KONARY

1310 Conar (Wp. 2 nr 930), 1391 or. Conari (Lek. 2 nr 1461), 1394 Conarz (Lek. 2 nr 1595), 1402 Conarzewo! (KP nr 1031), 1428 Konary (KoścZ 9, 142), 5,5 km na E od Miejskiej Górki.

1. 1310 Henryk pan Głogowa i Poznania [potem ks. żagański] dz. Królestwa Pol. ustanawia dystr. w Poniecu; w jego gran. mają się znaleźć m. in. C. (Wp. 2 nr 930).

1469 n. pow. kośc. (PG 8, 7); 1421? 1424 n. par. własna → p. 5 (Now. 2, 421; ACC 7, 81); 1510 dek. Śrem (LBP 122).

2. 1502 kopiec narożny dzieli wsie Grąbkowo, K., Dłoń i Bartoszewice Małe (KoścZ 18, 42v).

1560-62 Adam prep. pozn. i Jan podkom. pozn. [bracia Konarscy] pozwani przez Jakuba Pogorzelskiego alias Grąbkowskiego o rozgraniczenie wsi K. oraz posiadłości opust. czyli uroczyska Bielawy z wsią Grąbkowo; Bielawy stanowią „fundum” nal. do K. (KoścZ 57 k. 97, 300; KoścZ 58, 108v).

1599 dziedz. opust. → Domasławki należy do wsi K. (KoścZ 82, 174).

1667 trójpolówka w K., opis położenia pól, las Gola1Ta informacja pozwala nam na przybliżoną lokalizację zaginionej dziedziny Gola między Miejską Górką a K. Wydaje się, że przekazy dot. tej osady niesłusznie zostały rozdzielone między 2 hasła → Gola k. Miejskiej Górki, cz. I. s. 514-515 w kierunku Górki Miejskiej i Sobiałkowa → p. 5.

3. Własn. szlach.

3A. Konarscy h. Abdank: 1391-1422 Szczedrzyk z C. [zapewne identyczny ze Szczedrzykiem Dupieńskim z → Dupina (obecnie Dubin), znanym w 1. 1382, 1393] (WR 3 nr 176): 1391 tenże w sporze z Michałem skarbnikiem [z Parska k. Dolska] o dok. ugody w sprawie 200 grz. (Lek. 2 nr 1461); 1394 tenże w sporach z Wojc. Góreckim [z Górki Miejskiej]: a) przegrywa proces o 20 grz., które zostały ukradzione Jakubowi Kukle poddanemu (człowiekowi) Góreckiego, b) toczy proces o 10 grz. oraz o zranionego człowieka (Lek. 2 nr 1595, 1596, 1597); 1396 tenże oraz inni poręczyciele pozwani przez Pielgrzyma Kopaszkę [Kołaczkowice przyp. 2] w sprawie ich poręki za Marcina i Ubyszka, którzy mieli dokonać rezygnacji Kołaczkowie na sumę 200 grz. (Lek. 2 nr 1492); 1398 tenże pozywa Przybaka z Dupina [i K.?] o 20 grz. poręki; na tę sumę ręczył Szczedrzykowi zm. brat Przybaka, a Przybak posiada obecnie dobra po zm. bracie (Lek. 2 nr 2085); 1398 tenże pozywa Bernarda i Ubysława z Kołaczkowie o 20 grz. poręki za ich brata Marcina (Lek. 2 nr 2086).

1398 tenże Szczedrzyk w sporze z Dobiesławą i Świętosławą cc. Pakosza z Oczkowic (Lek. 1 nr 2679); 1402 tenże w sporze z Tomisławem Złotnickim [ze Złotnik k. Poznania w par. Kiekrz] i Dziersławem Oćwieckim [z Oćwieki w pow. gnieźn.] oraz Januszem Abdankiem [z Golejewa]; wyznaczono karę umowną 100 grz., gdyby strony nie zachowały między sobą pokoju (in treugis pacis in pace persistere; KP nr 1031; ZSW nr 278 tu Szczedrzyk pisze się „de Conarzewo”); 1403 tenże oraz wspomn. Janusz Abdank z Golejewa pozwani przez Tomisława i Dziersława [Oćwieckiego] ze Złotnik o Oczkowice i Sarbinowo [obie wsie k. Miejskiej Górki] (KP nr 1145); 1403 tenże pozwany przez Tomisława Złotnickiego o Oczkowice, a Janusz Abdank o Sarbinowo (KP nr 1409, 1548); 1403 tenże ręczy staroście gen. wlkp., że dostawi przed sąd Abdanka z Golejewa a Świętosław Iłowiecki i Czerna z Jerki ręczą, że dostawią przed sąd Janusza [Janusz Abdank i Janusz z Golejewa – to 2 różne osoby, czy ta sama osoba?]; jeżeli tego nie dokonają, to Szczedrzyk będzie musiał wwiązać starostę w swą 1/4 Sarbinowa lub zapłacić 110 grz., a Świętosław i Czerna w swe 3 części [3/4?] Sarbinowa lub zapłacą 200 grz. (KP nr 1551, 1552); 1403 tenże Szczedrzyk przegrywa proces z [Tomisławem] dz. Złotnik o Oczkowice, a Janusz Abdank przegrywa proces z tymże dz. Złotnik [o Sarbinowo]; wsie te zostały przysądzone [Tomisławowi ze Złotnik] zgodnie z dok. przysądnym króla Władysława [Jag.] (KP nr 1805).

1403 tenże Szczedrzyk ręczy za Hinczkę z Grabkowa (KP nr 1550); 1403-04 tenże w sporze z Awstaczem z Górki [z → Góreczek k. Jutrosina? później również z → Konarzewa k. Miejskiej Górki] o 50 grz.; tenże ma zapłacić temuż Awstaczowi 13 grz. (KoścZ 2 k. 48, 49v, 50v, 89); 1404 tenże pozwany przez Mik. Lubiatowskiego [z Lubiatowa i Daleszyna] o to, że nie wyclił [nie uwolnił od roszczeń in. osób] granic Daleszyna (KoścZ 2, 50v).

