JASZKOWO

(1278 or. Jascovo, 1284 Jaskovo, 1288 Jashcovo, 1365 Jaszcovo, 1400 Yaszcowo, 1424 Jasthcowo, Yascowo, 1425 Jasscowo, 1427 Jaschcowo) 6,5 km na NW od Śremu.

1. 1448 pow. kośc. (PG 3, 27v-28v); a. 1463 par. Przewóz, 1463 n. par. własna (AE II 77v); 1510 dek. Kościan.

2. 1400 Wyszak Gryżyński zapowiada swoje dobra, m. in. Y. (Lek. 2 nr 2510); 1407 tenże w sporze z Piotrem [z Kobylina] dziekanem pozn. o gran. J. z Tworzykowem (KoścZ 3, 51v); 1427 tenże w sporze z Zygmuntem Strobiszewskim, który dowodzi, że na swej łące zajął kosę kmiotowicowi z J. (WR 3 nr 1412); 1428-29 tenże w sporze z Janem Bnińskim [z Przewozu], który dowodzi, że na swym gruncie zajął 3 konie i 3 siekiery [ludziom] Wyszaka (WR 3 nr 1374; KoścZ 9, 221v); 1430 Jan i Andrzej ss. Wyszaka z J. w sporze z Bnińskim [o gran. J. i Przewozu?] (KoścZ 9, 275v).

1439-1581 mł. wodny [na rz. Warcie] zw. → Białobrzeg o 2 kołach walnych → p. 3; 1522 mieszczanie kośc. otrzymują pr. do folowania sukna nie w foluszu w Śremie, lecz w bliżej położonym młynie w J. [= Białobrzegi (MS 4/2 nr 13 164).

1531 J. graniczy z Tworzykowem, wsią kapituły kat. pozn. (CP 111, 129); 1533 kopiec narożny w miejscu zw. Kuligowiec dzieli wsie Tworzykowo, Przewóz i J., własn. Jerzego [Ostroroga] Lwowskiego (KoścZ 25 k. 172v, 216);. 1554 wzm. o tymże kopcu narożnym (KoścZ 28 k. 222v, 760, 912v).

3. Własn. rycerska, potem bpa pozn. a następnie własn. szlach.: 1278 Przemysł II oznajmia, że [zm.?] Chwalimir s. Jana w swym testamencie pozostawił kościołowi Ś. Piotra [tzn. katedrze pozn.] ziemię lub wieś Psureyo1K 3, 110, sugerował, że jest to wieś Psarskie k. Śremu, a Cieplucha 175, powołując się na nieznane źródło z XVIII w., dowodzi, że pole zw. Psurzewo należało do wsi Góra i leżało między Górą a J.; na tym miejscu powstały w XIX w. gospodarstwa uwłaszczonych gospodarzy z Góry oraz wieś J.; książę przekazuje te wsie temuż kościołowi i zrzeka się wszelkiej nad nimi jurysdykcji (Wp. 1 nr 478; ta sama treść w późnej kopii z XVII w. z datą 1284 – Wp. 1 nr 540); 1288 Jan bp pozn. wystawia dok. w J. (Wp. 2 nr 628; Wp. 5 nr 307); 1321 J., dziedzina bpa pozn. (Wp. 2 nr 1023).

1353 J. [własn.] wdowy po Borku (Wp. 3 nr 1321; → p. 5).

1365 Wojciech dz. J., podczaszy kal. daje kapitule kat. pozn. cz. wsi Dąbrowa [w par. Skórzewo k. Poznania], a w zamian otrzymuje Biskupice k. Bnina [pow. pyzdr.] (Wp. 3 nr 1544).

1393 Jan [Czarnkowski] sędzia pozn. w sporze z Wichną [c. Józefa z Grodziska (Wlkp.)] ż. Świętosława [Pałuki z Szubina] kaszt. kal. o 40 [sic!, później wymienia się 400, → niżej] kóp [gr]; Czarnkowski przedstawił w sądzie dok. dot. tej sumy, a [mąż Wichny] ten dok. naganił [tzn. podważył jego wiarygodność]; Czarnkowski ma stawić przed sądem Domarata [z Iwna i Pierzchna, starosty gen. Wlkp. w l. 1377-83 zapewne jako wystawcę wspomn. dok.], aby oczyścił ten dok. przy pomocy wymienionych w nim świadków (Lek. 1 nr 1381); 1394 tenże przedstawił w sądzie świadków w sprawie dot. sumy 400 kóp gr, którą uzyskał na dziedzinie J. (Lek. 1 nr 1837); 1400 tenże w sporze z wspomn. Wichną o J. [tzn. o sumę zapisaną na J.?]; Wichna ,,ipsum dominum in resignacione impedivit wlgariter wadzila” (KP nr 101).

