jaromierza. Jednak pełnego rozeznania stanu posiadania wszystkich Jarogniewskich mieć nie możemy, w haśle niniejszym – aby uniknąć nieuzasadnionych pominięć właścicieli J. – podaje się możliwie maksymalną liczbę wiadomości o Jarogniewskich nawet wtedy, gdy dotyczą one tylko in. ich dóbr poza J.

1 W cytowanej tu zapisce sporna toń na jez. → Mościska k. Witosławia określona została nazwą samego jeziora, tutaj wyjątkowo nazwanego jez. Witosławskim. W rzeczywistości, jak na to wskazują zapiski z l. 1415 (→ Jerzy Jarogniewski) i 1416 (→ Mikołaj, Jarosław i Michał Jarogniewscy) przedmiotem sporu było nie całe jezioro, lecz jego największa zapewne toń.

2 Wbrew KR 7, 10-11, powołującego się na tę zapiskę, Mikołaj ten nigdzie nie został określony bratem wymienionych tu ss. Jana, Janusza; był natomiast ich stryjem, znanym już z Kozłowa z 1401.

3 Katarzyna ż. Falkenhana, siostra Piotra Zeberlicha występuje w → Piotrowie k. Czempinia w l. 1391-1406, a w 1415 jako ż. Gawła procesuje się o tę dziedzinę. Gaweł, jej drugi mąż (też → wyżej: s. 409 przyp. 7) występuje 1410 w → Będlewie, 1412 w → Zastawie; prawdop. był starszym synem Jana byłego (1404) sołtysa z J.

4 W wypadku wszystkich niżej podanych informacji o ss. Jana (Janusza) należy wziąć pod uwagę, że występują oni, choć bezimiennie, w cytowanych wyżej osobno zapiskach z l. 1401 i 1412, odnoszących się do wsi Szewce, Gaj k. Śremu, Marszewo, Zaparcin i Witosław.

5 W podanym tu w nawiasach wykazie sygnatur znalazły się również sygnatury dotyczące licznych zapisek nie uwzględnionych – w związku z ówczesnym stanem kwerendy źródłowej, lub dlatego, że Jerzy występuje bardzo często tylko jako Jarogniewski – w haśle Chobienice. Dotyczą one zarówno samych Chobienic, jak i licznych spraw Jerzego jako dz. nie tylko Chobienic, lecz także in. jego wsi (są to różne spory i transakcje majątkowe z Janem Blosem z Chobienic, Piotrem Oganką z Godziszewa i Marcinem Oganką z Chobienic, Abrahamem Zbąskim, Henrykiem Małeckim, Przecławem Lubiekowskim z Sepna, Niklem Sikorzyńskim, Wojciechem, Janem z Tuchorzy i Mirosławem Psarskim, Piotrem Korzbokiem z Trzebawia). Nie podawano regestów tych zapisek tutaj, ponieważ najprawdopodobniej już od 1427 (?) miejscem zamieszkania Jerzego były Chobienice (w 1440 w domu jego w Chobienicach Piotr Oganka ogłosił herezję husycką – AC 2 nr 1098). W haśle niniejszym natomiast podano – pominięte w haśle Chobienice – godności urzędnicze Jerzego z l. po 1427. W uzupełnieniu tegoż hasła można dodać, że Jurga Jarogniewski był także 1432 dz. w Guździnie oraz 1432 (od 1429) dz. w Wojciechowie i jeszcze w 1444 w Piotrowie k. Czempinia.

6 Tekst drugiej z podanych tu 3 zapisek nie w pełni jasny wskutek ubytków w karcie księgi.

7 KR 7, 11, uznał na podstawie tej zapiski, że Jarosław był dz. w Bargowie, choć informacji tej nie potwierdzają in. źródła, → Bargowo.

8 Cieplucha 168, mylnie utożsamiał tegoż Jana z Janem wójtem kośc. dz. w → Gołanicach. W haśle Gaj k. Śremu błędnie podano za wspomn. autorem Jana wójta kośc. jako dz. tamże.

9 KR 7, 11, błędnie podaje informację o urzędzie burgr. kośc. Michała pod 1435 na podstawie AC 2 nr 1063, gdzie dok. ten w kop. z 1435 dotyczy 1433.

10 Prawdop. tenże Wincenty zm. po 1413, ponieważ w 1415 w zapisce dot. tej samej sprawy już nie występuje (→ wyżej: Mikołaj); nie jest też wymieniany i po 1415 r.

11 Można przypuszczać, że imię tej osoby znane tylko z 1 wzm. w późnej kop. dok. zostało podane omyłkowo lub zostało zniekształcone.

12 KR 7, 12, niesłusznie podaje Wojciecha niegdyś Żernickiego z J. z 1471 oraz Wojc. Jarogniewskiego z J. i Mikoszek z 1476 jako osoby różne.

13 KR 7, 12, podaje cc. zm. Wojc. Jarogniewskiego (bez imion) jako dziedziczki w 1/2 J. i Mikoszkach jeszcze pod 1496; cytowanego aktu nie odnaleziono. Nie wiadomo więc, czy chodzi tu tylko o Annę i Beatę.

14 Jarogniewscy-Szaszorowie opuścili ostatecznie swe gniazdo rodowe w J. w końcu XV w., przenosząc się m. in. do Barda w pow. pyzdr., jak Jarogniewski znany tam z l. 1489, 1491 i jego ss. Mikołaj i Michał z 1501 (KR 7, 15).

15 Cieplucha 168, podaje, że Sułoccy posiadali 1/2 J. jeszcze do 1637 r.

16 → przyp. 3.

17 O treści informacji Długosza o tym nadaniu → Czerlenino, przyp. 6.