1404 tenże oraz Przy bak [z K.] i Ubyszek [z Kołaczkowic] w sporze z Agnieszką [Opaczową] Domaradzką z Domaradzie (KoścZ 2, 81); 1407 tenże oraz Jan Dupinski i Piotr Jerecki [z Jerki] w sporze z Piotrem Wojnowskim [osoba niezident.], o to, że Wojnowski ze swym bratem [bez imienia] wybudowali dom na gruncie nal. do powodów [gdzie?] (ZSW nr 1153); 1411 tenże wraz z in. poręczycielami ręczą opatowi lub. za córki zm. Pietrasza Suczki, że sprzedadzą one Jerkę klasztorowi lub. (DBL nr 138; Wp. 5 nr 185 reg.); 1411 tenże naganił szlachectwo Sobka Zaleskiego [z Zalesia k. Borku], lecz ten dowiódł swego szlachectwa (MHP nr 100).

1417 tenże Szczedrzyk wraz z bratankiem Szczedrzykiem młodszym z K. biorą udział w sporach o pr. patronatu w Dupinie (ACC 3, 2v); 1422 tenże wraz z wspomn. bratankiem – świadkowie (WR 3 nr 966).

1393-1411 Przybak Konarski z C. [identyczny z Przybakiem z → Dupina; prawdop. brat Szczedrzyka starszego] (Wp. 5 nr 176): 1393 tenże oraz Ubyszek Kołaczkowski pozwani przez opata lub. z powodu zranienia kmiecia [poddanego klaszt] (Lek. 1 nr 1377); 1405 tenże przegrywa proces z Pielgrzymem z Goliny [osoba niezident.] o 20 grz. (ZSW nr 1048).

1404 Czechna [może to zdrobnienie od imienia Szczedrzyk?] Konarski w sporze z Piotrem Włostowskim o Włostowo (KoścZ 2, 76Av).

1417-30 Szczedrzyk z K., bratanek Szczedrzyka starszego, [ prawdop. identyczny ze Szczedrzykiem z Domaradzie s. Pakosza]: 1417, 1422 → wyżej: Szczedrzyk [starszy]; 1420 tenże z [bratem] Przybakiem dziedzice „de Conarzewo”! dowodzą w sporze z Janem Popowskim, że ich ojciec Pakosz dał swej córce Domaradzice w posagu, lecz nie przeniósł na nią pr. własności tej wsi (WR 3 nr 786) 1424 tenże2Dwaj Szczedrzykowie (stryj i bratanek) występowali razem w l. 1417 i 1422 r. Po r. 1422 o stryju brak już wzmianek, przyjmujemy więc, że zapiski z 1424 i n. dotyczą Szczedrzyka młodszego z K zawiera ugodę polubowną z Jakubem kmieciem [skąd?]: Szczedrzyk ma oddać kmieciowi maciory i konie lub zapłacić za konie 8 sk. (WR 3 nr 1062); 1424 tenże pozwany przez Jakuba mieszcz. z Dolska o bezprawne zabranie dóbr wartości 30 grz. (KoścZ 8, 71, dawniej 40); 1428-29 tenże ma otrzymać 2 grz. od Hanczla z Sowin (KoścZ 9 k. 16v, 223; WR 3 nr 1312); 1430 tenże w sporze z Otą Góreckim [z → Góreczek k. Jutrosina i Dubina] (KoścZ 9 k. 247, 266v).

1421-37 Pakosz Konarski s. Przybaka (WR 3 nr 893, 894, 1311; KoścZ 9 k. 259, 259v, 263; KoścZ 12, 27; 1424 tenże i Janusz [Jan?] z Szymanek, bracia rodzeni, protestują przeciw obwołaniu dok. wzdawnego (litera resignatoria) dot. przekazania 1/3 cz. z 1/2 K. przez stryja Szczedrzyka na rzecz Szczedrzyka i Marcina z Domaradzie (KoścZ 8, 40, dawniej 33); 1428 tenże w sporze ze Stan. Szurkowskim podsędkiem pozn.; Szurkowski w sporze z Przybakiem [z Domaradzie] otrzymał z wyroku sąd. pr. wwiązania w C. i w Szymanki [obecnie Szymonki k. Jutrosina]; Pakosz odmawia wwiązania, bo Przybak w C. już nic nie posiada, a Pakosz swoje części posiada od 3 l. (KoścZ 9, 142); 1429 tenże w sporze ze Szczepanem (Stephanus) i Dziersławem Kąkolewskimi (KoścZ 9 k. 147, 172v, 191, 233v); 1429 tenże pozwany przez Szczepana Kąkolewskiego o to, że Dziersław Srzeński [osoba niezident.], za którego Pakosz ręczył, nie zapłacił Szczepanowi 100 grz. posagu (KoścZ 9, 187v); 1429 tenże w sporze z Januszem Korzbokiem z Zawady [k. Ponieca] (KoścZ 9 k. 220v, 228v, 252); 1429 tenże w sporze z Bartoszem Gostyńskim o 42 grz. szer. gr pani Frygenskiej [może z rodziny Freyów mieszczan pozn.?] (KoścZ 9 k. 209v, 225); 1432 tenże h. Abdank → p. 6; 1433 tenże na mocy wyroku sądowego ma zapłacić Szczedrzykowi Domaradzkiemu [s. Pakosza z Domaradzie] 30 grz., a Szczedrzyk za to zrzeknie się przed star. gen. [wlkp.] swych praw i pr. bliższości do spadku po zm. [bezpotomnie] stryju Szczedrzyku z C. [starszym] (KoścZ 10, 179); 1434-35 tenże w sporze z Winc. Czurydłą z Bielaw [k. Poznania] i Janem z Chojnicy, m. in. o posag zm. Mirosławy [ż. Pakosza?] a siostry Czurydły; na ten posag składały się kosztowności (złoto, srebro i perły) oraz konie i bydło; Czurydło rości sobie pretensje do cz. tego majątku wartości 23 grz., gdyż ma do niego lepsze pr. bliższości niż Pakosz3Proces o zwrot posagu po zm. Mirosławie zdaje się wskazywać na to, że nie miała ona dzieci. Dzieci Pakosza (→ przyp. 4) musiały być zrodzone z innej matki (KoścZ 10, 314; KoścZ 11 k. 50v, 74).