1400-292Ostatni raz Wyszak występował przed sądem 31 grudnia 1429 r., a 23 lutego 1430 wystąpiły dzieci zm. Wyszaka (KoścZ 9 k. 257, 269) Wyszak Gryżyński (Grisiniensis) albo Jaszkowski [s. Wojsława z Gryżyny, występuje w → Gryżynie od 1395; tamże wszystkie jego transakcje 1395-1425]; 1400 tenże posiada Y. → p. 2; tenże posiada cz. → Gorzyc i cz. → Gorzyczek, → Bonikowo, → Spytkówki, → Gołębin [obecnie Gołębin Stary], 3 ł. w → Sepnie, cz. we → Włóczęgach3Wyszak posiadał ponadto → Łagiewniki k. Kościana, sąsiadujące z Włóczęgami; w 1424 mowa jest o tym, że role we Włóczęgach “wyjął sobie” jego ojciec Wojsław. Cieplucha 268, przypuszcza, że chodziło tu o przyłączenie 3 ł. we Włóczęgach do sąsiednich Łagiewnik (WR 3 nr 1079, 1245, 1258). Wiadomość o tym, że Wyszak pisał się też w 1412 z Brenna wydaje się wątpliwa. Znajdujemy ją w regeście; regestujący mógł błędnie przypisać Wyszakowi Brenno wymienione obok jako własność jego brata Przybysława (Wp. 5 nr 201). Wg informacji Ciepluchy s. 159, 176, Wyszak sprzedał Spytkówki w 1417 bratankowi Borkowi z Gryżyny s. Jana (KoścZ 4, 302), a w 1423 sprzedał swe 3 ł. w Sepnie Przecławowi z Lubiatowa (Cieplucha 176).

1430 Andrzej i Jan z J. ss. Wyszaka w sporze z Budziwojem Chaławskim o gran. Gorzyc i Chaław (KoścZ 9 k. 259v, 272v).

1439 (obl. 1440), 1443 Andrzej Jaszkowski [s. Wyszaka Gryżyńskiego] pozywa braci Andrzeja i Wojsława [ss. Jana] z → Gryżyny w sprawie równego podziału dóbr po [stryju] Przybysławie Gryżyńskim [z → Brenna] (KoścZ 12 k. 137v, 322); 1439 (obl. 1440) tenże pozywa tychże o to, że po śmierci stryja Przybysława zajęli dobra i dom, zabrali 2000 grz. oraz pasy srebrne, młode kłącze (świerzopy) i bydło wartości 1000 grz. (KoścZ 12, 147); tenże pozywa Andrzeja Gryżyńskiego o to, że gdy po śmierci Wyszaka objął opiekę nad jego małol. synami, to zajął na 3 l. Y., Gołębin, Gorzyczki i Łagiewniki i zabrał plony z folwarków oraz woły, owce i bydło; straty Jaszkowskiego wynoszą za każdy rok: z Gołębina 30 grz., z J. 4 grz., z Łagiewnik 12 grz., z młyna [Białobrzeg] w J. 20 grz., za [zboże] ozime i jare z folwarków co roku po 100 grz.; ponadto Gryżyński zabrał ruchomości z domu [dworu] za 30 grz. i czynsze [od kmieci?] (KoścZ 12 k. 147 i 156).

1444 ciż, Andrzej i Jan z J. [ss. Wyszaka] współpatronami kościoła w Osiecznej (Kor.Prał. 2, 222).

1445 Jan Jaszkowski [s. Wyszaka, brat Andrzeja] dokonuje działów z wspomn. Andrzejem i Wojsławem z → Gryżyny: Jan Jaszkowski otrzymuje wsie: Bruszczewo, Przesiekę [Polską], Krzon, Kurowo [k. Kościana], Kawczyn, Jasienie [obecnie Jasień], Oborzyska [obecnie Oborzyska Stare], Słonin, Witkówki i cz. Białego Jeziora [obecnie Białcz Stary] z pr. patronatu tamże (PG 2, 109v); 1445 Andrzej i Jan bracia niedz. z J. kupują 1/2 Borowa od Mac. Borka] z Osiecznej kaszt. nak. [swego brata stryj.] za 300 grz. (PG 2, 108); 1446 tenże Andrzej w sporze z Filipem Noskowskim [kaszt. biech. z Noskowa, pow. pyzdr.] dowodzi, że nie wziął mu w Przylepkach 100 owiec, lecz tylko to, co mu się prawnie należało (WR 1 nr 1645).

