TURZNICE

(1277 Turnitz, Thugirnicz, Tuwernitz, Thuernitz, Theuwernitz, Thoyernitz, Tewernitz, Tewernicz, Tuwernitcz, Turnitcze, Turenitz) 9,5 km na SE od Grudziądza.

1. 1277 gród (SRP 1, 237); ok. 1423-4 komt. grudz. (DK 10); 1570 pow. chełm., par. Grudziądz (ŹD 62; Bi. 43, 85).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc. o 40 ł., obow. do 1 służby w zbroi ciężkiej (DK 10); 1482 Jerzy Czedlitz kupuje cz. T. od Małg. v. Rathehofe oraz 400 grz. na T. od Mateusza Schrota; 1498 tenże ma 2/3, a Szymon z T. 1/3 wsi; obaj nadają mł., zagrodę, 3 morgi i sprzęt gospodarski oraz pr. rybołówstwa w stawie młynarzowi Wojtkowi za czynszem 2 1/2 łasztu mąki; 1501 kontrakt anulowany (Fr. 1, 347-8); 1570 Jan Turznicki ma 14 ł. chł., 12 zagr., mł., karczma (ŹD 62; Bi. 43).

6. 1277 gród T. „cuiusdam feodotarii” oblegany przez Jaćwingów (SRP 1, 137); 1409 Sander z T. otrzymuje od Zak. 4 grz. za konia w wyprawie na Dobrzyń (Tr. 570); 1414 szkody woj. oszacowane na 100 grz., z czego Sanderowi z T. wypłacono za konie, bydło i zboże 40 grz. (Fr. 1, 347); 1438, 1440 Jerzy z T. z okr. grudz. działa w Związku Pruskim (AST 2, 48, 207, 232); 1450 tenże z okr. grudz. i rog. (ibid. 3, 192); 1440, 1450, 1453, 1457 Bartusz z T. rycerz z. chełm. w akcie erekcyjnym Związku Pruskiego (ibid. 2, 174; 3, 136, 616; 4, 226, 335).