1443 ugoda polubowna między braćmi stryj.: Janem z Szymanek [s. Szczedrzyka lub Przybaka z Domaradzie i wnukiem Pakosza z Domaradzie], a Przybakiem, Janem, Jerzym (Jurgą) i Andrzejem [braćmi] z K.4Z późniejszych zapisów wynika, że Przybak był rodzonym bratem trzech pozostałych Konarskich. W 1443 majątek jego był jednak widocznie wydzielony, a pozostali byli w niedziale; świadczy o tym sposób obliczenia należności od nich dla Jana z Szymanek. Bracia pojawiają się na scenie, gdy brak już wzmianek o Pakoszu i kontynuują jego spór o podział majątku z posiadaczami Domaradzie i Szymanek, co przemawia za tym, że byli jego synami, którzy w 2 ratach w ciągu 2 l. mają zapłacić Janowi z Szymanek za należny mu majątek po ojcu i stryju w C. (pro patrimonio et patruelitate alias striowizna) 80 grz.; spłaty obliczono osobno dla Przybaka (2 raty po 10 grz.) oraz dla pozostałych braci łącznie: 2 raty po 30 grz. (KoścZ 12, 290).

1443-a. 1476 Przybysław (Przybek, Przybak) Konarski z C. [brat Jana, Jerzego i Andrzeja]: 1443 → wyżej; 1443-44, 1447 tenże ręczy za braci Jana, Jurgę i Andrzeja w ich sporze z Pakoszem Kołaczkowskim; z tego powodu jest pozwany przez wspomn. Pakosza, a w końcu sam procesuje się ze wspomn. braćmi z C. (KoścZ 12 k. 388, 543; KoścZ 13, 196); tenże w sporze z [bratem] Janem z C. (KoścZ 13 s. 29, 105); 1447 tenże pozwany przez Paka z Pakosławia, który poniósł szkodę 10 grz.; Przybak ma mu spłacić tę sumę (KoścZ 13 s. 118, 138), 1447 tenże w sporze z Mikołajem i Bartłomiejem z Jutrosina (KoścZ 13, 102); 1448 tenże toczy spór z Kunatem [Góreckim] i Mik. Pijanowskim z Górki Gunclewej [→ Góreczki] (KoścZ 13, 359); 1465 tenże stryjem Jana s. Jana z C. → niżej; 1469 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu za 400 grz. 7 ł. opust. w K. Jadwidze, Małgorzacie i Katarzynie z Chojna [k. Miejskiej Górki; mogły to być cc. Jurgi Chojeńskiego] (PG 8, 7); 1469 tenże z bratem Andrzejem sprzedają Mik. niegdyś Grąbiewskiemu 28 ł. w K. za 600 grz., → p. 3C: łany te odziedziczyli po swych zm. braciach Janie i Jerzym (PG 9, 43); a. 1476 tenże z tymże bratem [każdy ze swej cz. K.] sprzedali z zastrz. pr. odkupu po 1 ł. Agnieszce wd. po Wojc. Bartoszewskim (PG 9, 62); bez daty: tenże był żonaty z Małgorzatą z Brzostowa prawdop. c. Sylwestra Brzostowskiego a siostrą Mik. Lasoty (Sylwestrowica) Brzostowskiego z Brzostowa k. Jarocina w pow. pyzdr. (MPHn. X/2 s. 244; wydawca błędnie lokalizuje wieś Konary w pow. Wągrowiec, a Brzostowo w pow. Wyrzysk!).

1443-47 Jan, Jerzy (Jurga) i Andrzej bracia z C. [bracia Przybysława alias Przybaka]: ich transakcje wspólne → wyżej: ugoda polubowna z 1443 r. oraz transakcje Przybysława; 1447 Jan i Jurga bracia niedz. z C. zeznają, że są winni Mik. Pasikoniowi z Włościejewek 7 1/2 grz. (KoścZ 13, 213); 1462 Jan wymieniony jako zm. → niżej: Jan s. zm. Jana 1462-65; 1462, 1465 Jurga i Andrzej stryjami rodzonymi Jana s. Jana → tamże; 1469 Jan i Jerzy wymienieni jako zm. → wyżej.

1443-1486 [?] Andrzej Konarski z K. [brat Przybaka, Jana i Jurgi]: 1443-63 → wyżej; 1457 tenże wujem Jadwigi [rodem z Żytowiecka?], ż. Jana Rogalińskiego (PG 5, 61); 1469, a. 1476 tenże występuje razem z bratem Przybakiem → wyżej; 1477 [tenże?]5Cezura między Andrzejem bratem Przybaka a Andrzejem (zapewne s. Przybaka) kaszt. kam. jest niejasna. Dot. to zwłaszcza zapisów oprawy dla żony bez imienia z 1477 r. i dla ż. Doroty z 1486 r. Obie te zapiski przydzieliśmy hipotetycznie starszemu Andrzejowi. Prawdop. jedna z tych żon, matka Andrzeja kan. kat. pozn. (→ p. 6), była h. Łodzią zapisuje żonie [brak imienia] po 130 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. K. (PG 9, 77); 1486 tenże zapisuje ż. Dorocie po 200 zł węg. posagu i wiana na 1/2 swych części w K. i Domasławkach (PG 10, 40); [jego synami byli prawdop. Stan. i Maciej z K. Malechowscy (mieli oni matkę Dorotę!), a może również Andrzej Konarski kan. pozn. od 1524 r. → niżej l. 1511-33; ich siostrą była zapewne Anna, która w 1507 r. wymieniona została jako c. zm. Andrzeja z K., a ż. Stan. Góreckiego z Góreczek (PG 13, 129)].

1446 Kat. niegdyś Konarska [z domu Konarska?] toczy spory ze Szczedrzykiem Domaradzkim oraz z Janem Dupińskim (KoścZ 12 k. 763, 787).

1462-65 Jan s. zm. Jana z C.: 1462 tenże oraz [jego stryjowie] Jurga i Andrzej sprzedają z zastrz. pr. odkupu za 110 grz. 1/2 cz. K., którą posiadał zm. Jan, Annie wd. po tymże Janie; Anna była siostrą zm. Winc. Goździchowskiego, → Goździchowo, cz. I s. 602 (PG 6, 114); 1465 tenże z tymiż stryjami sprzedaje z zastrz. pr. odkupu 6 1/2 ł. w K. Paszkowi z Kołaczkowie za 45 grz. (PG 6, 250).