1448 nowe działy braci Jaszkowskich ss. Wyszaka: Andrzej otrzymuje 1/2 J. z nowym dworem, 1/2 Gołębina z pr. patronatu, 1/2 Gorzyczek, 1/2 Przylepek z 1/2 sadzawki (którą Andrzej uzyskał i posiada) oraz całe wsie Kurowo, Kawczyn, Oborzyska z pr. patronatu, Bruszczewo, Przesieka, 1/2 Borowa; Jan otrzymuje 1/2 J. ze starym dworem, 1/2 Gołębina, 1/2 Gorzyczek, 1/2 Przylepek (z 1/2 sadzawki, którą przedtem [całą] posiadał), oraz całe wsie: Słonin, Jasienie, Witkówki, Krzon z pr. patronatu, Białe Jezioro z pr. patronatu, Łagiewniki (lecz [tę wieś] musi wykupić) (PG 3, 27v-28); 1449 ciż, Andrzej i Jan z J. kupują od Wincentego i Piotra braci niedz. z Borowa ich przezyski w Przylepkach (PG 3, 51).

Część Jana Jaszkowskiego i jego spadkobierców: 1448 – a. 1473 Jan Jaszkowski z J. s. Wyszaka Gryżyńskiego, asesor sąd. w Kościanie 1448 (Obra B 3, 219); 1448 tenże zapisuje ż. Annie c. Piotra [Skóry] z Gaju [Wielkiego] sędziego pozn. po 300 grz. posagu i wiana na 1/2 J. z młynem [→ Białobrzeg] i folw., 1/2 Gołębina oraz na wsiach Krzon, Jasienie oraz na folw. i cz. Białego Jeziora (PG 3, 27); 1462 tenże sprzedaje braciom Andrzejowi, Janowi, Piotrowi, Mikołajowi i Stanisławowi [Bnińskim] ze Śmigla, ss. Wojciecha kaszt. międz., swe części w Nietążkowie i Uninie za 300 grz. (PG 6, 150); 1465 tenże posiada Słonin (ACC 44, 59v); 1469 Katarzyna [druga?] ż. Jana Jaszkowskiego oddaje Janowi i Wojciechowi z Krajkowa, ss. swym z pierwszego małżeństwa, wsie Wronowo, Sulewo [k. Śremu, obecnie Sulejewo] i Krajkowo [zapewne nal. do jej oprawy], a w zamian otrzymuje od nich 200 grz. (PG 8, 38v); 1470 Jan Jaszkowski pozwany przez Uniesława niegdyś Kokorzyńskiego o zapłatę 20 grz.; jeśli nie spłaci tej sumy w terminie, ma wwiązać Uniesława w czynsz z 1 ł. os. lub 2 ł. opust. w swoich dobrach (KoścZ 15, 507).