1466 Anna [zapewne z domu Konarska; może siostra Przybaka i pozostałych braci] oraz jej spadkobiercy w C. → p. 3B.

1491-1518 Andrzej Konarski z K. [zapewne s. Przybysława], burgr. w Kościanie1498-1502 (GUrz. C 757; PG 12 s. 30, 175; CA 12, 1), star. Sławkowski 1509, star. kon. i pyzdr. 1505 (GStar. s. 44, 60, 75), kaszt. kam. 1516-17 (UDR 1/2, nr 518).

1491 tenże jest stryjem Jakuba Łaszczyńskiego s. Wojciecha (BR 628 nr 232); 1494, 1496 tenże zapisuje ż. Elżbiecie, c. Grabiszy ze Strzelec [k. Grodziska Wlkp.] po 50 grz. posagu i wiana na K. (2 podobne akty z 1494 i 1496), 1494 Marcin Grabisz ze Strzelec, brat Elżbiety daje Andrzejowi tytułem posagu swojej siostry pr. do cz. sołectwa w Sobiałkowie i cz. Rozstępniewa, które nabył z zastrz. pr. odkupu od Jana Góreckiego [dawniej z Górki Miejskiej, potem z Sarnowy] (PG 7 k. 17v, 18v, 93); 1499 tenże jest stryjem Jakuba i Jana Chojeńskich z Chojna oraz Anny Chojeńskiej ż. Jana Chojeńskiego (PG 12, 35, 2 zapiski); 1499 tenże kupuje od Anny Kawieckiej 7 ł. w C. (PG 12, 30); 1502 tenże kupuje od Piotra Kawieckiego [s. Mikołaja z Kawcza, poprzednio z Zakrzewa] 1 ł. w Kawczu za 11 grz. (PG 12, 175); 1502 król Aleksander poświadcza, że Ambroży Pampowski dał temuż Andrzejowi Konarskiemu 1 1/2 ł. w Sobiałkowie; rolę tę z racji przysądzonych sobie przezysków Andrzej od wielu lat spokojnie posiadał (MS 3 nr 107, 396-2 dok. o podobnej treści); 1506 tenże Andrzej Konarski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu za 40 grz. Małgorzacie [z Pakosławia k. Miejskiej Górki], wd. po Janie Ocie Góreckim [z → Góreczek], aż. Jakuba Podrzeckiego cz. sołectwa oraz 2 ł. w Sobiałkowie i cz. Rozstępniewa, które nabył z zastrz. pr. odkupu za 40 grz. od Marcina Grabiszy Strzeleckiego oraz 1 1/2 ł. w Sobiałkowie, które nabył na tych samych warunkach za 24 zł węg. od Ambrożego Pampowskiego; Małgorzata sprzedaje mu za to z zastrz. pr. odkupu za 200 grz. dobra w Pakosławiu (PG 13 k. 96, 96v); 1507 tenże kupuje role od [braci?] Stanisława i Piotra Konarskich [ss. Przybysława?, → niżej]: 1506 od Stanisława części w K. i Domasławkach za 130 grz., 1507 od Piotra cz. K. za 70 grz. (PG 13 k. 89, 120); 1510 tenże [bez imienia] posiada rolę w Pakosławiu; z tego 1/2 ł. opustoszało (CP 11, 56v); 1516 tenże kaszt. kam. daje s. Jerzemu 1/2 swej połowy K. oraz 1/2 Oczkowic i 1/2 swej cz. w Pakosławiu; części te nie są obciążone oprawą Zofii ż. Andrzeja (PG 16, 64); 1517 tenże toczy spór z Grzegorzem altarystą w Krzywiniu (ACC 92, 248v); 1518 tenże posiada 1/4 Pakosławia (ACC 93 k. 3v, 50v); jego dzieci: 1511-69 Jerzy → niżej, Piotr i Jan duchowni → p. 6.

1494-1525 pozostałe dzieci Przybysława (Przybaka), rodzeństwo Andrzeja kaszt. kam.: 1494-1525 Jan bp krak. → p. 6, 1495 Małgorzata, 1503-07 Piotr (?), 1508-15 Stan. Konarski z Góry (?):

1495 Małgorzata c. zm. Przybysława Konarskiego; mąż Wawrz. Rokossowski zapisuje jej po 100 zł węg. posagu i wiana na częściach Rokosowa i Bełczylasu [obecnie Bączylas] (PG 7, 81).

1503-07 Piotr Konarski z K. [s. Przybysława?]: 1503 tenże mężem Piochny Chwałkowskiej [z Chwałkowa k. Książa, obecnie Chwalkowo Kościelne] (PG 12, 179); 1507 tenże sprzedaje swą cz. K. za 70 grz. [bratu?] Andrzejowi (PG 13, 120v).

1508-14 [w 1521 wymieniony jako zm.] Stanisław Konarski [s. Przybysława?]: 1506 tenże sprzedaje [bratu?] Andrzejowi Konarskiemu swoje dobra po ojcu i matce w K. i w Domasławkach za 130 grz. (PG 13, 89); 1506 tenże kupuje wsie Zalesie [k. Jarocina] i Brzostowo w pow. pyzdr. od Mik. Sylwestra [Sylwestrowica zw. też Lasotą] Brzostowskiego za 600 grz. (PG 13, 89); 1507 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Rozdrażewskiego i jego ż. Małgorzaty Gogolewo [k. Książa] za 133 zł węg. (PG 13, 120); 1508 tenże kupuje od Marcina Górskiego i jego ż. Katarzyny c. zm. Zygmunta Rusockiego za 1000 grz. Górę [k. Jarocina], cz. wsi Łobez oraz 1/4 wsi Wława w pow. pyzdr., a sprzedaje temuż Marcinowi z zastrz. pr. odkupu Gogolewo za 133 zł węg. (PG 14 k. 2, 4); 1508 tenże zapisuje ż. Zofii [z Góry] po 500 zł posagu i wiana na połowach wsi Góra, Brzostowo i Zalesie (PG 14, 6); 1510-11 tenże posiada Górę [k. Jarocina w pow. pyzdr.] (LBP 142; AE V 40); 1513 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu od Barbary wd. po Janie Wławskim jej oprawę zapisaną na 1/2 wsi Wława (PG 14, 425); 1513 tenże kupuje za 100 zl węg. Świączyn [k. Książa] od Katarzyny i Reginy cc. zm. Andrzeja Świączyńskiego (PG 14, 388); 1514 tenże kupuje cz. wsi Wława i Kapalica w pow. pyzdr. za 200 grz. od Jana i Piotra z Goranina [k. Czerniejewa czy k. Kleczewa?] (PG 15, 17v).

1521 Jan, Piotr, Stanisław i Feliks, ss. zm. Stan. Konarskiego [z Góry; wnukowie Przybysława?] otrzymują wsie Zaborowo i Sroczewo [obie wsie k. Książa] od osób, którym te wsie przypadły w spadku po śmierci Mik. Lasoty Zaborowskiego [alias Brzostowskiego] z Brzostowa; tymi spadkobiercami byli: ich stryj Jan Konarski bp krak., ich brat stryj. Jerzy Konarski [s. zm. Andrzeja, → niżej], a także Andrzej i Mik. bracia Karchowscy z Karchowa, którzy mieli pr. do oprawy posagu i wiana ich ciotki zm. Katarzyny ż. Mik. Lasoty Zaborowskiego6Spadek po bezpotomnie zm. Mik. Lasocie Zaborowskim alias Brzostowskim przypadł Konarskim, ponieważ byli najbliższymi krewnymi: Jan Konarski bp krak. był synem, a Jerzy Konarski wnukiem Małg. Brzostowskiej, zapewne siostry Mikołaja. Mik. Lasota Brzostowski był dwukrotnie żonaty: z Małgorzatą c. Mik. Borka z Osiecznej (→ Gostyń, cz. I s. 579) oraz z Kat. Karchowską (MS 4/2 nr 12882, 12883, 12884); 1523 ciż bracia, dziedzice w Górze, ss. zm. Stan. Konarskiego (PG 15, 527v); 1528 żyje Zofia Górska, wd. po Stan. Konarskim (PG 16, 211).

1521 Anna c. Stan. Górskiego [poprzednio zw. Konarskim] z Konar, a ż. Mik. Zborowskiego tenut. odol. zeznaje, że otrzymała swą cz. majątku po ojcu i matce (MS 4/2 nr 12950).

1511-32 z K. Malechowscy [być może ss. Andrzeja Konarskiego z l. 1443-86, → wyżej]:

1511-15 Stanisław z K.: 1511 tenże z bratem Maciejem kupują od Jadwigi ż. Jana Krajkowskiego cz. Malechowa [k. Dolska] za 300 grz. (PG 14, 289); 1511 ciż swą cz. K. sprzedają Andrzejowi Konarskiemu [późniejszemu kaszt. kam.] za 400 grz. (PG 14, 290); 1511 tenże Stan. Konarski kupuje 1/2 Malechowa za 256 grz. od Jana Dzierżanowskiego [z Dzierżanowa w pow. pyzdr.] (PG 14, 317); tenże z bratem Maciejem sprzedają matce swej Dorocie [wd. po Andrzeju?, → wyżej r. 1486] z zastrz. pr. odkupu 3 ł. os. i 1 ł. opust. w Malechowie za 100 grz. (PG 14, 329) 1515 tenże Stanisław występuje po raz ostatni w Malechowie (PG 15, 63v).

1511-12 Maciej z K., brat Piotra, → wyżej, występuje później do 1535 [a może i dłużej] jako Mac. Malechowskiz → Malechowa k. Dolska, często jednak nadal używa określenia Malechowski de Conary.

1511-33 Andrzej Konarski duchowny, kan. pozn. od 1524 [może brat wspomn. wyżej Stanisława i Macieja?7Przemawia za tym zapiska z 1533 r., w której wymieniony został zapewne tenże Andrzej jako brat rodzony Mac. Malechowskiego, → p.6] → p. 6.