1473 – a. 1485 Mik. Jaszkowski s. [zm.?] Jana: 1473 tenże pozwany przez synów Habdanka ze wsi Psarskie [k. Śremu] będzie mógł odpowiadać po 5 ł., gdy dojdzie do lat sprawnych (KoścZ 16, 17v); 1480 tenże zamienia dobra oprawne swej matki Katarzyny: dotąd oprawa była zapisana na 1/2 J., 1/2 Gołębina [obecnie Gołębin Stary] i na wsi Witkówki, a obecnie Mikołaj zapisuje matce po 800 grz. posagu i wiana na 1/2 Gołębina oraz na folw. i mł. wodnym [→ Białobrzeg] w J.; matka sprzedaje temuż s. Mikołajowi 1/2 J. i 1/2 mł. [Białobrzeg] za 370 grz. (PG 9 k. 122, 122v); 1480 tenże Mikołaj kupuje od Katarzyny ż. Abrahama Kiebłowskiego [c. Andrzeja Jaszkowskiego] za 370 grz. [drugą] 1/2 J. i 1/2 mł. [Białobrzeg] (PG 9, 122v); 1482 tenże zapisuje swej matce Katarzynie po 800 grz. posagu i wiana na 1/2 swych dóbr w Gołębinie i w Gorzyczkach (PG 9, 169); 1482 tenże zapisuje ż. Kat. [Grudzińskiej?] po 400 grz. posagu i wiana na wsiach J., Jasienie i Słonin (PG 9, 169); tenże sprzedaje z pr. odkupu Janowi Słomowskiemu z Zatomia za 200 grz. Witkówki4Witkówki przekazywane były następnie na tych samych warunkach: w 1484 przez Jana Zatomskiego [Słomowskiegoj Janowi Krajkowskiemu, a w 1489 przez Jana Krajkowskiego Janowi Rogalińskiemu z Krajkowa (PG 10 k. 8v, 111v) (PG 9, 155v); 1483 tenże zapisuje ż. Katarzynie Grudzińskiej po 400 grz. posagu i wiana oraz 600 zł węg. tytułem wyprawy na J., Jasieniu i Słoninie (PG 9, 174); 1485 Katarzyna wd. po Mik. Jaszkowskim, ż. Mik. Kobylińskiego swemu drugiemu mężowi daje cz. oprawy zapisanej przez Mik. Jaszkowskiego na 1/2 Y. i 1/2 Jasienia (PG 10, 12v).

1498 Kat. Jaszkowska c. Mikołaja wysyła na wyprawę przeciw Turkom swego sługę (familiaris) u boku [swego ojczyma] Mik. Kobylińskiego (ExpBel. nr 600, 632); 1510 [Jerzy Ostroróg] Lwowski jest patronem par. J. [a więc zapewne a. 1510 poślubił Kat. Jaszkowską] → p. 5.

1520 taż otrzymuje od swego męża Jerzego Ostroroga z Lwówka 2000 zł (RH 4, 51); 1533 Jerzy Lwowski posiada J. → p. 2; 1534 Wojc. [Ostroróg] Lwowski oprawia posag i wiano ż. Zuzannie Kościeleckiej na J., Jasieniu i Słoninie (Cieplucha 178); 1580 Marcin Lwowski, wnuk Jerzego sprzedaje J. Stanisławowej Rydzyńskiej (SzPozn. 130).

Część Andrzeja Jaszkowskiego i jego córki:

1450-66 Andrzej Jaszkowski z J. (PG 7 k. 241a, 241av); 1450 tenże sprzedaje Sędziwojowi Rąbińskiemu swoje należności ciążące na wsiach Kokorzyn, Godziszewo, tzn. 20 grz. i 1/2 kopy szer. gr oraz 20 grz. i 1/2 kopy półgr, jak również szkody 40 grz. i kopę gr obiegowej monety; sumy te zostały mu przysądzone od braci Jakuba, Unisława, Piotra i Jana z Kokorzyna (PG 4, 14); 1459 tenże w sporze z Wojciechem z Łęki Wielkiej (KoścZ 14, 258v-259); 1462 tenże sprzedaje Stan. Świrkotowi z Pigłowic 9 1/2 ł. os. i opust. karczmę w Borowie za 300 grz. (PG 6, 116); tenże Piotrowi [Bnińskiemu] z Opalenicy kaszt. sant. przekazuje opiekę nad c. swą Katarzyną i całym jej majątkiem na wypadek swej śmierci (PG 6, 115); 1466 tenże daje Abrahamowi Kiebłowskiemu [swemu zięciowi z Kiebłowa, obecnie Kębłowo] wieś Gaj5Cieplucha 144, informuje, że Andrzej posiadał Gaj już w 1453 i spłacił ciążącą na tej wsi oprawę Doroty z Bnińskich Jarogniewskiej. [koło Śremu] (PG 7, 239); → p. 6.