1511-68 Jerzy Konarski [s. Andrzeja kaszt. kam.], kaszt. rozpierski do 1543, kaszt. międz. 1543-52, kaszt. kal. 1552-65, wda kal. 1565-68 (PSS 13, 465; UDR 1/2 s. 178, 447, 612; A 216): 1516 tenże otrzymuje od ojca części w K., Oczkowicach i Pakosławiu, → wyżej; 1516 tenże kupuje od swego teścia Mik. Kobylińskiego 1/2 m. Kobylina, 1/2 Rębiechowa, 1/2 Chwalenie za 2000 grz. oraz cały Stary Gród za 500 grz., a jego ż. Agnieszka otrzymuje od ojca 400 grz. zapisanych na dobrach Kobylin (PG 15 k. 66, 66v, 67); 1517 tenże kupuje od Jana Dzierżanowskiego części we wsiach Dzierżanowo, Golinino i Letnawy w pow. pyzdr. za 600 grz. (PG 15, 137); 1518 tenże otrzymuje części w K., Oczkowicach i Pakosławiu od swych braci Jana archid. krakowskiego i Piotra kustosza krakowskiego (MS 4/2 nr 11872); 1518 tenże kupuje Zalesie [par. Góra, pow. pyzdr.] od Bernarda Zaleskiego za 70 grz. (PG 15, 220v); 1518 tenże daje w dożywocie Jadwidze wd. po Wojc. Kobylińskim [bracie żony] 2 ł. opust. w Chwalenicach (PG 15, 221); 1518 tenże dokonuje zamiany w Dzierżanowie z Wojc. Dzierżanowskim: daje mu folw. i 1 ł. oraz 2 zagrody, a w zamian otrzymuje 1/2 młyna i stawu i 1/2 ogrodu karczmarskiego (PG 16, 256v); 1518 tenże nabywa cz. K., która była poprzednio w posiadaniu Hieronima Konarskiego, → p. 3C; 1518 tenże otrzymuje od swego teścia Mik. Kobylińskiego 1/2 młyna i stawu w Kobylinie oraz staw Wierzchni w Rębiechowie oraz nabywa od tegoż teścia z zastrz. pr. odkupu 1/4 Kobylina, Chwalenie i Rębiechowa (PG 15, 256v-2 zapiski); 1518 tenże zapisuje ż. Agnieszce c. Mik. Kobylińskiego po 2000 grz. posagu i wiana na częściach Kobylina, Rębiechowa, Chwalenie, Dzierżanowa, Pakosławia, Starego Grodu, Zalesia i Oczkowic (PG 15, 257); 1519 tenże kupuje 1/4 Pakosławia za 40 grz. od Małg. Pakosławskiej wd. po Winc. Góreckim a ż. Jakuba Podrzeckiego (PG 15, 276); 1520 tenże [zapisano błędnie Gregorius!] posiada 1 ł. opust. w Pakosławiu (CP 111, 44v); 1520 tenże wykupuje od Kat. Kluczewskiej [siostry swej żony] posag zapisany tej Katarzynie przez jej ojca w wysokości 850 grz. [zapewne na dobrach Kobylin] (PG 15, 340); 1520 tenże kupuje cz. Dzierżanowa za 500 grz. od Wojc. Dzierżanowskiego (PG 15, 348v); 1521 tenże przekazuje braciom stryj, wsie odziedziczone po zm. Mik. Lasocie Zaborowskim, → wyżej; 1522 tenże kupuje 14 ł. (w tym 4 ł. os.) w Kobylinie Starym od braci Andrzeja, Mikołaja i Marcina Starokobylińskich za 200 grz. oraz do tego dodaje cz. Rokosowa, którą uzyskał po zm. Wawrz. Rokossowskim (PG 15, 448v); 1524 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu 1/4 Kobylina, Rębiechowa, Chwalenie i Kobylina Starego od Anny Kobylińskiej [była to siostra jego żony], ż. Jana Grodzieckiego [z Grodźca w po w. kon.] (PG 16, 49v); 1526 tenże kupuje od Stan. Włodyckiego wieś Włodyki w pow. pyzdr. za 150 grz. (PG 16, 104v); 1529-31 tenże kupuje od Andrzeja Pogorzelskiego Golejewo z 1/2 młyna i 1/2 Stwolna za 1000 zł, a następnie w 1531 r. sprzedaje te dobra za 1000 zł Mik. Pogorzelskiemu (PG 16 k. 283v, 450v); 1530-31 tenże kupuje od Mac. Malechowskiego 1 /3 dóbr Jutrosin za 600 grz., potem mu z powrotem sprzedaje je za 1000 grz., lecz zatrzymuje je z zastrz. prz. odkupu za 800 grz. i zwraca w 1533 r. (PG 16 k. 331v, 452, 452v, 554); 1531 żona tegoż Jerzego Agnieszka kupuje od swej siostry Katarzyny wd. po Szymonie Kluczewskim 6 1/2 ł. w Kobylinie Starym; Katarzyna odziedziczyła te łany po zm. bracie Wojciechu (PG 16, 450); 1532 tenże Jerzy dokonuje zamiany dóbr z żoną Agnieszką we wsi Kobylin Stary (PG 16 k. 484, 484v); 1532-33 tenże kupuje od Anny [z Kobylińskich] Grodzieckiej wd. po Janie z Grodźca, a ż. Piotra Złotkowskiego 1/2 dóbr Kobylin za 7000 zł pol, potem zaś w 1533 r. tę połowę jej zwraca za tę samą cenę i ponownie kupuje tę samą połowę dóbr za 10000 zł pol. (PG 16, 504, 561, 562); 1533 tenże daje s. Mikołajowi całe K, Oczkowice i 1/4 Pakosławia (PG 16, 561); 1549 tenże posiada pr. do cz. Pakosławia (KoścZ9, 124v).

1533 Mik. Konarski s. Jerzego otrzymuje dobra od ojca, → wyżej; 1533 tenże otrzymuje od swej narzeczonej Kat. Włościejewskiej c. zm. Stanisława Włościejewskiego dz. Jutrosina 1/3 dóbr Jutrosin tzn. 1/3 miasta oraz 1/3 we wsiach: Rogożewo, Siedlec [obecnie Sielec Stary], Bestwin, Ruda, Pawłów i Rozkochowo, a następnie tejże narzeczonej zapisuje po 1200 grz. posagu i wiana na 1/2 K., 1/2 Oczkowic i 1/2 [swej cz.?] Pakosławia wolnych od oprawy jego matki Agnieszki [z domu] Kobylińskiej oraz na 1/2 z 1/3 m. Jutrosin i nal. do niego wsi (PG 16, 562).

1556 Adam prep. [pozn.; w l. 1562-74 bp pozn.: PSB 13, 447; Now. 2, 100] i Jan podkomorzy pozn. [PSB 13, 461; bracia Konarscy, ss. Jerzego] zapisują kapitule kat. pozn. 36 grz. czynszu rocznego na wsiach C, Oczkowice oraz na opustoszałych wsiach Gola [k. Miejskiej Górki8→ przyp. 1] i Domasławki z pr. wykupu za 1000 zł poł. (PG 19, 350); 1560-62 ciż w K. → p. 2.

3B. Wyskotowie i Więckowscy w K.: 1466 Anna [zapewne z domu Konarska → p. 3A] daje swemu mężowi Zachariaszowi Ostrowskiemu [s. Mikołaja Wyskoty z Ostrowa k. Śremu] 1/3 swego majątku po ojcu i matce w C. za 37 grz.; całość jej majątku w C. wynosiła 110 grz. (PG 6, 231); 1466 Zachariasz z Ostrowa i C. zapisuje swym siostrom Elżbiecie i Katarzynie [Ostrowskim] zakonnicom w Owińskach czynsz roczny 6 grz. na sumie, którą ma zapisaną na C. z zastrz. pr. odkupu (PG 6, 235); 1470 tenże używa nazwiska Konarski (PG 8 k. 69v, 70).

1473 Małgorzata [c. Mik. Ostrowskiego] ż. Tomasza Więckowskiego, nabywa od swego brata Zachariasza niegdyś Ostrowskiego z Goli [k. Miejskiej Górki9→ przyp. 1] 4 1/2 ł. roli w K. za 40 grz. (PG 7, 217v); 1476 Tomasz niegdyś Więckowski nabywa od Agnieszki wd. po Wojc. Bartoszewskim 2 ł. roli w K. nabyte przez nią od Andrzeja i Przybka z K., → wyżej p. 3A (PG 9, 62).

3C. Potomstwo Mikołaja Grąbiewskiego alias Zdrojewskiego w K.: 1469 Mik. Grąbiewski10Mik. Grąbiewski alias Zdrojewski był s. Femy Grabiewskiej wd. po Tomisławie z Grąbiewa, z jej drugiego małżeństwa. Mikołaj posiadał Zdrój k. Grodziska [po ojcu?], a następnie wyszedł stamtąd i nabył cz. K kupuje w K. 281., które poprzednio należały do zm. braci Jana i Jerzego Konarskich → p. 3A; 1491 Marta i Agnieszka cc. Mik. Zdrojewskiego zapisują Andrzejowi Sułockiemu 3 grz. czynszu rocznego od sumy głównej 33 grz. na 1/2 K. (BR 628 nr 229; PG 10, 144); 1509 dziedzice niedz. C.: Hieronim z Wronowa z matką Agnieszką [c. Mik. Zdrojewskiego, a być może wd. po Winc. Brodnickim z Wronowa] i Marta panna [siostra Agnieszki] (MH 9, 96); 1512 tenże Hieronim używa nazwiska Konarski → p. 5; 1517 tenże Hieronim Konarski z ciotką Martą sprzedają swą cz. K. Stanisławowi z Tomic kaszt. międz., a Tomicki w 1518 r. odsprzedaje tę cz. K. za 800 grz. Jerzemu Konarskiemu → p. 3A (PG 15 k. 120, 257v); 1517 tenże Hieronim Wronowski odebrawszy 400 grz. od Stan. Tomickiego za cz. K. zobowiązuje się dawać z Wronowa co roku ciotce Marcie Konarskiej, pannie, 6 grz., 1 małdr. mąki żytniej, 2 ćw. pszenicy, 1 miarę (metreta) prosa i 1 miarę [kaszy?] jęczmienia, 2 połcie słoniny, 2 kopy serów oraz 2 garnki (olla) masła o wadze 1 kamienia (ACC 92, 253); 1524 Marta Konarska po śmierci Jarosława [dotąd stale był nazywany Hieronimem!] Konarskiego, swego siostrzeńca, dysponuje sumą 360 grz., którą Jarosław miał zabezpieczoną na Rogalinie, Dobiertkach oraz Dąbiu i przeznacza tę sumę [na pobożne cele] (PG 16, 10v, karta uszkodzona i koniec zapiski urwany).

5. 1421 pleb. Mikołaj z C. (Now. 2, 421, cytowanego aktu nie udało się odszukać); 1424 Franciszek dzierżawca dochodów plebanii w C. (conventor; ACC 7, 81); 1429 Stanisław s. Jarosława „de Moschni” [z Mosiny?] składa suplikę o przyznanie mu par. C. (dochód roczny 6 grz. srebra), ponieważ Marcin Kulesza, który otrzymał tę par., przez 2 ł. nie uzyskał święceń kapłańskich (Buli. Pol. IV nr 2291).

1510 [formularz nie wypełniony] (LBP 122).

1512 Marta Konarska z siostrzeńcem Hieronimem Konarskim [→ p. 3C] dają Mikołajowi pleb. w C. i jego następcom staw z łąką czyli pastewnikiem po prawej stronie drogi z C. do Górki [Miejskiej], a pleb. za to ma obowiązek odprawiać co tydzień mszę za zmarłych (ACC 88, 184v).

Bez daty [1512, 1514] Jan Konarski bp krak, ufundował kościół murowany w C. [→ niżej r. 1667, → p. 8] i zapewnił kościołowi w C. większe dochody (MPHn. X/2, 247); 1514 Jan Lubrański bp. pozn. za sprawą Jana Konarskiego bpa krak. nadaje kościołowi par. w C. wiardunki dzies. należące [dotąd] do stołu bpiego (AE V 131); 1518 Mikołaj pleb. w C; toczy się spór o przyłączenie par. Pakosław do C; postulat taki zgłasza Andrzej Konarski posiadacz cz. Pakosławia; Jerzy i Mikołaj Pakosławscy chcą prezentować własnego plebana w Pakosławiu; oficjał wyrokuje, że cz. Pakosławia nal. do Andrzeja Konarskiego ma być przyłączona do par. C, a cz. nal. do Pakosławskich do par. w Czesramiu (ACC 93 k. 3v, 50v).

1667 par. jednowioskowa, kościół murowany w 1512 r.; role plebańskie w wielu kawałkach leżą w 3 polach: a) ku Grąbkowu i Góreczkom, b) ku Oczkowicom i Dłoni, c) ku Górce Miejskiej i Sobiałkowu; k. trzeciego pola las zw. Gola11→ przyp. 1; niegdyś bywało w C. 30 kmieci, dawali meszne po 1 ćw. żyta i 1 ćw. owsa miary góreckiej [z Górki Miejskiej] oraz wiardunki dzies. (AV 16 k. 288v, 289v).

6. 1432 Pakosz z K. przywiesza swą pieczęć z h. Abdank na dok., w którym panowie i miasta woj. poznańskiego zobowiązują się, że po śmierci Władysława Jag. obiorą królem jednego z jego synów (Wp. 9 nr 1289).

1494-1525 Jan Konarski s. Przybysława [z K.] i Małgorzaty z Brzostowa, [ur. ok. 1447 r.], kan. kat. krak. 1494, dziekan kap. kieleckiej 1495, kan. kat. gnieźn. 1496, prep. krak. 1497, kan. kat. pozn. 1499, bp krak. 1503-23, zm. 1525 w wieku 78 ł., → p. 5 (MPHn. X/2 s. 119, 244-250, 258-261, 278, 290, 299, 306 – wydawca błędnie lokalizuje Konary w pow. Wągrowiec, a Brzostowo w pow. Wyrzysk!; PSB 13, 458, tamże dalsza literatura dot. jego działalności kościelnej, politycznej oraz mecenatu w zakresie nauki i sztuki).