1468 Katarzyna dz. Kawczyna, ż. Abrahama z Kiebłowa wypełniając wolę zm. ojca Andrzeja z J. przeznacza na uposażenie altarii w kościele par. w Kiebłowie czynsz roczny 9 grz. od sumy głównej 112 grz. i zapisuje go na 2 cz. Kawczyna, a równocześnie prosi bpa pozn. o erekcję altarii (AE II 243); 1472 taż pozwana przez Wojciecha i Jana Dobczyńskich o spłatę 38 fl. węg. tytułem poręki za Jana Sepieńskiego złożonej niegdyś przez jej zm. ojca (KoścZ 15, 639); 1473 Abraham Kieblowski z ż. Katarzyną posiadają → Kiebłowo z wsiami, w tym m. in. Kurowo, Kawczyn, Oborzyska, 1/2 Gołębina, 1/2 J. i 1/3 Gorzyczek (KoścZ 16, 18v); 1474 tenże zapisuje ż. Katarzynie 500 grz. posagu i 700 grz. wiana na wsiach Widzim, Wroniawy, Solec, Stradyny, 1/3 Kurowa, 1/3 Kawczyna, 1/3 Gołębina, 1/3 Gorzyczek, 1/3 z połowy J. (PG 9, 16); 1480 Katarzyna ż. Abrahama Kiebłowskiego sprzedaje Mik. Jaszkowskiemu [s. Jana] swą 1/2 J. i 1/2 mł. [Białobrzeg]6Dalsze losy J. → wyżej: część Jana Jaszkowskiego i jego spadkobierców. Pozostałe dobra jaszkowskie uległy podziałowi: Kiebłowscy sprzedali w 1480 cz. Gołębina ks. Bartłomiejowi Krzyżanowskiemu, a w 1482 cz. Gorzyczek Mik. Rogaczewskiemu (Cieplucha s. 147, 148; PG 9, 160). Wsie Kurowo, Kawczyn i Oborzyska wraz z całymi dobrami Kiebłowo stanowiły własność Małgorzaty Maruszki Kiebłowskiej c. Abrahama i Kat. Jaszkowskiej, ż. Mik. Potulickiego (Cieplucha 214) (PG 9, 122v).

Przekazy dot. całej wsi: 1423 (kop. 1488/92) w J. 24 ł. → p. 5; 1563 pobór: 3/4 ł., 1 karczma i mł. wodny dziedz. [Białobrzeg] o 2 kołach walnych (ASK I 4, 171); 1581 pobór: 2 ł., 3 zagr. którzy płacą 6 gr, 1 zagr. który płaci 4 gr, mł. walnik [Białobrzeg] o 2 kołach (ŹD 71; ASK I 6, 499v); → p. 5r. 1512.

5. 1353 Wojc. [Pałuka] bp pozn. odstępuje dzies. swego stołu w J. plebanowi w Przewozie na tak długo, dopóki nie zostanie ostatecznie załatwiona sprawa wsi → Górka [k. Śremu; dzies. z tej Górki zapewne należała do par. Przewóz, a w związku z zatargiem z bpem prawdop. przejściowo nie płacono tej dzies.] (Wp. 3 nr 1321).

1423 (kop. 1488/92) do prebendy kan. “Jaszkowo” w kat. pozn. należy m. in. czynsz w zbożu i pieniądzach z 24 ł. w J.: po 2 ćw. żyta, 2 ćw. pszenicy, 2 ćw. owsa oraz po 6 gr z łanu (LBP 48); 1463 Szymon pleb. w Przewozie w obecności bpa pozn. Andrzeja [Bnińskiego] rezygnuje z wszelkich dochodów z wsi J.; Mikołaj rektor kościoła w J. zobowiązuje się płacić pleb. w Przewozie 2 kopy gr rocznie, do par. J. należy mł. Białobrzeg (AE II 77v); 1506 Mikołaj pleb. w J. prosi Piotra pleb. z Przewozu o obniżenie na rok bieżący opłaty 2 kóp z J. dla pleb. w Przewozie (ACC 82, 124); 1507 tenże pozywa Tomasza z Trzciela kleryka posiadającego niższe święcenia o kradzież w J. szat liturgicznych i in. srebrnych i pozłacanych przedmiotów kultu, m. in. krzyża i pektorału (AC 2 nr 1617).

1510 kościół par. ŚŚ. Barbary, Katarzyny, Doroty, Piotra, Pawła i Andrzeja; pr. patronatu ma [Ostroróg] Lwowski [mąż Kat. Jaszkowskiej c. Mikołaja]; we wsi 4 ł. opust., gdyby były osiadłe, pleb. otrzymywałby z nich po 8 gr [tytułem] wiardunków i meszne; 8 zagr. płaci plebanowi po 1 gr a folw. daje mu dzies., pleb. otrzymuje czynsz 3 grz. ze wsi Spytkówki pana Lwowskiego oraz powinien otrzymywać czynsz 6 grz. ze wsi Gaj pana Błociszewskiego, lecz ta wieś jest opust.; z mł. [Białobrzeg] na rz. Warcie pleb. otrzymuje 2 ćw. żyta rocznie; pleb. posiada 1 ł. roli; pleb. płaci plebanowi w Przewozie po 2 kopy gr rocznie, ponieważ poprzednio J. należało do par. Przewóz (LBP 135-136); 1510 do prebendy “Jaszkowo” w kat. pozn. należy [dzies.] małdratowa z 24 ł. w J., lecz w J. tylko 10 ł. os. [informacja sprzeczna z poprzednią!] (LBP 47).

1512 Michał pleb. w Przewozie pozywa Michała kapelana w kaplicy (oraculum) w J. o 2 kopy gr należnej mu rocznej pensji; kapelan z J. zeznaje, że w czasie fundacji kaplicy było w J. 4 kmieci, którzy płacili po 8 gr tytułem wiardunków dzies. i po 2 ćw. zboża tytułem mesznego, a 2 karczmy dawały po 2 gr i po 2 korce zboża; 7 zagr. płaciło mniej lub więcej, były też 2 folw. płacące dzies.; obecnie kmieci nie ma, pozostała 1 karczma, a większa część ról folw. porosła drzewami; kapelan przyprowadził 2 świadków z J. i zapłacił plebanowi w Przewozie 2 grz. zamiast 2 kóp gr (ACC 88 k. 193, 338).

6. 1454 Andrzej dz. J. w niewoli krzyżackiej (Biskup Spisy 96).

8. Ok. połowy XV w.: kościół późnogotycki orientowany, w XVI w. przebudowany (KZSz V s. 16, tabl. 8; SzPozn. 130).

1 K 3, 110, sugerował, że jest to wieś Psarskie k. Śremu, a Cieplucha 175, powołując się na nieznane źródło z XVIII w., dowodzi, że pole zw. Psurzewo należało do wsi Góra i leżało między Górą a J.; na tym miejscu powstały w XIX w. gospodarstwa uwłaszczonych gospodarzy z Góry.

2 Ostatni raz Wyszak występował przed sądem 31 grudnia 1429 r., a 23 lutego 1430 wystąpiły dzieci zm. Wyszaka (KoścZ 9 k. 257, 269).

3 Wyszak posiadał ponadto → Łagiewniki k. Kościana, sąsiadujące z Włóczęgami; w 1424 mowa jest o tym, że role we Włóczęgach “wyjął sobie” jego ojciec Wojsław. Cieplucha 268, przypuszcza, że chodziło tu o przyłączenie 3 ł. we Włóczęgach do sąsiednich Łagiewnik (WR 3 nr 1079, 1245, 1258).

Wiadomość o tym, że Wyszak pisał się też w 1412 z Brenna wydaje się wątpliwa. Znajdujemy ją w regeście; regestujący mógł błędnie przypisać Wyszakowi Brenno wymienione obok jako własność jego brata Przybysława (Wp. 5 nr 201).

Wg informacji Ciepluchy s. 159, 176, Wyszak sprzedał Spytkówki w 1417 bratankowi Borkowi z Gryżyny s. Jana (KoścZ 4, 302), a w 1423 sprzedał swe 3 ł. w Sepnie Przecławowi z Lubiatowa (Cieplucha 176).

4 Witkówki przekazywane były następnie na tych samych warunkach: w 1484 przez Jana Zatomskiego [Słomowskiegoj Janowi Krajkowskiemu, a w 1489 przez Jana Krajkowskiego Janowi Rogalińskiemu z Krajkowa (PG 10 k. 8v, 111v).

5 Cieplucha 144, informuje, że Andrzej posiadał Gaj już w 1453 i spłacił ciążącą na tej wsi oprawę Doroty z Bnińskich Jarogniewskiej.

6 Dalsze losy J. → wyżej: część Jana Jaszkowskiego i jego spadkobierców. Pozostałe dobra jaszkowskie uległy podziałowi: Kiebłowscy sprzedali w 1480 cz. Gołębina ks. Bartłomiejowi Krzyżanowskiemu, a w 1482 cz. Gorzyczek Mik. Rogaczewskiemu (Cieplucha s. 147, 148; PG 9, 160). Wsie Kurowo, Kawczyn i Oborzyska wraz z całymi dobrami Kiebłowo stanowiły własność Małgorzaty Maruszki Kiebłowskiej c. Abrahama i Kat. Jaszkowskiej, ż. Mik. Potulickiego (Cieplucha 214).