1507-18 Piotr i Jan, ss. Andrzeja kaszt. kam., bratankowie Jana bpa krak.: 1507 Piotr z C. kan. i kustosz kat. krakowskiej otrzymuje stopień bakałarza sztuk [wyzwolonych] na Uniwersytecie w Krakowie, 1510 tenże tamże otrzymuje stopień mistrza (L. prom. s. 147, 149); 1515 Jan Konarski kan. krak. przeprowadza wywód szlachectwa z powodu przyjęcia do kap. kat. pozn.: jest s. Andrzeja Konarskiego h. Abdank i matki [Elżbiety] Strzeleckiej h. Doliwa (MHP nr 255, 256, 257), 1518 ciż Piotr i Jan archid. krakowski sprzedają swoje ziemie bratu Jerzemu → p. 3A.

1511-33 Andrzej Konarski h. Abdank [s. Andrzeja starszego z l. 1443-86?]: 1511-13 tenże jest pleb. w Górce [Miejskiej] (ACC 89 k. 62v, 74v, 81v, 83); 1524 tenże s. ojca h. Abdank i matki h. Łodzią [imion rodziców nie podano] wywodzi swoje szlachectwo z powodu przyjęcia do kapituły kat. pozn. (MHP nr 283); 1527 tenże prezentowany na altarię Wniebowzięcia NMP w kościele par. w Poniecu (AAP Sententiae II 359); 1527, 1530, 1532 tenże kan. w kapitule kat. pozn. (MHP nr 297, 303, 306; CP 37, 5b); 1533 tenże? bratem Mac. z K. Malechowskiego (PG 16, 577v).

8. Grodzisko (?) wklęsłe (?) o nie ustalonej chronologii położone przy drodze do wsi Ostrobudki; w. VII-XI osada (Hensel 3, 108); kościół późnogotycki, jednonawowy, murowany [datowany na r. 1512, → p. 5 r. 1667] (KZSz. V 21, 11).

Uwaga: U schyłku XIV w. Awdańcy z Dupina, Domaradzic, Kołaczkowic i Konar wywodzili się z jednego pnia, co zauważyli już zarówno Boniecki jak i SemkRA 225-227. Z powodu bardzo nikłej bazy źródłowej, jaką rozporządzali ci badacze, ich ustalenia są nieścisłe, jednakże nawet poszerzona obecnie baza źródłowa nie daje podstaw do wyprowadzenia pełnej genealogii tych rodzin. W l. 1369 i 1379 działali na tym terenie bracia Pakosz, Jasiek i Czerna ss. Szczedrzyka z Dupina (Silesiacarum rerum scriptores, wyd F. Sommersberg, t. III, Lipsk 1730 s. 154; AP Wrocław Rep. 33 III 22a, s. 291-292; BR 151, 32; AAP sygn. AZ 4/11 i 4/12). Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że nie byli oni tożsami z ss. Szczedrzyka (kaszt. karzeckiego?) Jakuszem Abdankiem, Pakoszem, Jaśkiem i Skarbimirem, którzy brali udział w konfederacji Maćka Borkowica w 1352 r. (Wp. 3 nr 1313). Na przełomie w. XIV i XV występuje na tym terenie następne pokolenie: Pakosz, Przybak, Szczedrzyk (starszy), Jan z Dupina, Ubyszek i Marcin (starszy), którzy pisali się zamiennie z wspomn. wyżej miejscowości, a więc żyli zapewne w niedziale. Trudno ustalić zachodzące między nimi pokrewieństwa. Dopiero w następnym pokoleniu zaczynają się wyraźniejsze ciągi genealogiczne, a procesy o podział dóbr świadczą o dokonywanych podziałach wspólnego pierwotnie majątku.

1 Ta informacja pozwala nam na przybliżoną lokalizację zaginionej dziedziny Gola między Miejską Górką a K. Wydaje się, że przekazy dot. tej osady niesłusznie zostały rozdzielone między 2 hasła → Gola k. Miejskiej Górki, cz. I. s. 514-515.

2 Dwaj Szczedrzykowie (stryj i bratanek) występowali razem w l. 1417 i 1422 r. Po r. 1422 o stryju brak już wzmianek, przyjmujemy więc, że zapiski z 1424 i n. dotyczą Szczedrzyka młodszego z K.

3 Proces o zwrot posagu po zm. Mirosławie zdaje się wskazywać na to, że nie miała ona dzieci. Dzieci Pakosza (→ przyp. 4) musiały być zrodzone z innej matki.

4 Z późniejszych zapisów wynika, że Przybak był rodzonym bratem trzech pozostałych Konarskich. W 1443 majątek jego był jednak widocznie wydzielony, a pozostali byli w niedziale; świadczy o tym sposób obliczenia należności od nich dla Jana z Szymanek. Bracia pojawiają się na scenie, gdy brak już wzmianek o Pakoszu i kontynuują jego spór o podział majątku z posiadaczami Domaradzie i Szymanek, co przemawia za tym, że byli jego synami.

5 Cezura między Andrzejem bratem Przybaka a Andrzejem (zapewne s. Przybaka) kaszt. kam. jest niejasna. Dot. to zwłaszcza zapisów oprawy dla żony bez imienia z 1477 r. i dla ż. Doroty z 1486 r. Obie te zapiski przydzieliśmy hipotetycznie starszemu Andrzejowi. Prawdop. jedna z tych żon, matka Andrzeja kan. kat. pozn. (→ p. 6), była h. Łodzią.

6 Spadek po bezpotomnie zm. Mik. Lasocie Zaborowskim alias Brzostowskim przypadł Konarskim, ponieważ byli najbliższymi krewnymi: Jan Konarski bp krak. był synem, a Jerzy Konarski wnukiem Małg. Brzostowskiej, zapewne siostry Mikołaja. Mik. Lasota Brzostowski był dwukrotnie żonaty: z Małgorzatą c. Mik. Borka z Osiecznej (→ Gostyń, cz. I s. 579) oraz z Kat. Karchowską.

7 Przemawia za tym zapiska z 1533 r., w której wymieniony został zapewne tenże Andrzej jako brat rodzony Mac. Malechowskiego, → p.6.

8 → przyp. 1.

9 → przyp. 1.

10 Mik. Grąbiewski alias Zdrojewski był s. Femy Grabiewskiej wd. po Tomisławie z Grąbiewa, z jej drugiego małżeństwa. Mikołaj posiadał Zdrój k. Grodziska [po ojcu?], a następnie wyszedł stamtąd i nabył cz. K.

11 → przyp. 1.